Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quy định về tội phạm, xác định hình phạt phạm tội nhằm đấu tranh chống tội phạm, lại trừ các hành vi nguy hiểm cho xã hội. Luật hình sự bao gồm hệ thống những quy định pháp luật, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành với mục đích xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy.

Bạn đang xem: Hình sự là gì

*

Khái niệm về luật hình sự

Hệ thống pháp luật của Việt Nam là sự kết hợp từ nhiều ngành luật. Mỗi ngành luật được ban hành ra đều nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của Nhà Nước, của công dân, bảo đảm pháp chế, phòng chống vi phạm pháp luật.

Trong đó, luật hình sự với mục đích bảo vệ mối quan hệ hình thành giữa nhà nước và người phạm tội khi người phạm tội bị nhà nước ra quyết định về tội của mình.

Như vậy, luật hình sự là ngành luật không phải là để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, luật hình sự tạo ra nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa tội phạm và hình phạt.

Trách nhiệm, nhiệm vụ của luật hình sự

– Luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ những quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng trong đời sống xã hội bao gồm: Quyền làm chủ của nhân dân, quyền bảo vệ quyền lợi và lợi ích của công dân, bảo vệ các chế độ xã hội, bảo vệ quyền lợi của tổ chức, nhà nước, bảo vệ trật tự pháp luật.

Xem thêm: Xông Lá Trầu Không Có Tác Dụng Gì, Cách Cách Chữa Viêm Phụ Khoa Bằng Lá Trầu Không

Luật hình sự được ban hành ra như một công cụ sắc bén để đấu tranh và phòng chống tội phạm.

Luật hình sự còn là một giáo trình giúp mọi người nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao ý thức hành vi phạm tội.

*

Phương pháp điều chỉnh luật

Mỗi bộ luật đều có phương pháp điều chỉnh riêng biệt, vì mối quan hệ xã hội giữa nhà nước và người phạm tội khác nhau. Nhà nước dùng uy quyền để quy định mức độ phạm tội, ấn định hình phạt buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm về hình phạt đó.

– Nhà nước sẽ tự mình đưa ra xem xét và quyết định hành vi nào là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Xem thêm: Số Hskh Là Gì – Phân Biệt Số Thẻ Atm Và Số Tài Khoản Ngân Hàng

– Nhà nước sẽ giao nhiệm vụ xử lý tội phạm cho các cơ quan tư pháp. Các cơ quan này sẽ có nhiệm vụ thay nhân danh nhà nước điều tra, truy tố, xét xử, xác định hình phục buộc người phạm tội phải chấp hành hình phạt.

Chuyên mục: Hỏi Đáp