Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

intersection
(tương) giao i. of events (xác suất) giao của các biến số i.

Bạn đang xem: Intersection là gì

Xem thêm: Số Thập Phân Là Gì – Thế Nào Là Số Thập Phân Cho Ví Dụ

Xem thêm: Representation Là Gì – Nghĩa Của Từ Representation

of sets giao của các tập hợp

*

 chỗ giao nhauchannel intersection: chỗ giao nhau của rãnhchannel intersection: chỗ giao nhau của kênh

*

 đường giaointersection design: thiết kế đường giao nhauintersection legs: các đoạn đường giao nhauintersection line: đường giao nhauroad intersection: chỗ đường giao nhau

*

 giao điểmimaginary intersection: giao điểm tưởng tượng

*

 giao nhauchannel intersection: chỗ giao nhau của rãnhchannel intersection: chỗ giao nhau của kênhhighway intersection: nơi đường bộ giao nhauintersection angle: góc giao nhauintersection design: thiết kế đường giao nhauintersection legs: các đoạn đường giao nhauintersection line: đường giao nhauintersection method: phương pháp giao nhaupoint of intersection: điểm giao nhauroad intersection: chỗ đường giao nhau

*

 lát cắt

*

 ngã ba đườngrotary intersection: ngã ba đường lượn tròn

*

 ngã tưright-angle intersection: ngã tư thẳngtraffic intersection: ngã tư giao thôngwidened intersection: ngã tư mở rộng

*

 nút giao thôngat-grade intersection: nút giao thông cùng mứctraffic intersection: nút giao thông lập thể (tránh giao cắt)

*

 phép giao hộithree-point intersection: phép giao hội nghịch

*

 sự cắt

*

 sự gặp nhau

*

 sự giao nhau

*

 sự tương giao

*

 sự vượt quaLĩnh vực: xây dựng

*

 điểm giaopoint of intersection: điểm giao nhaupoint of intersection: điểm giao hộipoint of intersection: điểm giao cắt

*

 giao hội thuậnLĩnh vực: giao thông & vận tải

*

 ngã bahighway intersection: ngã ba đườngroad intersection: ngã ba đườngrotary intersection: ngã ba đường lượn tròn

*

 nút giaoat-grade intersection: nút giao thông cùng mứcgrade-separated intersection: nút giao lập thểright turn lane at channelized intersection: làn xe phải tại nút giao cắt phân luồngroundabout intersection: nút giao hình xuyếntraffic intersection: nút giao thông lập thể (tránh giao cắt)Lĩnh vực: toán & tin

*

 sự (tương) giao

*

 tương giaoangle of intersection: góc tương giaointersection coefficient: chỉ số tương giaointersection multiplicity: bội tương giaointersection number: số tương giaointersection ring: vành tương giaointersection theorem: định lý tương giaoIP-Point of intersection

*

 đỉnh đường congangle of intersection

*

 góc cắtangle of intersection

*

 góc giao cắt (lớn)angular intersection

*

 giao hội gócbranch from intersection

*

 đường dẫngraphic (al) intersection

*

 giao hội đồ thịhighway intersection

*

 chỗ tránh ô tôhighway intersection

*

 đường tránh ô tôimaginary intersection

*

 điểm cắt tưởng tượngintersection angle

*

 góc cắtintersection angle

*

 góc giaointersection angle

*

 góc giao cắt (lớn)intersection angle

*

 góc hội nhauintersection angle

*

 góc ngoặtintersection at grade

*

 giao cắt cùng mứcintersection line

*

 đường giaointersection line

*

 giao tuyến

o   sự cắt nhau

Việc khoan giếng này vào giếng khác.

o   sự cắt, sự giao nhau, sự gặp nhau

Xem thêm: intersection point, point of intersection, crossroad, crossway, crossing, carrefour, product, cartesian product, overlap, convergence

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

intersection

Từ điển WordNet

n.

a point where lines intersect; intersection point, point of intersectiona junction where one street or road crosses another; crossroad, crossway, crossing, carrefoura point or set of points common to two or more geometric configurationsthe set of elements common to two or more sets; product, cartesian product

the set of red hats is the intersection of the set of hats and the set of red things

a representation of common ground between theories or phenomena; overlap, convergence

there was no overlap between their proposals

the act of intersecting (as joining by causing your path to intersect your target”s path)

English Synonym and Antonym Dictionary

intersections
syn.: carrefour cartesian product convergence crossing crossroad crossway intersection point overlap point of intersection product

Chuyên mục: Hỏi Đáp