Định nghĩa Virus Hoax là gì?

Virus Hoax là Hoax virus. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virus Hoax – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: Hoax là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một trò lừa bịp vi rút là một email cung cấp một cảnh báo về một loại virus, worm hay một số thảm họa khác, và thúc giục người nhận để chuyển tiếp các tin nhắn. email hoax thường được gửi từ những gì dường như là một nguồn đáng tin cậy, có thể làm cho việc xác định liệu để chú ý đến thông điệp của họ khó khăn cho người nhận. Mặc dù lừa đảo như vậy thường là lành tính, họ cho rằng người nhận xóa các tập tin quan trọng từ máy tính của họ hoặc tải tập tin đính kèm bị nhiễm bệnh.

Giải thích ý nghĩa

Lừa đảo Virus thường có thể được phân biệt bởi tính chất giật gân của họ cũng như những tuyên bố chính thức nghe có vẻ họ thường chứa. Ví dụ, vào năm 2006 một email lưu hành mà tuyên bố rằng các email với tập tin đính kèm có tên là “lời mời” chứa một “Olympic đuốc” rằng sẽ đốt cháy toàn bộ ổ cứng của máy tính. Email khẳng định rằng virus đã được công bố bởi CNN và được phát hiện bởi McAffee. Tất nhiên, toàn bộ khái niệm là một hoax.Some người xem xét lừa đảo là một loại sâu trong và của chính mình bởi vì họ thường xuyên quấy lo ngại của người dân về hành vi Internet và ảnh hưởng người dùng máy tính.

Xem thêm: Các đầu Số Hợp Tuổi Thìn 0904, 0914 Là Mạng Gì

What is the Virus Hoax? – Definition

A virus hoax is an email that provides a warning about a virus, worm or some other disaster, and urges recipients to forward the message. Hoax emails are often sent from what appears to be a reliable source, which can make determining whether to heed their message difficult for recipients. Although such hoaxes are usually benign, they suggest that recipients delete important files from their computers or download an infected attachment.

Xem thêm: Ransomware Là Gì – Ransomware Phần Mềm Tống Tiền Là Gì

Understanding the Virus Hoax

Virus hoaxes can often be distinguished by their sensational nature as well as the official sounding claims they often contain. For example, in 2006 an email circulated that claimed that emails with an attachment named “invitation” contained an “Olympic torch” that would burn a computer”s entire hard drive. The email claimed that the virus had been announced by CNN and discovered by McAffee. Of course, the entire concept was a hoax.Some people consider hoaxes to be a type of worm in and of themselves because they prey on people”s fears about the Internet and influence computer users” behavior.

Thuật ngữ liên quan

SpamAnti-SpamVirusWormEmail HoaxAutomatic Number Identification (ANI)Location Dependent ServicesInternet Protocol Security VPN (IPsec VPN)Synchronous ReplicationHypertext Transport Protocol Secure (HTTPS)

Source: Virus Hoax là gì? Technology Dictionary – thienmaonline.vn – Techtopedia – Techterm

Chuyên mục: Hỏi Đáp