Một phản ứng hydrat hóa là một phản ứng hóa học trong đó một hydro và hydroxyl ion được gắn liền với một carbon trong một carbon liên kết đôi . Nói chung, một chất phản ứng (thường là anken hoặc alkyne) phản ứng với nước để tạo ra etanol, isopropanol hoặc 2-butanol (tất cả các rượu) đều là một sản phẩm.

Bạn đang xem: Hidrat hóa là gì

Công thức và ví dụ

Công thức chung của phản ứng hiđrat hóa là: RRC = CH 2 trong axit → RRC (-OH) -CH 3

*

*

Xem thêm: Chứng Cứ Là Gì – Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Được Hiểu Là Gì

*

*

*

Xem thêm: Compartment Là Gì – Nghĩa Của Từ Compartment

Deutsch Español Українська Français Svenska slovenčina Italiano čeština român português Türkçe Bahasa Melayu Bahasa Indonesia српски ελληνικά 日本語 dansk tiếng việt български 한국어 العربية हिन्दी Nederlands ภาษาไทย polski Suomi Русский язык magyar

Chuyên mục: Hỏi Đáp