JSP là gì?

JSP là viết tắt của JavaServer Pages là một công nghệ để phát triển các trang web động. JSP giúp các nhà phát triển chèn java code vào các trang HTML bằng cách sử dụng các thẻ JSP đặc biệt.

JSP là một kiểu Java servlet được thiết kế để tạo ra giao diện người dùng cho một ứng dụng Java web. Các nhà phát triển web viết các JSP như các tệp văn bản kết hợp mã HTML hoặc XHTML, các phần tử XML, các action và lệnh JSP.

Sử dụng JSP, bạn có thể thu thập dữ liệu đầu vào từ người dùng thông qua các Form của trang web, trình bày các bản ghi từ một cơ sở dữ liệu hoặc một nguồn khác, và tạo các trang web động.

Các thẻ JSP có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu hoặc đăng ký mới, truy cập các thành phần JavaBeans, kiểm soát giữa các trang và chia sẻ thông tin giữa các request, các trang vv.

Vị trí của JSP trong một ứng dụng web:

*

Bạn đang xem: Jsp là gì

Tại sao sử dụng JSP?

Các trang JavaServer thường phục vụ cùng một mục đích như các chương trình được thực hiện bằng cách sử dụng Common Gateway Interface (CGI). Nhưng JSP cung cấp một số lợi thế so với CGI.

Hiệu suất tốt hơn đáng kể vì JSP cho phép nhúng các thành phần động trong các trang HTML thay vì có các tệp CGI riêng biệt. JSP luôn được biên soạn trước khi chúng được xử lý bởi máy chủ không giống như CGI / Perl, yêu cầu máy chủ tải một trình thông dịch và tập lệnh đích mỗi khi trang được request. Giống như Servlet, JSP cũng có quyền truy cập vào tất cả các Enterprise Java APIs, bao gồm JDBC, JNDI, EJB, JAXP vv Các trang JSP có thể được sử dụng kết hợp với các servlet xử lý logic nghiệp vụ, model được hỗ trợ bởi Java servlet.

Xem thêm: Cách Tải Và Sử Dụng Phần Mềm Kiểm Tra Và Sửa Lỗi ổ Cứng

Xem thêm: Hướng Dẫn Tổng Thể để Có được Dòng Tiền Là Gì

JSP là một phần của Java EE, một nền tảng hoàn chỉnh cho các ứng dụng enterprise.

Ưu điểm của JSP

Dưới đây là các lợi ích khác của việc sử dụng JSP đối với các công nghệ khác:

Active Server Pages (ASP)

Có 2 lợi thế của JSP so với Active Server Pages (ASP). Thứ nhất, phần động được viết bằng Java, không phải Visual Basic hoặc ngôn ngữ MS cụ thể khác, vì vậy nó mạnh hơn và dễ sử dụng hơn. Thứ hai, nó là khả chuyển cho hệ điều hành khác và máy chủ Web không phải của Microsoft.

Servlet thuần

JSP thuận tiện hơn Servlet thuần để viết (và để sửa đổi) HTML hơn là sử dụng lệnh println() để tạo ra HTML rối rắm.

Server-Side Includes (SSI)

SSI thực sự chỉ dành cho những thứ đơn giản, không phải cho các chương trình “thực” sử dụng form dữ liệu, tạo các kết nối cơ sở dữ liệu và những thứ tương tự.

JavaScript

JavaScript có thể tạo HTML động trên máy khách nhưng hầu như không thể tương tác với máy chủ web để thực hiện các tác vụ phức tạp như truy cập cơ sở dữ liệu và xử lý hình ảnh vv

Để học JSP cần chuẩn bị những gì?

Nếu bạn đi theo hướng java web thì bạn phải biết về JSP, vì hầu hết các dự án java web đều sử dụng JSP như thành phần View trong mô hình MVC.

Vậy để học JSP cần chuẩn bị những gì? Đó là:

Java core. HTML. Java Web Server, chẳng hạn như Apache Tomcat.

Ví dụ về trang jsp

File: index.jsp

Chuyên mục: Hỏi Đáp