It doesn”t matter what you do, where you go, who you seeLời bài hát có nghĩa là: Nó không có vấn đề gì bạn làm, mà bạn đi, những người bạn nhìn thấyWithout meLời bài hát có nghĩa là: Không có tôiIt”s blackjack, don”t look back, your luck is runnin” out of handLời bài hát có nghĩa là: Nó có blackjack, đừng nhìn lại, may mắn của bạn cõi ra tayYou”re dealin” over meLời bài hát có nghĩa là: Bạn đang dealin” qua tôiJet set, upset, make a mess that never endsLời bài hát có nghĩa là: Thiết lập máy bay phản lực, khó chịu, thực hiện một mess mà không bao giờ kết thúcYou”ve had enough, you seeLời bài hát có nghĩa là: Bạn đã có đủ, bạn nhìn thấy(It doesn”t matter) The clothes you wearLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Bạn mặc quần áo(It doesn”t matter) If they stareLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Nếu họ nhìn chằm chằm(It doesn”t matter) If it”s stop or goLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Nếu nó là dừng hoặc đi(It doesn”t matter) I don”t need to knowLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Tôi không cần biếtIt doesn”t matter if it”s Russian Roulette, it”s not meLời bài hát có nghĩa là: Nó không quan trọng nếu nó là Nga Roulette, nó không phải là tôiFor freeLời bài hát có nghĩa là: Miễn phíYou”re so hot, you never stop, livin” life until you dropLời bài hát có nghĩa là: Bạn đang rất nóng, bạn không bao giờ dừng lại, sống cuộc sống cho đến khi bạn thảIt”s not up to meLời bài hát có nghĩa là: Nó không phải là lên đến tôiOut all night until the day, live your life some other wayLời bài hát có nghĩa là: Trong suốt đêm cho đến ngày, sống cuộc sống của bạn một số cách khácIt”s still not up to meLời bài hát có nghĩa là: Nó vẫn không phải là lên đến tôi(It doesn”t matter) The clothes you wearLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Bạn mặc quần áo(It doesn”t matter) If they stareLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Nếu họ nhìn chằm chằm(It doesn”t matter) If it”s stop or goLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Nếu nó là dừng hoặc đi(It doesn”t matter) I don”t need to knowLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Tôi không cần biếtTurnin” out the lightsLời bài hát có nghĩa là: Turnin ” ra đènFor long weekend nightsLời bài hát có nghĩa là: Cho ngày cuối tuần dài đêmGive me a reason why you”re hereLời bài hát có nghĩa là: Cho tôi một lý do tại sao bạn đang ở đâyAgain it”s blackjack, don”t look back, your luck is runnin” out of handLời bài hát có nghĩa là: Một lần nữa nó là blackjack, đừng nhìn lại, may mắn của bạn cõi ra tayYou”re dealin” over meLời bài hát có nghĩa là: Bạn đang dealin” qua tôiJet set, upset, make a mess that never endsLời bài hát có nghĩa là: Thiết lập máy bay phản lực, khó chịu, thực hiện một mess mà không bao giờ kết thúcYou”ve had enough, you seeLời bài hát có nghĩa là: Bạn đã có đủ, bạn nhìn thấy(It doesn”t matter) The clothes you wearLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Bạn mặc quần áo(It doesn”t matter) If they stareLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Nếu họ nhìn chằm chằm(It doesn”t matter) If it”s stop or goLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Nếu nó là dừng hoặc đi(It doesn”t matter) I don”t need to knowLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Tôi không cần biếtTurnin” out the lightsLời bài hát có nghĩa là: Turnin ” ra đènFor long weekend nightsLời bài hát có nghĩa là: Cho ngày cuối tuần dài đêmIt doesn”t matterLời bài hát có nghĩa là: Nó không quan trọngIt doesn”t matterLời bài hát có nghĩa là: Nó không quan trọngIt doesn”t matterLời bài hát có nghĩa là: Nó không quan trọngIt doesn”t matterLời bài hát có nghĩa là: Nó không quan trọngTurnin” out the lightsLời bài hát có nghĩa là: Turnin ” ra đènFor long weekend nightsLời bài hát có nghĩa là: Cho ngày cuối tuần dài đêm(It doesn”t matter)Lời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng)(It doesn”t matter) If they stareLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Nếu họ nhìn chằm chằm(It doesn”t matter) If it”s stop or goLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Nếu nó là dừng hoặc đi(It doesn”t matter) I don”t need to knowLời bài hát có nghĩa là: (Nó không quan trọng) Tôi không cần biết

Bạn đang xem: It doesn’t matter là gì

Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Nó không quan trọng được thu thập trong album Ban đầu Album Series-3 do ca sĩ Ratt tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Nó không quan trọng. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Nó không quan trọng. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Ratt.

Xem thêm: Đất Công Là Gì – Cơ Sở Xác Định

Xem thêm: Ebay Là Gì – Tìm Hiểu Và Trang Web Ebay Bán Cái Gì

Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Nó không quan trọng để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Nó không quan trọng trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Nó không quan trọng miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Chuyên mục: Hỏi Đáp