Hoạt động đánh bắt IUU (tiếng Anh: IUU fishing) nghĩa là hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lí.

Bạn đang xem: Iuu là gì

*

Hoạt động đánh bắt IUU (IUU fishing)

Định nghĩa

Hoạt động đánh bắt IUU trong tiếng Anh là Illegal, unreported and unregulated fishing, viết tắt là IUU.

Hoạt động đánh bắt IUUnghĩa là hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lí.Đây là hoạtđộngđánh bắt cá trái với các biện pháp bảo tồn và quản líở khắp nơi trên thế giới.

Nội dung cụ thể của hoạt động IUU

Theo FAO – Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực, kế hoạch hành động quốc tế về ngăn chặn đánh cá bất hợp pháp (IPOA-IUU) bao gồm các tiêu chuẩn sau:

Đánh bắt cá trái phép bao gồm các hoạtđộng sau:

+ Hoạt động đánh bắt trái phép của các tàu thuyềntrên vùng biển thuộc thẩm quyền của quốc giađó mà không có sự cho phép của quốc giađó hoặcvi phạm qui định khai thác thủy sản của quốc gia, quốc tế.

+ Các tàuđánh cá phải treo cờ các quốc gia là các bên liên quanđến các tổ chức quản lí thủy sảnở các khu vực liên quanvà không được khai thác quá mức, đánh bắt cá con hay tàn phá nguồn thủy sản của một khu vực.

Xem thêm: Nữ Công Gia Chánh Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Gia Chánh

+Hoạt động khai thác thủy sản cần được báo cáo với các cơ quan chức năng nhằm tuân thủ những qui định của pháp luật trong nước lẫn quốc tế.

Không báo cáo trong hoạtđộngđánh bắt:

+ Không báo cáo hoặc báo cáo sai cho các cơ quan quốc gia liên quan, vi phạmđến luật pháp và quiđịnh của quốc giađó.

+ Thực hiệnđánh bắt cá trong phạm vi có thẩm quyền của các tổ chức quản lí thủy sản có liên quan tới khu vựcđánh bắt nhưng chưa báo cáo hoặc báo cáo sai, vi phạmđến các thủ tục báo cáo của các cơ quan, tổ chức.

Khôngđược quản lí trong các hoạtđộngđánh bắt:

+Đánh bắt trong các khu vực có thẩm quyền của các tổ chức quản lí thủy sản có liên quan mà không có quốc tịch hay treo cờ quốc gia không thuộc tổ chứcđóhoặc của một tổ chức đánh cá, không phù hợp, trái với các biện pháp quản lí và bảo tồn của tổ chức đó.

Xem thêm: Imc Là Gì – Những ý Nghĩa Của Imc

+ Trong khu vực hoặc nơi dự trữ cá liên quanđến việc không có biện pháp bảo tồn hay quản lí thích hợp và nơi các hoạtđộng nuôi giống và đánh bắt cáđược sắpđặt theo dự trình khôngđồng nhất với trách nhiệm của quốc giađối với việc bảo tồn tài nguyên sinh vật biển theo luật pháp quốc tế.

Chuyên mục: Hỏi Đáp