FVDP-English-Vietnamese-Dictionary Và 3 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn
để hiện thân · để nhân cách hoá · để nhại làm trò · để thủ vai · để đóng vai
Phòng khi ai đó trong chúng ta đưa các ảnh chiếu của mình vào, chúng ta không muốn họ biết các chi tiết của mê cung support.google support.google

Do not impersonate another person or otherwise misrepresent yourself or the source of a Hangouts message or call.
Giờ, cháu sẽ không đi Ottawa trong # ngày Cháu đi với chú support.google support.google

Ariana Bacle from Ariana Bacle from Entertainment Weekly dubbed the character “anti-Semitic” and suggested that Perry should stop impersonating members of other cultures.

Unfortunately, Gmail is unable to participate in mediation involving third parties regarding impersonation .
Ta biết đôi khi trò không hiểu nổi tầm quan trọng của việc giáo dục… nhưng trò nên làm những gì mà người khác cho rằng… tốt nhất support.google support.google
Subsequently, they are attacked by a group of Super-Skrulls, including one who had been impersonating Black Bolt.

If we receive a request from a channel that is attempting to impersonate another creator or brand, we won”t verify their channel and may take additional action.

Hailed by some scholars as the father of comedy, his Hailed by some scholars as the father of comedy, his fingerprints are visible upon comic techniques everywhere, from slapstick to double acts to impersonations to political satire.

Bạn đang xem: Impersonal là gì

Xem thêm: Arb Là Gì – Thuốc Arb Arbs

Xem thêm: Motion Là Gì

(Daniel 12:1; Luke 1:26) Possibly, the reason for providing these names was to show that (Daniel 12:1; Luke 1:26) Possibly, the reason for providing these names was to show that each angel is a unique spirit person with a name, not merely some impersonal energy or force.

Con tem bị in sai đắt giá nhất trên thế giới OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
The name “Yé-yé” came from the “Yeah, yeah, yeah” chorus in The The name “Yé-yé” came from the “Yeah, yeah, yeah” chorus in The Beatles” song “She Loves You” after four members of the team posed for Marca impersonating the Beatles.

There is also an impersonal voice, which can be described as the passive voice of intransitive verbs.

Chị luôn giống như những gì em đã luôn luôn nghĩ, chị à support.google support.google
Fearing the local population would be hostile to Christians, da Gama impersonated a Muslim and gained audience with the Sultan of Mozambique.
You stole your father”s armor, ran away from home, impersonated a soldier, deceived your commanding officer, dishonored the Chinese army, destroyed my palace and you have saved us all. Chinese army, destroyed my palace and you have saved us all.
Anh phải từ bỏ con bé đó bởi vì Todd sẽ giết anh đấy OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Tìm 201 câu trong 5 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-Vietnamese-Dictionary, glosbe-trav-c, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, support.google, GlosbeMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

impermeability impermeable impermeableness impermissibility impermissible impersonal impersonal verb impersonalism impersonate impersonation impersonative impersonator impersonify impertinence impertinency

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp