Hold Harmless Clause là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Hold Harmless Clause – Definition Hold Harmless Clause – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Hold Harmless Clause
Tiếng Việt Điều Khoản Giảm Thiệt Hại
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Hold Harmless Clause là gì?

Điều khoản giữ vô hại là một tuyên bố trong hợp đồng pháp lý miễn trừ một hoặc cả hai bên trong hợp đồng chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại nào mà bên ký kết hợp đồng phải chịu.

Bạn đang xem: Hold harmless là gì

Hold Harmless Clause là Điều Khoản Giảm Thiệt Hại.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Hold Harmless Clause nghĩa là Điều Khoản Giảm Thiệt Hại.

Xem thêm: Đại từ sở hữu ( possessive adjectives là gì

Một doanh nghiệp có thể thêm một thỏa thuận giữ vô hại vào hợp đồng khi dịch vụ được giữ lại liên quan đến những rủi ro mà doanh nghiệp không muốn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý hoặc tài chính. Các doanh nghiệp cung cấp các hoạt động có rủi ro cao như các phiên nhảy dù, thường sử dụng một điều khoản giữ vô hại. Mặc dù nó không phải là một sự bảo vệ tuyệt đối khỏi trách nhiệm pháp lý, nhưng nó chỉ ra rằng khách hàng đã thừa nhận những rủi ro nhất định và đồng ý nhận chúng. Điều khoản giữ vô hại này có thể ở dạng một bức thư.

Definition: The hold harmless clause is a statement in a legal contract that absolves one or both parties in a contract of legal liability for any injuries or damage suffered by the party signing the contract.

Xem thêm: First Of All Là Gì – Đồng Nghĩa Của First Of All

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ, một nhà thầu được thuê để thêm một sàn vào nhà riêng có thể thêm điều khoản để tránh một vụ kiện nếu một thương tích xảy ra trên boong vào một ngày sau đó. Chủ nhà, lần lượt, có thể thêm một điều khoản giữ vô hại để ngăn chặn một vụ kiện nếu nhà thầu bị thương trong quá trình làm việc.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Hold Harmless Clause Điều Khoản Giảm Thiệt Hại tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Hold Harmless Clause là gì? (hay Điều Khoản Giảm Thiệt Hại nghĩa là gì?) Định nghĩa Hold Harmless Clause là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hold Harmless Clause / Điều Khoản Giảm Thiệt Hại. Truy cập thienmaonline.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Chuyên mục: Hỏi Đáp