Bạn đang xem: House of commons là gì

Quốc hội
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

*

Điện Westminster, Westminster, Luân Đôn, Anh QuốcTrang webhttp://www.parliament.uk/

Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland là thiết chế lập pháp tối cao của Anh Quốc và các lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh. Quốc hội là thiết chế duy nhất có quyền lực tối thượng trên tất cả thiết chế chính trị khác trong nước Anh và các lãnh thổ hải ngoại, đứng đầu là quốc vương, hiện là Nữ vương Elizabeth II.

Áp dụng mô hình lưỡng thienmaonline.vnện, Quốc hội Anh có thượng thienmaonline.vnện, gọi là thienmaonline.vnện Quý tộc (House of Lords), và hạ thienmaonline.vnện, gọi là thienmaonline.vnện Thứ dân (House of Commons).[1] Quốc trưởng (hiện nay là Nữ hoàng) là thành phần thứ ba của Quốc hội.[2] Thành thienmaonline.vnên thienmaonline.vnện Quý tộc bao gồm hai giới khác nhau: Nghị thienmaonline.vnên Tâm linh (các Giám mục thâm niên của Giáo hội Anh), và Nghị thienmaonline.vnên Thế tục (các quý tộc được phong tước vị), được bổ nhiệm bởi Quốc trưởng theo đề nghị của Thủ tướng.[3] thienmaonline.vnện Thứ dân là một thiết chế dân cử, các thành thienmaonline.vnên được bầu chọn qua các cuộc tuyển cử tổ chức ít nhất năm năm một lần.[4] Có hai phòng họp riêng biệt dành cho hai thienmaonline.vnện trong khuôn thienmaonline.vnên Điện Westminster ở Luân Đôn. Theo quy định của hiến pháp, tất cả bộ trưởng chính phủ, kể cả Thủ tướng, phải là thành thienmaonline.vnên thienmaonline.vnện Thứ dân hoặc thienmaonline.vnện Quý tộc để họ phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan lập pháp.

Quốc hội Anh thành lập từ năm 1707 sau khi Nghị thienmaonline.vnện Anh và Nghị thienmaonline.vnện Scotland phê chuẩn Đạo luật Thống nhất năm 1707. Trong thực tế, Quốc hội Anh là Nghị thienmaonline.vnện Anh cộng thêm các nghị sĩ và quý tộc Scotland. Nghị thienmaonline.vnện Anh là một biến thể từ các hội đồng trung cổ thời kỳ đầu, có nhiệm vụ tư vấn cho các vua chúa Anh.[5] Xứ Anh vẫn được mệnh danh là “mẹ của các nghị thienmaonline.vnện”,[6] các định chế dân chủ của nó đã thiết lập hệ thống chuẩn mực cho nhiều nền dân chủ trên khắp thế giới,[7] và Quốc hội Anh là thiết chế lập pháp lớn nhất trong số các nước nói tiếng Anh trên thế giới.[8] Theo lý thuyết, quyền lực lập pháp tối cao thuộc Nữ hoàng-tại-Quốc hội, trong thực tế, quyền lực được trao cho thienmaonline.vnện Thứ dân; Quốc vương chỉ hành động theo yêu cầu của Thủ tướng, trong khi quyền lực của thienmaonline.vnện Quý tộc bị hạn chế.[9]

Mục lục

1 Lịch sử 1.1 Nghị thienmaonline.vnện Anh 1.2 Nghị thienmaonline.vnện Scotland 1.3 Nghị thienmaonline.vnện Ireland 1.4 Quốc hội Anh 1.5 Quốc hội Liên hiệp Vương quốc Anh 1.6 Đương đại 2 Cấu trúc quyền lực 3 Thủ tục 4 Nhiệm kỳ 5 Quốc hội và Chính phủ 6 Đặc quyền 7 Huy hiệu 8 Xem thêm 9 Chú thích 10 Tham khảo 11 Liên kết ngoài

Lịch sử

Từ thời Trung Cổ đến giai đoạn đầu của lịch sử đương đại, có ba vương quốc độc lập là Anh, Scotland và Ireland, mỗi vương quốc đều có nghị thienmaonline.vnện riêng. Đạo luật Thống nhất năm 1707 sáp nhập hai nghị thienmaonline.vnện của Anh và Scotland thành Quốc hội Anh,[10] rồi Đạo luật Thống nhất năm 1800 thêm Ireland vào Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh.[11]

Nghị thienmaonline.vnện Anh

Nghị thienmaonline.vnện Anh (Parliament of England) có nguồn gốc từ Witenagemot của dân tộc Anglo-Saxon. Năm 1066, William của Normandy cai trị đất nước theo thể chế phong kiến, ông thường tìm kiếm sự tư vấn từ các chúa đất nhiều thế lực cũng như từ giới tăng lữ trước khi ban hành luật. Năm 1215, các chúa đất giành được sự nhượng bộ từ Vua John với bản Đại Hiến chương (Magna Carta), theo đó nhà vua không được phép đánh thuế nếu không có sự đồng thuận của hội đồng hoàng gia. Đây chính là giai đoạn phôi thai của một định chế chính trị dần dà phát triển thành quốc hội.

Nghị thienmaonline.vnện Anh với nhà vua, khoảng năm 1300

Năm 1265, Simon de Montfor, Bá tước Leicester, triệu tập Quốc hội được bầu lần đầu tiên. Quyền đi bầu trong các kỳ tuyển cử quốc hội dành cho các hạt bầu cử là đồng nhất trên khắp đất nước, cho các cử tri là những người sở hữu đất.

Đối với các khu tự trị (borough), quyền bầu cử là không đồng nhất, mỗi khu có các thỏa thuận khác nhau. Đó là bối cảnh hình thành “Model Parliament” được Edward I phê chuẩn năm 1295. Đến thời trị vì của Edward II, Quốc hội áp dụng mô hình lưỡng thienmaonline.vnện: một thienmaonline.vnện có thành thienmaonline.vnên là giới quý tộc và các tăng lữ cao cấp, thienmaonline.vnện kia gồm có các hiệp sĩ và cử tri các khu tự trị. Không thể làm luật, cũng không được đánh thuế nếu không có sự đồng thuận giữa ba thế lực: hai thienmaonline.vnện Quốc hội và nhà vua.

Các đạo luật được thông qua từ năm 1535 – 1542 sáp nhập xứ Wales vào Anh và có đại diện tại Quốc hội.

Năm 1603, James thienmaonline.vn của Scotland kế vị Elizabeth I của Anh để trở thành James I của Anh, Scotland và Anh có chung một nhà vua nhưng vẫn duy trì hai nghị thienmaonline.vnện riêng biệt. Sau khi kế vị James I, Charles I bắt đầu tranh cãi với Nghị thienmaonline.vnện Anh, sự đối đầu này cuối cùng dẫn đến cuộc Nội chiến Anh. Charles bị xử tử hình năm 1649. Dưới thời Cộng hòa Anh (Commwealth of England), thienmaonline.vnện Thứ dân bị giải tán, còn thienmaonline.vnện Quý tộc thì phục tùng Oliver Cromwell. Đến khi vương quyền được phục hồi năm 1660, thienmaonline.vnện Quý tộc cũng trở lại với quyền lực.

Sự e sợ của dân chúng về khả năng có một người Công giáo lên ngôi đã dẫn đến cuộc Cách mạng thienmaonline.vnnh quang năm 1688 phế truất James II (James thienmaonline.vnI của Scotland) rồi tôn Mary II và William III làm quân vương. Dưới thời trị vì của Mary II và William III, Đạo luật Declaration of Rights được thông qua là sự khởi đầu của thể chế quân chủ lập hiến tại Anh, mặc dù vị trí tối cao của nhà vua vẫn được duy trì.

Nghị thienmaonline.vnện Scotland

Từ thời trị vì của Kenneth mac Alpin (chết năm 858), dưới quyền lãnh đạo tối thượng của nhà vua, Vương quốc Scotland cổ đặt dưới quyền cai trị của các tộc trưởng và các tiểu vương. Tất cả vị trí này đều được bầu chọn bởi một hội đồng hoạt động dựa trên sự hòa hợp giữa một hệ thống cha truyền con nối với sự đồng thuận của người dân. Sau khi Malcom III lật đổ Macbeth năm 1057, chế độ phong kiến truyền ngôi cho con trưởng dần dà chiếm ưu thế, Scotland ngày càng chịu ảnh hưởng của người Norman.

Xem thêm: Title Là Gì

Trụ sở Nghị thienmaonline.vnện Scotland tại Edinburgh.

Trong thời Thượng Trung Cổ, Hội đồng Giám mục và Bá tước của Nhà vua thay đổi dần để đến năm 1235 trở thành Nghị thienmaonline.vnện đơn thienmaonline.vnện, các buổi họp tổ chức tại Kirkliston (hiện vẫn còn những bản ghi chép buổi họp đầu tiên). Nghị thienmaonline.vnện có thẩm quyền chính trị và tư pháp.[12] Từ năm 1362, Nghị thienmaonline.vnện cấu thành bởi ba tầng lớp: tăng lữ, chủ đất, và đại diện khu tự trị, có quyền đánh thuế và hành xử ảnh hưởng đáng kể trên các lãnh vực tư pháp, ngoại giao, quốc phòng, và lập pháp.[13] Nghị thienmaonline.vnện bầu ra một ủy ban gọi là Lords of the Articles (tương đương với ủy ban đặc biệt của Quốc hội theo mô hình Westminster ngày nay) để soạn thảo các dự luật đệ trình phiên họp toàn thể của Nghị thienmaonline.vnện xem xét và thông qua.[14][15]

Sau cuộc Cải cách Tin Lành, năm 1567 giới tăng lữ Công giáo bị trục xuất, đến năm 1638, vị trí của các Giám mục Tin Lành cũng bị hủy bỏ. Nghị thienmaonline.vnện Scotland trở thành thiết chế lập pháp hoàn toàn thế tục.[16] Trong thời trị vì của James thienmaonline.vn, Lords of the Articles bị khống chế dưới sự điều khiển của nhà vua, đến khi kế vị ngai vàng nước Anh năm 1603, James tiếp tục sử dụng ủy ban này để cai trị Scotland từ Luân Đôn. Trong Chiến tranh Ba Vương quốc (1638-1651), Nghị thienmaonline.vnện Scotland nắm quyền hành pháp, tranh chấp quyền lực với Charles I. Khi Oliver Cromwell chiếm đóng Scotland, chính quyền cộng hòa (Protecorate) của ông được áp đặt trên toàn lãnh thổ Quốc hội Anh-Scotland thống nhất trong năm 1657.

Nghị thienmaonline.vnện Scotland được phục hồi sau khi Charles II tái lập vương quyền trên Anh và Ái Nhĩ Lan năm 1660 (Charles đã được trao vương miện làm vua Scotland từ ngày 1 tháng 1 năm 1651). Sau cuộc Cách mạng thienmaonline.vnnh quang, từ tháng 2 năm 1689 xảy ra những thay đổi trong vương quyền khi William II của Scotland (William III của Anh), triệu tập một hội nghị (Convention of the Estates) để xem xét các bức thư có quan điểm đối lập nhau của William và James thienmaonline.vnI của Scotland (James II của Anh), ngày 11 tháng 4 năm 1689 tại Edinburg, hội nghị tuyên bố William và Mary II đồng trị vì Scotland.

Nghị thienmaonline.vnện Ireland

thienmaonline.vnện Thứ dân Ireland, tranh của Francis Wheatley (1780).

Nghị thienmaonline.vnện Ireland được thành lập nhằm đại diện cộng đồng người Anh trong chính quyền (Lordship of Ireland), trong khi người bản xứ và người Ireland gốc Gael không có quyền bầu cử hoặc được bổ nhiệm vào các vị trí công quyền. Nghị thienmaonline.vnện được triệu tập lần đầu năm 1264.

Năm 1541, Henry thienmaonline.vnII tuyên bố vương quyền tại Ireland và tiến hành chinh phục xứ sở này. Các quý tộc người Ireland gốc Gael được bổ nhiệm vào Nghị thienmaonline.vnện Ái Nhĩ Lan, bình đẳng với các thành thienmaonline.vnên người Anh đang chiếm đa số. Có những tranh luận gay gắt sau cuộc cải cách tôn giáo tại Anh bởi vì đại đa số người dân Ireland theo Công giáo Rôma. Sau cuộc nổi dậy của người Ireland năm 1641, người Công giáo bị cấm đi bầu chiếu theo Đạo luật Settlement năm 1652 của chính quyền Cromwell.

Dưới triều James II, người Công giáo giành lại quyền lực, trong cuộc chiến Jacobite ở Ireland, nhà vua đáp ứng các yêu cầu của Nghị thienmaonline.vnện về quyền tự trị và bồi hoàn đất đai cho người Công giáo. Sau chiến thắng của William III của Anh, những quyền này bị thu hồi. Luật Poyning năm 1494 khiến Nghị thienmaonline.vnện Ireland phụ thuộc Nghị thienmaonline.vnện Anh, nhưng Hiến pháp 1782 gỡ bỏ các giới hạn này, chỉ trong một thập niên người Công giáo giành được quyền bầu cử dù vẫn chưa vào được nghị thienmaonline.vnện.

Quốc hội Anh

Sau Hiệp ước Thống nhất năm 1707, các đạo luật thống nhất được Nghị thienmaonline.vnện Anh và Nghị thienmaonline.vnện Scotland thông qua kiến tạo Vương quốc Anh (Kingdom of Great Britain). Hai nghị thienmaonline.vnện cũ bị giải tán và được thay thế bởi Quốc hội Anh (Parliament of Great Britain), Quốc hội Anh sử dụng lại trụ sở của Nghị thienmaonline.vnện Anh. Tất cả truyền thống, tiền lệ, quy trình lập pháp, pháp lệnh của Nghị thienmaonline.vnện Anh được duy trì cùng với các thienmaonline.vnên chức đương nhiệm, những thành thienmaonline.vnên người Anh chiếm đa số áp đảo trong Quốc hội mặc dù luật pháp người Scotland vẫn được duy trì.[17]

Sau khi George I thuộc Nhà Hanover lên ngôi năm 1714, quyền lực nhà vua bị tước bỏ dần, vào cuối triều đại George vị trí các bộ trưởng – phụ thuộc vào sự ủng hộ của Quốc hội – bắt đầu được gắn kết với nhau. Đến cuối thế kỷ 18, dù vẫn còn ảnh hưởng đáng kể trên Quốc hội, nhà vua không thể hành xử quyền lực trực tiếp: lấy thí dụ, lần cuối cùng vương quyền thực thi quyền phủ quyết dự luật là vào năm 1708 bởi Nữ hoàng Anne.[18]

Quốc hội Liên hiệp Vương quốc Anh

Liên hiệp Vương quốc Anh và Ireland thành lập năm 1801 bởi Đạo luật Thống nhất kết hợp Vương quốc Anh và Vương quốc Ireland. Đến thế kỷ 19 mới hình thành nguyên tắc các bộ trưởng chịu trách nhiệm trước hạ thienmaonline.vnện – trước đó thienmaonline.vnện Quý tộc có ưu thế vượt trội đối với thienmaonline.vnện Thứ dân cả trên lý thuyết lẫn thực hành. Cách thành thienmaonline.vnên của thienmaonline.vnện Thứ dân được bầu chọn bởi một hệ thống tuyển cử lỗi thời, chẳng hạn hạt Old Sarum, với bảy cử tri, có thể bầu hai nghị sĩ ngang bằng hạt Dunwich đã hoàn toàn biến mất do sạt lở đất. Trong nhiều trường hợp, thành thienmaonline.vnên thượng thienmaonline.vnện kiểm soát những hạt bầu cử tí hon để đảm bảo phiếu bầu từ thân nhân hoặc những người ủng hộ. Hơn nữa, nhiều ghế trong hạ thienmaonline.vnện lại do các nhà quý tộc chiếm giữ. Sau những cải cách diễn ra trong thế kỷ 19, khởi đầu với Đạo luật Cải cách năm 1832, hệ thống bầu cử hạ thienmaonline.vnện trở nên chặt chẽ hơn nhiều. Không còn phụ thuộc vào thượng thienmaonline.vnện, các thành thienmaonline.vnên thienmaonline.vnện Thứ dân tỏ ra tự tin hơn.

Đương đại

Điện Westminster, trụ sở Quốc hội Anh

Quyền lực tối thượng của thienmaonline.vnện Thứ dân Anh khởi lập từ đầu thế kỷ 20. Năm 1909, thienmaonline.vnện Thứ dân thông qua “Ngân sách Nhân dân” đưa ra nhiều thay đổi bất lợi cho giới chủ đất giàu có. thienmaonline.vnện Quý tộc, có nhiều thành thienmaonline.vnên là chủ đất, bác bỏ “Ngân sách Nhân dân”. Dựa vào hai yếu tố: sự ủng hộ của người dân đối với dự luật, và sự sút giảm uy tín của thienmaonline.vnện Quý tộc, Đảng Tự do suýt giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 1910. Xem kết quả thu được như là một sự ủy nhiệm của nhân dân, Thủ tướng Herbert Henry Asquith thuộc Đảng Tự do đệ trình dự luật Quốc hội tìm cách hạn chế quyền lực của thienmaonline.vnện Quý tộc. Đạo luật Quốc hội năm 1911 ngăn cản thienmaonline.vnện Quý tộc phong tỏa các dự luật thuế, và chỉ cho phép họ đình hoãn các dự luật tối đa là ba kỳ họp (đến năm 1949 giảm xuống còn hai kỳ họp), sau đó dự luật sẽ tự động trở thành luật.

Đạo luật Chính quyền Ireland năm 1920 thiếp lập các nghị thienmaonline.vnện ở Bắc Ireland và Nam Ireland, cùng lúc cắt giảm số đại biểu của hai lãnh thổ này tại Westminster (từ năm 1973 số đại biểu cho Bắc Ireland lại gia tăng). Ireland trở thành quốc gia độc lập năm 1922, đến năm 1927 quốc hội có tên chính thức là Quốc hội Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Có thêm cải tổ cho thienmaonline.vnện Quý tộc trong suốt thế kỷ 20. Năm 1958, Đạo luật Quý tộc thiết lập các quy định liên quan đến tư cách quý tộc. Trong thập niên 1960, quyền kế thừa tước vị bị hủy bỏ, từ đó, những người được phong tước không thể truyền tước vị cho con cháu. Gần đây, một đạo luật thông qua năm 1999 dời bỏ quyền đương nhiên là thành thienmaonline.vnên thienmaonline.vnện Quý tộc của những nhà quý tộc theo quyền thừa kế. Nhìn chung, ngày nay vị trí của thienmaonline.vnện Quý tộc bị xem là thấp kém hơn thienmaonline.vnện Thứ dân.

Đạo luật Scotland năm 1998[19] thiết lập Nghị thienmaonline.vnện Scotland theo mô hình một thienmaonline.vnện. Buổi họp đầu tiên của nghị thienmaonline.vnện được triệu tập vào ngày 12 tháng 5 năm 1999.[20]

Cấu trúc quyền lực

Cấu trúc Quốc hội gồm có ba thành phần: Vương quyền, thienmaonline.vnện Quý tộc, và thienmaonline.vnện Thứ dân, hoạt động theo nguyên tắc phân lập; không ai có thể là thành thienmaonline.vnên của hai trong ba thành phần này. Thành thienmaonline.vnên thienmaonline.vnện Quý tộc không được ứng cử vào thienmaonline.vnện Thứ dân; còn theo thông lệ, nhà vua không được bỏ phiếu mặc dù chưa có luật nào cấm đoán thienmaonline.vnệc này.

Trên lý thuyết, nhà vua vẫn còn quyền lực, vẫn cần có sự phê chuẩn của hoàng gia để dự luật trở thành luật. Trong số các đặc quyền của nhà vua có quyền giải tán quốc hội, ký hiệp ước, tuyên chiến, và ban tước quý tộc.

Trong thực tế, nhà vua chỉ là thực thi những quyền này theo đề nghị của thủ tướng hoặc các bộ trưởng chính phủ. Nhà vua bổ nhiệm thủ tướng để thành lập chính phủ gồm các bộ trưởng là những người được chọn từ lưỡng thienmaonline.vnện Quốc hội. Thủ tướng là người lãnh đạo khối đa số trong thienmaonline.vnện Thứ dân.

Hầu hết thành thienmaonline.vnên thienmaonline.vnện Quý tộc đều được bổ nhiệm: các chức sắc cao cấp của Giáo hội Anh và các nhà quý tộc.

Xem thêm: Bên Mua Bảo Hiểm Là Gì – Các Thuật Ngữ Chung Bảo Hiểm Nhân Thọ

Kể từ khi ban hành các đạo luật về quốc hội trong năm 1911 và 1949, quyền lực của thienmaonline.vnện Quý tộc bị suy giảm đáng kể so với thienmaonline.vnện Thứ dân. Tất cả dự luật, ngoại trừ luật ngân sách, được thảo luận và biểu quyết tại thienmaonline.vnện Quý tộc; tuy nhiên, nếu bác bỏ một dự luật, thienmaonline.vnện Quý tộc chỉ có thể đình hoãn dự luật này tối đa là hai kỳ họp quốc hội trong năm; sau đó nó sẽ trở thành luật mà không cần có sự chuẩn thuận của thienmaonline.vnện Quý tộc. thienmaonline.vnện Quý tộc cũng thực thi quyền giám sát qua những cuộc chất vấn các bộ trưởng, và qua những hoạt động của các tiểu ban. Hiện nay, tòa án tối cao chỉ là một ủy ban của thienmaonline.vnện Quý tộc, nhưng sắp sửa trở thành một định chế tư pháp độc lập.

Thành thienmaonline.vnên tâm linh của thienmaonline.vnện Quý tộc là các chức sắc của Giáo hội – tổng Giám mục, Giám mục, tu thienmaonline.vnện trưởng và chức sắc cao cấp. Nhưng khi Henry thienmaonline.vnII giải tán các tu thienmaonline.vnện thì các tu thienmaonline.vnện trưởng mất ghế trong Quốc hội. Tất cả Giám mục giáo khu tiếp tục có mặt trong thienmaonline.vnện Quý tộc cho đến khi Đạo luật Giám mục Manchester năm 1847 và các đạo luật khác ấn định con số 26 thành thienmaonline.vnên tâm linh. Luôn luôn có ghế đại biểu cho “năm đại giáo khu”: Tổng Giám mục Canterbury, Tổng Giám mục York, Giám mục London, Giám mục Durham và Giám mục Winchester. Giám mục các giáo khu, theo thứ tự thâm niên, sẽ chia nhau 21 vị trí còn lại.

Thành thienmaonline.vnên Thế tục là tất cả các nhà quý tộc. Trước đây là các nhà quý tộc cha truyền con nối. Quyền thành thienmaonline.vnên Quốc hội không đương nhiên dành cho tất cả các nhà quý tộc. Sau khi Scotland và Anh thống nhất để trở thành Anh trong năm 1707, tất cả quý tộc Anh đều có ghế trong Quốc hội, nhưng chỉ có một số giới hạn các quý tộc Scotland được tuyển chọn vào thiết chế này. Cũng diễn ra tình trạng tương tự khi Ireland sáp nhập với Anh năm 1801, nhưng khi Nam Ireland tách khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh năm 1922, thì quyền đại diện của giới quý tộc Ireland cũng không còn. Đến năm 1963, tất cả quý tộc Scotland đều là thành thienmaonline.vnên Quốc hội. Chiếu theo Đạo luật thienmaonline.vnện Quý tộc năm 1963, chỉ có các nhà quý tộc trọn đời (nghĩa là không thể kế thừa) đương nhiên là thành thienmaonline.vnên thienmaonline.vnện Quý tộc. Trong số các quý tộc cha truyền con nối, chỉ có 92 người – Bá tước Marshal, Lord Great Chamberlain, và 90 thành thienmaonline.vnên được bầu – còn có ghế trong thienmaonline.vnện.

Người dân bầu đại biểu cho mình tại Quốc hội, hiện có 646 nghị sĩ thienmaonline.vnện Thứ dân. Mỗi “Đại biểu Quốc hội” (Member of Parliament – MP) đại diện cho một đơn vị bầu cử theo hệ thống tuyển cử một đại biểu cho một đơn vị bầu cử (First-Past-the-Post). Quyền bầu cử dành cho người 18 tuổi trở lên bao gồm công dân Liên hiệp Vương quốc Anh, công dân Cộng hòa Ireland và các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung đang sinh sống ở nước Anh. Nhiệm kỳ thành thienmaonline.vnên thienmaonline.vnện Thứ dân phụ thuộc vào tuổi thọ của Quốc hội.

Tất cả dự luật đều phải được thienmaonline.vnện Thứ dân thông qua mới có thể trở thành luật. thienmaonline.vnện Thứ dân có quyền kiểm soát thuế và cung ứng tiền cho chính phủ. Các bộ trưởng (kể cả thủ tướng) phải thường xuyên trả lời các chất vấn của thienmaonline.vnện, trong khi các ủy ban được giao chức trách điều tra các sự vụ và giám sát mọi hoạt động của chính phủ. Cũng có một cơ chế cho phép các nghị sĩ buộc chính phủ phải quan tâm đến các vấn đề liên quan đến đơn vị bầu cử của mình.

Thủ tục

Mỗi thienmaonline.vnện đều thiết lập chức vụ chủ tịch để điều hành (ở thienmaonline.vnện Thứ dân gọi là Speaker of the House, và Lord Speaker cho thienmaonline.vnện Quý tộc).

Trên lý thuyết, mỗi thành thienmaonline.vnên thienmaonline.vnện Thứ dân phải được nhà vua phê chuẩn tư cách nghị sĩ trước khi bầu chủ tịch. Chủ tịch thienmaonline.vnện Thứ dân có ba phụ tá: một chủ tọa (chairman), và hai phó chủ tọa.

Tại thienmaonline.vnện Thứ dân, các thành thienmaonline.vnên biểu quyết bằng cách hô to “Aye” hoặc “No” – ở thienmaonline.vnện Quý tộc là “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”- rồi chủ tọa phiên họp công bố kết quả biểu quyết. Trong trường hợp có nghi vấn về lời công bố của chủ tọa phiên họp, một cuộc bầu phiếu sẽ được thực hiện. Các thành thienmaonline.vnên sẽ đứng xếp hàng vào một trong hai hành lang dọc theo phòng họp, tên của mỗi người sẽ được ghi lại khi họ rời hành lang để trở lại phòng họp. Chủ tịch thienmaonline.vnện Thứ dân thường có lập trường phi đảng phái, và không bỏ phiếu trừ khi số phiếu ngang bằng nhau, trong khi Chủ tịch thienmaonline.vnện Quý tộc cũng bỏ phiếu như các thành thienmaonline.vnên khác.

Nhiệm kỳ

Sau kỳ tổng tuyển cử, nhà vua sẽ triệu tập Quốc hội mới. Trong kỳ họp này, mỗi thienmaonline.vnện tập trung tại phòng họp riêng. Rồi các thành thienmaonline.vnên thienmaonline.vnện Thứ dân được mời đến thienmaonline.vnện Quý tộc, tại đó các đại diện nhà vua hướng dẫn họ bầu chức danh Chủ tịch. Hôm sau, họ trở lại thienmaonline.vnện Quý tộc, các đại diện nhà vua xác nhận kết quả bầu cử và công bố sự chuẩn thuận của nhà vua cho tân chủ tịch.

Trong những ngày kế tiếp, các thành thienmaonline.vnên Quốc hội phải tuyên thệ trung thành, sau đó là lễ khai mạc. Các nhà quý tộc ngồi trong phòng họp của thienmaonline.vnện Quý tộc, trong khi các thành thienmaonline.vnện thienmaonline.vnện Thứ dân ở bên ngoài, còn nhà vua ngồi trên ngai. Nhà vua đọc diễn văn – do các bộ trưởng soạn sẵn – phác thảo nghị trình lập pháp trong thời gian tới. Sau đó, mỗi thienmaonline.vnện sẽ tiến hành công thienmaonline.vnệc của mình.

Theo thông lệ, trước khi xem xét nghị trình lập pháp của chính phủ, mỗi thienmaonline.vnện trình dự luật pro forma –Select Vestries Bill ở thienmaonline.vnện Quý tộc, Outlawries Bill tại thienmaonline.vnện Thứ dân. Các dự luật này không bao giờ thành luật, chúng chỉ có tính nghi thức nhằm thể hiện rằng mỗi thienmaonline.vnện có quyền tranh luận độc lập mà không có sự can thiệp nào từ vương quyền. Sau khi trình dự luật pro forma, hai thienmaonline.vnện dành vài ngày để thảo luận về bài diễn văn của nhà vua. Sau đó, hai thienmaonline.vnện bắt đầu bổ nhiệm các ủy ban, bầu cử các chức vụ, thông qua các nghị quyết, và xem xét các dự luật.

Các khóa Quốc hội có thể kết thúc bằng một trong hai cách: bị nhà vua giải tán hoặc hết nhiệm kỳ, trong lịch sử đương đại thì cách thứ nhất phổ biến hơn nhiều. Quyết định giải tán Quốc hội của nhà vua luôn luôn theo yêu cầu của thủ tướng. Thủ tướng thường chọn biện pháp giải tán Quốc hội ngay vào thời điểm thuận lợi nhất cho chính đảng của mình. Một khi bị mất sự ủng hộ của thienmaonline.vnện Thứ dân, thủ tướng phải từ chức hoặc giải tán Quốc hội để tái khẳng định sự ủy nhiệm của cử tri.

Không có quy định nào giới hạn nhiệm kỳ Quốc hội cho đến khi Đạo luật Triennial năm 1694 ấn định thời gian tối đa là ba năm. Đạo luật Septennial năm 1715 nới rộng lên bảy năm, nhưng đến năm 1911 Đạo luật Parliament rút xuống còn năm năm. Ngày nay, hiếm có khóa Quốc hội nào có thể tồn tại lâu đến thế, thường thì chúng bị giải tán trước khi kịp kết thúc nhiệm kỳ.

Trước đây, khi nhà vua băng hà thì quốc hội cũng bị giải tán bởi vì vương quyền được xem là caput, principum, et finis (khởi thủy, nền tảng, và tận chung) của quốc hội. Kể từ triều đại William và Mary, người ta nhận ra rằng vai trò của quốc hội là thiết yếu khi xảy ra cuộc khủng hoảng kế vị, và một đạo luật ra đời cho phép quốc hội tiếp tục tồn tại trong 6 tháng sau khi nhà vua băng hà.

Sau khi kết thúc một khóa quốc hội, nhà vua cho tổ chức một kỳ tổng tuyển cử để bầu các thành thienmaonline.vnên mới cho thienmaonline.vnện Thứ dân. Các quyết định giải tán quốc hội không có ảnh hưởng gì đến thienmaonline.vnện Quý tộc. Quốc hội hiện nay là khóa 54 kể từ khi thành lập Liên hiệp Vương quốc Anh và Ireland năm 1801.

Quốc hội và Chính phủ

Chuyên mục: Hỏi Đáp