1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Ngoại động từ 1.2.1 Chia động từ 1.3 Nội động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Tham khảo

Ngoại động từ

identify ngoại động từ /ɑɪ.ˈdɛn.tə.ˌfɑɪ/

Đồng nhất hoá, coi như nhau. Nhận ra, làm cho nhận ra, nhận biết; nhận diện, nhận dạng. to identify oneself with — gắn bó chặt chẽ với, gắn liền tên tuổi mình với, gắn liền vận mệnh mình với to identify oneself with a party — gắn bó chặt chẽ với một đảng Chia động từ

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to identify Phân từ hiện tại identifying Phân từ quá khứ identified Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại identify identify hoặc identifiest¹ identifies hoặc identifieth¹ identify identify identify Quá khứ identified identified hoặc identifiedst¹ identified identified identified identified Tương lai will/shall² identify will/shall identify hoặc wilt/shalt¹ identify will/shall identify will/shall identify will/shall identify will/shall identify Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại identify identify hoặc identifiest¹ identify identify identify identify Quá khứ identified identified identified identified identified identified Tương lai were to identify hoặc should identify were to identify hoặc should identify were to identify hoặc should identify were to identify hoặc should identify were to identify hoặc should identify were to identify hoặc should identify Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — identify — let’s identify identify —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Bạn đang xem: Identify là gì

Xem thêm: Transaction Là Gì – Khái Niệm Transaction Trong Database

Xem thêm: Tổ Chức Phi Chính Phủ Là Gì, :: đoàn Luật Sư Tp

Nội động từ

identify nội động từ (+ with) /ɑɪ.ˈdɛn.tə.ˌfɑɪ/

Đồng nhất với, đồng cảm với. to identify with the hero of the novel — đồng cảm với nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Chia động từ
identify
Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to identify Phân từ hiện tại identifying Phân từ quá khứ identified Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại identify identify hoặc identifiest¹ identifies hoặc identifieth¹ identify identify identify Quá khứ identified identified hoặc identifiedst¹ identified identified identified identified Tương lai will/shall² identify will/shall identify hoặc wilt/shalt¹ identify will/shall identify will/shall identify will/shall identify will/shall identify Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại identify identify hoặc identifiest¹ identify identify identify identify Quá khứ identified identified identified identified identified identified Tương lai were to identify hoặc should identify were to identify hoặc should identify were to identify hoặc should identify were to identify hoặc should identify were to identify hoặc should identify were to identify hoặc should identify Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — identify — let’s identify identify —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “https://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=identify&oldid=1855846”
Thể loại: Mục từ tiếng AnhNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từ

Chuyên mục: Hỏi Đáp