Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

interpolation

*

interpolation /in,tə:pou”leiʃn/ danh từ sự tự ý thêm từ (vào một văn kiện…); từ tự ý thêm từ (vào một văn kiện…); từ tự ý thêm từ (vào một văn kiện…); đoạn tự ý thêm từ (vào một văn kiện…) (toán học) phép nội suy
nội suybackward interpolation formula: công thức nội suy lùibivariable interpolation: phép nội suy hai biếncubic interpolation: phép nội suy bậc bacubic interpolation: phép nội suy lập phươngdigital speech interpolation: nội suy tiếng nói sốelectronic interpolation: phép nội suy điện tửforward interpolation formula: công thức nội suy tiếninterpolation by central difference: phép nội suy bằng sai phân giữainterpolation error: sai số nội suyinterpolation formula: công thức nội suyinterpolation method: phương pháp nội suyinterpolation polynomial: đa thức nội suyinterpolation property: tính chất nội suyinterpolation search: tìm kiếm nội suyinterpolation series: chuỗi nội suyinverse interpolation: phép nội suy ngượclinear interpolation: phép nội suy tuyến tínhlinear interpolation: nội suy tuyến tínhlogarithmic interpolation: phép nội suy lô-ganonlinear interpolation: sự nội suy phi tuyếnnumerical interpolation: phép nội suy bằng sốosculatory interpolation: phép nội suy mật tiếpquadratic interpolation: phép nội suy bậc haiquadratic interpolation: phép nội suy hồi quyregressive interpolation: phép nội suy hồi quytrigonometric interpolation: phép nội suy lượng giácLĩnh vực: toán & tinphép nội suyGiải thích VN: Phép ước lượng giá trị z của một điểm không được lấy mẫu tại một bề mặt dựa cơ sở trên các giá trị z đã biết của các điểm xung quanh.bivariable interpolation: phép nội suy hai biếncubic interpolation: phép nội suy bậc bacubic interpolation: phép nội suy lập phươngelectronic interpolation: phép nội suy điện tửinterpolation by central difference: phép nội suy bằng sai phân giữainverse interpolation: phép nội suy ngượclinear interpolation: phép nội suy tuyến tínhlogarithmic interpolation: phép nội suy lô-ganumerical interpolation: phép nội suy bằng sốosculatory interpolation: phép nội suy mật tiếpquadratic interpolation: phép nội suy bậc haiquadratic interpolation: phép nội suy hồi quyregressive interpolation: phép nội suy hồi quytrigonometric interpolation: phép nội suy lượng giácquá trình nội suyLĩnh vực: xây dựngsự nội suynonlinear interpolation: sự nội suy phi tuyếncard interpolationbộ ghi lên thẻinterpolation by central differencephép nội quy bằng sai phân giữainterpolation by proportional partsphép nội quy bằng phần tỷ lệinterpolation scalethang biểu ngoại sunginterpolation stagetầng ngoại suylinear interpolationphép nội tuyến tínhnội quysự soán cảisự sửa lénsự thêm bớt (hợp đồng) o phép nội suy

*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

interpolation

Từ điển WordNet

n.

Bạn đang xem: Interpolation là gì

(mathematics) calculation of the value of a function between the values already known

Bloomberg Financial Glossary

内推法内推法A method of approximating a price or yield that is unknown by using numbers that are known.

Xem thêm: Idiom Là Gì – Tổng Hợp 100+ Idiom Thông Dụng Nhất

Investopedia Financial Terms

A method of estimating an unknown price or yield of a security. This is achieved by using other related known values that are located in sequence with the unknown value.

Xem thêm: Epe Là Gì – điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp

Interpolation is most often used in situations where a table of values is missing data. As an example, some bond tables list net yields for bonds in a sequence of 1, 3, and 5 years. Interpolation would be used to determine the yield for the 2nd and 4th year. In effect, interpolation is a process of trial and error.
Also called linear interpolation.

English Synonym and Antonym Dictionary

interpolationssyn.: insertion interjection interpellation interposition

Chuyên mục: Hỏi Đáp