Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác

Bạn đang xem: Intake là gì

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: Intake usually means how much of something is taken in. (example: “A good daily intake of calories is 1200 calories.”)
A: It depends on context.
If you are upping your calorie intake, it means you are increasing the amount of calories you will consume.
If a company ups their intake, it may mean that they”re recruiting more staff.
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: The doctor said I need to limit my sodium intake.
The intake valve on your car isn’t working (just an example as I don’t know mechanics ☺️).

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: The word intake refers to an application usually.
Example: The intake process to apply for a visa is very long.
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: The intake duct is where air enters, and the exhaust duct is where the air exits.
My doctor told me to reduce my sodium intake to help reduce my blood pressure.
My doctor also told me to increase my fiber intake by eating more fruits and vegetables.
Basically intake means, to take in.
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Q: Đâu là sự khác biệt giữa intake và uptake . can this two words both refer to the process by which something is taken into bodies? ?
A: I think “intake” is the only one you can use for taking something into your body, especially if it is by eating. “Uptake” is really only used for automatic things that your organs do. Google gives the example of “the uptake of glucose into the muscles.”
“Uptake” is commonly used in the phrase “quick on the uptake,” which means that you understand things quickly.
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: Intake can mean as in : intake of food
Uptake can mean as : an uptake/ taking /agreeing on a task
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
aramanth: Ingest is to take into the body, to ingest as for digestion.
Example: My body is ingesting a piece of cake I ate 4 hours ago.
Intake is the quantity take in.
Example: the intake of air, the intake of students.
Q: 1. Currently, intake of vitamin B12 besides every meal is essential for vegan.
2. Currently, vegan needs intake of vitamin B12 other than every meal. cái này nghe có tự nhiên không?
A: 1. Currently, vegans require intake of vitamin B12 with every meal.
If you want to say vegans need additional nutrients that are NOT in their meal, you could say:
In addition to meals, vegans need vitamin B12 supplements.
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Q: They also cause to intake of more sodium than is necessary and increase the level of cholesterol. cái này nghe có tự nhiên không?
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác

Xem thêm: V/v Là Gì – Vv Nghĩa Là Gì

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Q: There was a sharp intake of breath when Simon made the announcement. cái này nghe có tự nhiên không?
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Q: I will have an intake test with RMIT university tomorrow cái này nghe có tự nhiên không?
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A: If you want to use “intake,” it would be fine, but Wnglish soeakers generally would say “you shouldn”t drink too much alcohol” or “you shouldn”t drink excessively”

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Từ này không cho có nghĩa là gì? Từ này ơ anh đang nch với em em lại hỏi nhờ ai ? có nghĩa là gì? Từ này nhờ 1 đêm nha có nghĩa là gì? Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? what’s this Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 情人節快樂
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
từ trái nghĩa với “người bản ngữ” là gì? Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? foundation course and bridging course Từ này “điều đó” in “điều đó anh không thể biết em à” có nghĩa là gì? Từ này 你给别人的第一印象会影响他们以后对你的感觉和判断 có nghĩa là gì? Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? You are very spoiled!
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Đâu là sự khác biệt giữa man và men ? Đâu là sự khác biệt giữa Inshallah và Mashallah ? Từ này Yamete kudasai có nghĩa là gì? Từ này TATAKAE có nghĩa là gì? Từ này sasageyo có nghĩa là gì?
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
I Ia Ib Ic Id Ie If Ig Ih Ii Ij Ik Il Im In Io Ip Iq Ir Is It Iu Iv Iw Ix Iy Iz
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Nói cái này như thế nào? Cái này có nghĩa là gì? Sự khác biệt là gì? Hãy chỉ cho tôi những ví dụ với ~~. Hỏi gì đó khác
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác
Ngôn ngữ hiển thị

Xem thêm: Parcel Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Chuyên mục: Hỏi Đáp