Hiện nay tiền an sinh xã hội không đủ để cho người về hưu có đời sống tạm gọi là thoải mái, do đó ta cần có chương trình tiết kiệm như IRA, 401k để bù đắp thêm.

Bạn đang xem: Ira là gì

IRA so sánh với 401k

IRA là chữ viết tắt của Individual Retirement Account (trương mục hưu trí cá nhân), còn được gọi là Traditional IRA để tránh lầm lẫn một thứ quỹ đầu tư khác là Roth IRA. Giống như 401k được trình bày trong số báo Trẻ tuần trước, tiền bỏ vào IRA cũng là tiền tiết kiệm đầu tư dành cho tuổi già, và được hoãn thuế, nhưng IRA có những điểm khác biệt như sau:

*

1. Mở Quỹ Hưu 401k, ta chỉ có thể đầu tư vào một thị trường giới hạn được tạo ra do một công ty nào đó được chủ hãng chọn để quản lý các trương mục đầu tư của nhân viên trong hãng.

Trong khi đó, mở Quỹ Hưu IRA, ta không bị hạn chế vào thị trường hạn hẹp đó mà có thể chọn bất cứ cơ sở quản lý nào, cũng như có thể thay đổi nếu muốn, dù là các công ty lớn, có tên tuổi như Fidelity, Vanguard, Transamerica, Prudential, Charles Schwab… Qua đó, ta có thể đầu tư vào các Quỹ Hỗ tương (mutual funds), vào cổ phiếu (stocks), vào địa ốc, vào vàng bạc, quý kim, và nhiều thứ khác.

2. Cơ sở quản lý 401k đặt ra nhiều lệ phí, nhất là những ẩn phí (hidden fees) mà người bình thường ít kinh nghiệm khó có thể khám phá ra. Trong khi đó, lệ phí quản lý IRA thì đơn giản và rõ rệt hơn.

3. 401k là trương mục được ưu tiên hơn, nên giới hạn tối đa ta có thể góp vào đó để được hoãn thuế cao hơn nhiều so với giới hạn dành cho IRA. Trong năm nay, mức tối đa mà ta có thể bỏ vào 401k là $17,500 một năm (hoặc $23,000 nếu từ 50 tuổi trở lên), trong khi mức tối đa có thể bỏ vào IRA là $5,500 (hoặc $6,500 cho những người từ 50 tuổi trở lên). Hơn nữa, nếu số tiền bỏ vào 401k đã đạt mức tối đa rồi, ta không được bỏ vào IRA để hoãn thuế nữa.

4. Tiền đầu tư cho quỹ 401k được trích trực tiếp từ check lương của ta mỗi tháng, cộng với tiền matching của chủ hãng.

Trong khi đó, người đầu tư vào IRA có thể bỏ tiền vào quỹ từng tháng, hoặc bỏ tối đa một lần. Số tiền này được giảm thuế một phần hay toàn phần tùy theo mức thu nhập.

Xem thêm: charity là gì

Phần so sánh 401k và IRA trên đây chỉ có thể đưa một vài điểm căn bản, làm nền tảng giúp bạn tham khảo thêm.

Roth IRA

Roth IRA là quỹ hưu cá nhân, có những đặc điểm sau đây:

1. Tiền lấy ra từ Roth IRA không bị trừ thuế:

Như ai cũng biết, tiền lời từ các trương mục đầu tư (stocks), các trương mục tiết kiệm (savings accounts, certificates of deposits…), và ngay cả tiền trúng xổ số, thắng cờ bạc… đều phải khai để đóng thuế. Nhưng tiền lời từ quỹ đầu tư Roth IRA thì không, không phải kê khai trong lúc đang đầu tư, mà cũng không phải khai khi lấy ra tiêu dùng. Đây là một lợi điểm đáng kể.

Xin đan cử một thí dụ:

Nếu hiện nay bạn 40 tuổi, và có thể tiết kiệm được mỗi năm $5,000 để bỏ vào quỹ hưu Roth IRA với phân lời 8% một năm thì đến năm 65 tuổi, sẽ có kết quả như sau:

– Tổng số tiền đã bỏ vào quỹ : $125,000 – Tổng số tiền thâu hoạch được: $394,772. – Số tiền đã lời được: $269,772.

Số tiền này là một thành quả lớn lao mà không phải đóng thuế. Nếu chỉ là một trương mục đầu tư hoặc tiết kiệm nào khác, thì với thuế suất 15% thôi, bạn đã phải đóng thuế tới $66,564 trên số tiền lời rải rác trong 25 năm đó. Với những người phải chịu thuế suất cao hơn thì số tiền họ phải đóng thuế còn cao hơn nữa.

2. Tiền bỏ vào Roth IRA

Đây là số tiền sau khi đã đóng thuế (after tax income), tức là tiền đã bị trừ thuế ngay khi lãnh lương rồi, và ta nhín tiêu để dành dụm cho tương lai.

Xem thêm: Đàn Ông Alpha Là Gì – 5 Cách Giúp Bạn Trở Thành Đàn Ông Alpha

Điều này giải thích lý do tại sao không phải đóng thuế khi rút tiền ra. Nhưng dầu cho đã đóng thuế rồi khi lãnh lương thì Roth IRA vẫn có lợi điểm lớn lao khi so sánh với một số quỹ tiết kiệm đầu tư khác.

Chuyên mục: Hỏi Đáp