… của hiện đại hoáSau khi qui định thời gian tồn tại của văn học hiện đại như trên, điều quan trọng cùng nhau xác định nội dung khái niệm hiện đại, và đi liền với nó quá trình hiện đại … hội có nền công nghiệp hiện đại ( ) xu thế lịch sử và tiến trình lịch sử này được gọi với một cái tên thông thường, đó hiện đại hoá (tr.321)- Khái niệm hiện đại hoá” và “phương Tây hoá” … hội trước và sau hiện đại hoá” “nhân tố quyết định của hiện đại hoá vượt qua, thay thế những giá trị truyền thống vốn thù địch với mọi biến động”. Hiện đại hoá như vậy “bao trùm lên…

Bạn đang xem: Hiện đại hóa là gì

*

Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội và chủ trương phát triển kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

… dân tộc.- Hai lại có ý kiến cho rằng độc lập tự chủ về kinh tế chỉ khái niệm rất tơng đối. Khi đi vào kinh tế thị trờng, mở cửa hội nhập quốc tế, điều quantrọng nhất làm để có hiệu … bản trở thành một nớccông nghiệp theo hớng hiện đại. Vì thế, Đại hội Đảng IX khẳng định: Pháttriển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải đợc xem nhiệm vụ trungtâm của chiến lợc phát … một nớc côngnghiệp theo hớng hiện đại mục tiêu đợc đề ra từ Đại hội VIII đến Đại hộiIX đợc hoàn chỉnh cả về mục tiêu và biện pháp thực hiện. Nghị quyết Đại hộiĐảng IX khẳng định:” Nớc…

*

*

Cơ sở lý luận để xác định quan điểm công nghiệp hóa- hiện đại hóa nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ ở Việt Nam

*

*

Báo cáo khoa học: “Bàn về những giải pháp tr-ớc mắt nhằm nâng cao chất l-ợng đào tạo cán bộ KHoa học – Kỹ Thuật phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá ngành Giao thông vận ” pot

Luận chứng chủ trương phát triển Khoa học & Công nghệ cùng với Giáo dục&Đào tạo những quốc sách hàng đầu để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam

đại hóa. Do đó, hiện đại hóa giáo dục, đào tạo chứ không chỉ dừng ở cải cách một vấn đề trọng tâm, mang tính tiên quyết của quá trình hiện đại hóa. Gắn với quá trình hiện đại hóa giáo dục, … người nền tảng, hiện đại hóa giáo dục, đào tạo trung tâm. Ở nước ta hiện nay, giáo dục, đào tạo còn lạc hậu và chưa thích ứng với việc hình thành nguồn nhân lực của quá trình hiện đại hóa. … xác định một nội dung trung tâm của phát triển bền vững và của quá trình hiện đại hóa. Phát triển nguồn nhân lực cần được thực hiện theo hai hướng: Phát triển con người và hiện đại hóa khâu…

Đúng trên thực tế ở nhiều quốc gia công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã tạo ra nhiều thành tựu khoa học không thể phủ nhận được

… phải chăng con ngời chủ thể, mấu chốt, điểm khởi đầu cũng nh cái đích của quá trình lâu dài này? Đúng trên thực tế ở nhiều quốc gia công nghiệp hoá, hiện đại hoá đà tạo ra nhiều … thuật hiện đại tạp chí triết học số 1 (3/1993).ã Phạm Khiêm ích, Nguyễn Đình Phan- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam và các nớc trong khu vực.ã Võ Đại Lợc- Công nghiệp hoá, hiện đại … ngời), làm cho xà hội phát triển lên một trạng thái mới về chất. Nhng cơ sở, động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá gì? Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin, con ngời vừa điểm…

Xem thêm: Ap Là Gì – Chứng Chỉ

Quan niệm về nội trợ gia đình của phụ nữ và vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa phương tiện nội trợ

… tiện nội trợ hiện đại? Về điểm này, đa số những người được phỏng vấn đều cho rằng việc hiện đại hoá các đồ dùng nội trợ đã cải thiện được điều kiện làm việc cho người phụ nữ mà không làm mất đi … nghiệp hoá, hiện đại hoá phương tiện nội trợ gia đình làm cho họ lo sợ các em gái sẽ không biết làm nội trợ. Theo họ: “Sự nhàn rỗi do phương tiện nội trợ hiện đại đem lại có thể làm cho các … cùng đi làm và cùng chia sẻ công việc nội trợ ! quan niệm này là: “ Chồng người chủ chốt trong gia đình, vì vậy cần phải dành thời gian làm việc khác quan trọng hơn. Người chồng người…

Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá(CNH, HĐH) đất nước thì phải xác định khoa học và công nghệ(KH&CN) cùng với giáo dục và đào tạo(GD&ĐT) những quốc sách hàng đầu

… công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), khi thông qua đường lối đẩy mạnh CNH, HĐH, Đảng ta nhấn mạnh: “Mục tiêu của CNH, HĐH xây dựng … tư cách “một cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội” con đường duy nhất và nhiệm vụ hết sức cấp thiết để tiến lên một xã hội hiện đại “dân … hướng hiện đại . Điều này hứa hẹn mở ra những bước đột phá trong nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, góp phần thực hiện “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.b. Khái niệm KH&CN:Tuy…

Cơ sở lý luận triết học của quan điểm Khoa học và công nghệ cùng với giáo dục – đào tạo những quốc sách hàng đầu trong quá trính thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

… nghiệp hoá, hiện đại hoá, giáo dục và đào tạo đóng vai trò tiền đềtiên quyết, có ý nghĩa cực kì quan trọng. Nó không chỉ động lực của quá trìnhcông nghiệp hoá, hiện đại hoá mà còn cơ sở … nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá? Muốn trảlời được câu hỏi này ta phải hiểu công nghiệp hoá, hiên đại hoá gì? Tại saophải tiến hành … đã làm cho lực lượng sản xuất có bước phát triển nhảy vọt, tạo thànhcuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Yếu tố trí lực trong sức laođộng đặc trưng cho lao động hiện đại không còn là…

Xem thêm: Lãi Thuần Là Gì – Lợi Nhuận Thuần Là Gì

TIỂU LUẬN: ĐỂ GIAI CẤP CÔNG NHÂN XỨNG ĐÁNG LỰC LƯỢNG ĐI ĐẦU TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁHIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC ppt

nghiên cứu triết học để giai cấp công nhân xứng đáng lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoáhiện đại hoá đất nước

Đề tài ” Luận chứng chủ trương phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo những Quốc sách hàng đầu để thực hiện thành công sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hóa ở Việt Nam” doc

… thể coi rõ ràng và đầy đủ nhất về khái niệm công nghiệp hoá đối với nớc ta. Theo khái niệm này thì trong quá trình công nghiệp hoá đất nớc, công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn một … động cùng với công nghệ, phơng tiện và phơng pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp hoá, hiện đại hoá quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất … và giải pháp thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bắc Giang 3.1. Định hớng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng…

Chuyên mục: Hỏi Đáp