CTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>IDS/IPS – Hệ thống phát hiện và tự động ngăn chặn tấn công từ bên ngoài Intevào hệ thống mạng

Bạn đang xem: Ids/ips là gì

home

*
Giới thiệu|Đăng Nhập|Sơ đồ website|Liên hệ – Góp ý
*

Xem thêm: Domitazol Là Thuốc Gì – Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

*

*

Xem thêm: Dic Là Gì – Dong Mau Noi Quan Rai Rac Dic

*

Đầu tiên chúng ta tìm hiểu thuật ngữ IDS/ IPS

IDS (Intrusion Detection Syste)

Phát hiện tấn công, có thể khởi tạo các hành động trên thiết bị khác để ngăn chặn tấn công. Nhận ra tấn công bằng cách phân tích bản sao của lưu lượng mạng.

IPS (Intrusion Prevention System)

Chặn đứng trước khi tấn công đến mạng bên trong. Cung cấp khả năng bảo vệ mạng dựa vào định danh, phận loại và ngăn chặn mối đe dọa được biết hoặc chưa biết như worm, virus, đe dọa đến ứng dụng, …

Có 3 lý do để người ta xem xét sử dụng hệ thống ngăn chặn xâm nhập:

Cung cấp khả năng điều khiển truy cập mạngTăng mức độ kiểm sóat những gì đang chạy trên mạng ( gồm có giám sát, lập hồ sơ, kiểm tra các điều kiện)Được cảnh báo về nguy cơ tấn công và ngăn chặn những cuộc tấn công mạng

Các hệ thống IPS có thể được triển khai dưới hình thức các Gateway để phát hiện và ngăn chặn một cách hiệu quả các cuộc tấn công mạng, giảm thiểu thời gian chết của mạng và các chi phí ảnh hưởng đến hiệu quả họat động của mạng. Các hệ thống này được triển khai ở những vị trí nằm ngòai phạm vi kiểm sóat của tường lửa, có khả năng phát hiện các cuộc tấn công một cách chính xác thông qua phân tích lưu lượng mạng dưới nhiều phương pháp nhằm đi đến kết luận chính xác về mục đích thật sự của một kết nối đến mạng vì vậy có thể hiểu được đó là một kết nối tin cậy hay là không tin cậy. Từ việc phân tích trên, hệ thống có thể thực hiện nhiều tác vụ như ghi chép (tạo thành file nhật ký), cảnh báo, xóa các kết nối không tin cậy từ đó người quản trị mạng sẽ có những đáp ứng kịp thời với các tình trạng bị tấn công nguy hiểm hoặc là có các hành động hợp lý đối với từng trường hợp. Ngòai ra các hệ thống IPS còn cung cấp các công cụ phân tích và điều tra giúp cho người quản trị mạng hiểu được về những gì đang diễn ra trên mạng và đưa ra các quyết định sáng suốt, góp phần làm tăng hiệu quả của giải pháp an ninh mạng.Nhiều hệ thống IPS còn có khả năng triển khai ở chế độ thụ động để thu nhận và phân tích gói dữ liệu cho phép quản trị mạng có được thông tin về lưu lượng và những nguy cơ tồn tại trên mạng. Tuy vậy chúng vẫn có thể được chuyển sang chế độ dự phòng hoặc chế độ gateway ngay khi người quản trị mạng cảm thấy rằng hệ thống đang bị xâm nhập, tấn công để có thể phản ứng trước các cuộc tấn công, loại bỏ lưu lượng hoặc các kết nối khả nghi để đảm bảo rằng các cuộc tấn công đó không thể gây ảnh hưởng đến hệ thống…  Hoạt động của IDS/IPS:

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}