Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Inclusive là gì

*
*
*

inclusive

*

inclusive /in”klu:siv/ tính từ gồm cả, kể cảa household of 7 persons, inclusive of the newly born child: một hộ gồm 7 người kể cả em bé mới đẻfrom May 1st June 3rd inclusive: từ mồng 1 tháng 5 đến mồng 3 tháng 6 kể cả hai ngày đó tính toàn bộ, bao gồm tất cả các khoảninclusive terms at a hotel: giá thuê tính tất cả các khoản tại một khách sạn
bao gồmbao hàminclusive AND circuit: mạch AND bao hàminclusive AND circuit: cửa AND bao hàminclusive AND gate: mạch AND bao hàminclusive AND gate: cửa AND bao hàminclusive AND operation: phép toán AND bao hàminclusive OR circuit: mạch OR bao hàminclusive OR gate: mạch OR bao hàminclusive OR operation: phép toán OR bao hàminclusive disjunction: phép tuyển bao hàminclusive reference: tham chiếu bao hàminclusive segment: đoạn bao hàmchứakể cảinclusive disjunctionphép tuyển không loạigồm cảinclusive (all) of tax(es): gồm cả thuếinclusive of costs: gồm cả các chi phíinclusive of tax: gồm cả các khoản thuếprice inclusive of tax: giá gồm cả thuếtax inclusive price: giá gồm cả thuếterms inclusive: tính gồm cảkể cảcum inclusive: kể cả tiền lãitrọn cả hai ngàygroup inclusive tourchuyến du lịch tập thểinclusive building contracthợp đồng thầu xây dựnginclusive building contracthợp đồng xây dựng bao khoáninclusive chargechi phí gộpinclusive chargechi phí nộpinclusive chargephí tính gộp các khoảninclusive pricegiá bao gồm hết các khoản chi phíinclusive pricegiá nộpinclusive pricegiá tính gộpinclusive tourchuyến du lịch bao giáinclusive toursuất du lịch trọn khoảnterms inclusivetính hết mọi khoản

Xem thêm: Ceo Là Gì – Tổng Giám đốc điều Hành

*

*

*

Xem thêm: Come On Là Gì – Com’on Có Nghĩa Là Gì

inclusive

Từ điển Collocation

inclusive adj.

VERBS be

ADV. fully a fully inclusive price

PREP. of The charge is inclusive of food.

PHRASES all inclusive The price is all inclusive.

Từ điển WordNet

adj.

including much or everything; and especially including stated limits

an inclusive art form

Chuyên mục: Hỏi Đáp