Chia động từ

Bạn đang xem: Hustle là gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to hustle
hustling
hustled
hustlehustle hoặc hustlest¹hustles hoặc hustleth¹hustlehustlehustle
hustledhustled hoặc hustledst¹hustledhustledhustledhustled
will/shall² hustlewill/shall hustle hoặc wilt/shalt¹ hustlewill/shall hustlewill/shall hustlewill/shall hustlewill/shall hustle
hustlehustle hoặc hustlest¹hustlehustlehustlehustle
hustledhustledhustledhustledhustledhustled
were to hustle hoặc should hustlewere to hustle hoặc should hustlewere to hustle hoặc should hustlewere to hustle hoặc should hustlewere to hustle hoặc should hustlewere to hustle hoặc should hustle
hustlelet’s hustlehustle

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: H5n1 Là Gì – Nguyên Nhân Gây Bệnh

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to hustle
hustling
hustled
hustlehustle hoặc hustlest¹hustles hoặc hustleth¹hustlehustlehustle
hustledhustled hoặc hustledst¹hustledhustledhustledhustled
will/shall² hustlewill/shall hustle hoặc wilt/shalt¹ hustlewill/shall hustlewill/shall hustlewill/shall hustlewill/shall hustle
hustlehustle hoặc hustlest¹hustlehustlehustlehustle
hustledhustledhustledhustledhustledhustled
were to hustle hoặc should hustlewere to hustle hoặc should hustlewere to hustle hoặc should hustlewere to hustle hoặc should hustlewere to hustle hoặc should hustlewere to hustle hoặc should hustle
hustlelet’s hustlehustle

Xem thêm: Kiến Nghị Là Gì – Phản ánh Là Gì Tìm Hiểu Từ A

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp