Học vị và học hàm là các thuật ngữ chỉ trình độ học thức của một người nào đó. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sự khác nhau của hai thuật ngữ này là gì? Để phân biệt rõ ràng hơn, các bạn hãy cùng 24h Tin tìm hiểu về chức danh cũng nhưhọc hàm và học vị ghi như thế nào?

*

Khái niệm học vị và học hàm

Học vị: Là một văn bằng xác nhận người học đã hoàn thành chương trình học do các cơ sở giáo dục hợp pháp cấp.

Bạn đang xem: Học hàm là gì

Học hàm: Là một chức danh được bổ nhiệm cho người đang làm công tác nghiên cứu khoa học hay giảng dạy đại học và sau đại học. Học hàm do Hội đồng chức danh Giáo sư Việt Nam hoặc các cơ quan nước ngoài bổ nhiệm.

Các chức danh của học vị và học hàm

Học vị và học hàm bao gồm nhiều chức danh được phân loại như sau:

1. Các chức danh của học vị

►Nhóm 1: Cử nhân, kỹ sư hoặc các chức danh chuyên ngành khác. Trong đó, những người tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế, văn hóa, xã hội được gọi là cử nhân. Những người tốt nghiệp đại học các khối ngành kỹ thuật được gọi là kỹ sư,….

►Nhóm 2: Thạc sĩ (Đối với ngành y là Bác sĩ chuyên khoa I). Là những người tốt nghiệp đại học và tiếp tục học lên cao học trong hoặc ngoài nước kết hợp thực hiện khóa luận đại học chuyên sâu hơn..

►Nhóm 3: Tiến sĩ (Đối với ngành y là Bác sĩ chuyên khoa II). Là những người đã tốt nghiệp thạc sĩ, tham gia nghiên cứu và bảo vệ đề tài đồng thời có ít nhất 2 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành..

►Nhóm 4: Tiến sĩ khoa học. Là những người đã tốt nghiệp tiến sĩ, nghiên cứu tiếp đề tài rộng hơn.

*

2. Các chức danh của học hàm

Học hàm có hai chức danh là Phó giáo sư và Giáo sư. Hai chức danh này độc lập và hoàn toàn không liên quan đến nhau. Để được bổ nhiệm là Phó giáo sư hoặc Giáo sư, người được bổ nhiệm cần đáp ứng được các tiêu chí:

– Những người đã tham gia nghiên cứu khoa học bậc cao hoặc tham gia giảng dạy đại học, sau đại học.

– Có học vị tiến sĩ.

– Có đủ số giờ giảng.

– Có đủ số lượng nghiên cứu sinh.

– Có đủ số lượng sách đã viết.

– Có đủ số bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

Xem thêm: Các Cụm Tiếng Anh Từ Liên Quan đến Hợp đồng Tiếng Anh Là Gì

Học hàm và học vị ghi như thế nào?

Các chức danh học vị và học hàm được viết tắt theo các từ tiếng Anh. Nếu các chức danh này gắn liền với ngành chuyên môn thì viết tên chuyên ngành vào sao chức danh.

►Cách ghi một số chức danh học vị:

– Cử nhân khoa học tự nhiên: B.S, BS, B.Sc hoặc BSc (The Bachelor of Science).

– Cử nhân quản trị kinh doanh: BBA (The Bachelor of Business Administration).

– Bác sĩ y khoa: M.D (Doctor of Medicine).

– Thạc sĩ kinh tế học: M.Econ (The Master of Economics).

– Thạc sĩ khoa học tự nhiên: M.S, M.Sc (The Master of Science).

– Tiến sĩ (nói chung): Ph.D (Doctor of Philosophy).

– Tiến sĩ khoa học: Sc.D, D.Sc, S.D, Dr.Sc (Doctor of Science).

*

► Cách viết chức danh học hàm:

– Phó giáo sư: Assoc.Prof (Associate Professor).

– Giáo sư: Prof. (Professor).

Xem thêm: Nhân Cách Là Gì – Khái Niệm Nhân Cách

Trên đây là các chức danh cũng như cách ghi của học hàm, học vị mà 24h Tin muốn chia sẻ với bạn đọc. Hi vọng sau khi tham khảo bài viết, các bạn đã hiểu hơn về học vị và học hàm, từ đó không còn nhầm lẫn về khái niệm, chức danh và cách ghi của hai thuật ngữ này.

Chuyên mục: Hỏi Đáp