Công ty Holding (tiếng Anh: Holding Company) là một trong những dạng công ty hoạt động phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Công ty holding

Định nghĩa

Công ty holding trong tiếng Anh là Holding Company.

Bạn đang xem: Holding là gì

Công ty Holding là một công ty mẹ dưới hình thức tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn sở hữu đủ cổ phiếu để nắm quyền biểu quyết ở một công ty khác, có thể kiểm soát các chính sách và giám sát các quyết định quản lí của công ty đó.

Mặc dù công ty Holding sở hữu tài sản của các công ty khác, công ty Holding chỉ duy trì vai trò giám sát và do đó không tích cực tham gia vào việc điều hành hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp kia.

Bản chất của công ty Holding

Một công ty Holding tồn tại với mục đích duy nhất là kiểm soát các công ty khác, cho dù nó là một tập đoàn hay một công ty trách nhiệm hữu hạn. Các công ty Holding cũng có thể sở hữu tài sản, ví dụ như bất động sản, bằng sáng chế, nhãn hiệu, cổ phiếu và các tài sản khác. 

Các doanh nghiệp được sở hữu 100% bởi một công ty Holding được gọi là “công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn”. Mặc dù một công ty Holding có thể thuê và sa thải những quản lí các công ty mà họ sở hữu, những người quản lí đó phải tự chịu trách nhiệm cho hoạt động của chính mình. Do đó, điều quan trọng đối với các chủ sở hữu là họ phải chú ý để đảm bảo rằng các công ty con đang hoạt động tối ưu.

Xem thêm: Ctf Loader Là Gì – Cách Vô Hiệu Hóa Ctf Loader

Lợi ích của công ty Holding

Các công ty Holding hưởng lợi nhờ được bảo vệ khỏi thua lỗ. Nếu một công ty con bị phá sản, công ty Holding có thể bị lỗ vốn và giảm giá trị. Tuy nhiên, các chủ nợ của công ty con bị phá sản không có quyền hợp pháp để yêu cầu công ty mẹ thanh toán khoản vay.

Do đó, như một chiến lược bảo vệ tài sản, một công ty mẹ có thể tự cấu trúc thành một công ty Holding, đồng thời tạo ra các công ty con cho mỗi ngành nghề kinh doanh của mình. 

Ví dụ: một công ty con có thể sở hữu thương hiệu và nhãn hiệu của tập đoàn mẹ, trong khi một công ty con khác có thể sở hữu bất động sản, một công ty khác có thể sở hữu máy móc thiết bị và những công ty khác có thể sở hữu và vận hành một chuỗi nhượng quyền thương mại riêng biệt.

Xem thêm: Lifestyle Là Gì – Nghĩa Của Từ : Lifestyle

Chiến thuật này giúp cho việc hạn chế phơi nhiễm rủi ro về trách nhiệm tài chính và pháp lí của công ty mẹ và của các công ty con khác. Nó cũng có thể làm giảm bớt nghĩa vụ thuế chung của một tập đoàn bằng cách đặt một số bộ phận nhất định trong hoạt động kinh doanh của mình tại các khu vực có mức thuế suất thấp hơn.

Chuyên mục: Hỏi Đáp