Loại hình đào tạo là gì là một trong những keyword được search nhiều nhất trên Google về chủ đề loại hình đào tạo là gì. Trong bài viết này, Winerpsẽ viết bài viết Loại hình đào tạo là gì? Vì sao chúng ta cần hiểu về loại hình đào tạo?

*

Loại hình đào tạo là gì? Vì sao chúng ta cần hiểu về loại hình đào tạo?

Phân loại các hình thức đào tạo:

Trong thực tế có nhiều tiêu thức phân loại hình thức đào tạo khác nhau.

Bạn đang xem: Hệ đào tạo là gì

1. Theo định dạng nội dung đào tạo, có hai ảnh thức: training định hình công việc và huấn luyện định hướng công ty.

• đào tạo định hình công việc. Đây là hình thức đào tạo về kỹ năng thực hiện một loại công việc nhất định, nhân sự đủ nội lực sử dụng skill này để làm việc trong những doanh nghiệp khác nhau.

• coaching định dạng doanh nghiệp. Đây là thể loại đào tạo về các kỹ năng, bí quyết, phương pháp sử dụng việc điển hình trong doanh nghiệp. Khi nhân viên chuyển sang doanh nghiệp khác, skill huấn luyện đó thường không vận dụng được nữa.

2. Theo mục tiêu của nội dung đào tạo, có các ảnh thức: training, hướng dẫn công việc cho nhân viên; coaching, training kỹ năng; coaching kỹ thuật an toàn lao động; training và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật; huấn luyện và phát triển các năng lực quản trị,v.v….

• đào tạo, hướng dẫn (hoặc định hướng) công việc cho nhân viên nhằm phân phối các thông tin, văn hóa mới và các hướng dẫn cho nhân sự mới tuyển về công việc và công ty, giúp cho nhân sự mới nhanh chóng thích ứng với điều kiện, cách thức sử dụng việc trong doanh nghiệp mới.

• training, coaching skill nhằm giúp cho nhân sự có trình độ lành ngành và các skill thêm vào để thực hiện công việc theo yêu cầu.

• training kỹ thuật an toàn lao động tut nhân viên bí quyết thực hiện công việc an toàn, nhằm ngăn ngừa các trường hợp tai nạn lao động. đối với một số công việc nguy hiểm, có nhiều rủi ro giống như công việc của thợ hàn, thợ lặn, thợ xây, thợ điện,v.v… Hoặc tại một số công ty thường có nhiều nguy cơ giống như trong ngành xây dựng, khai thác quặng, luyện kim,v.v… đào tạo kỹ thuật an toàn lao động là yêu cầu bắt buộc và nhân viên nhất thiết phải tham gia các khoá training an toàn lao động và ký tên vào sổ an toàn lao động trước khi làm việc.

• huấn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật thường đựơc tổ chức định kỳ nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật đựơc cải tiến với các văn hóa, kỹ năng mới.

• đào tạo và tăng trưởng các năng lực quản trị nhằm giúp cho các quản trị gia được tiếp xúc, sử dụng quen với các bí quyết sử dụng việc mới, nâng cao skill thực hành và các kinh nghiệm tổ chức cai quản và khuyến khích nhân viên trong công ty. Chương trình thường quan tâm vào các skill thủ lĩnh, skill giao tiếp, skill nghiên cứu và ra quyết định.

3. Theo phương pháp đơn vị, có các hình thức: huấn luyện chính quy, đào tạo tại chức, lớp cạnh xí nghiệp, kèm cặp tại chỗ.

Xem thêm: Influencer Là Gì – ý Nghĩa Của Influencer Trong Marketing

• Trong training chính quy, học viên được thoát ly khỏi các công việc hàng ngày tại doanh nghiệp, vì thế, thời gian training ngắn và chất lượng coaching thường cao hơn so với các hình thức huấn luyện không giống. ngoài ra số lượngg người đủ sức tham dự các khoá coaching như thế rất giới hạn.

• đào tạo tại chức ứng dụng so với số cán bộ, nhân viên vừa đi sử dụng vừa tham gia các khoá coaching. Thời gian coaching đủ nội lực thực hiện ngoài giờ sử dụng việc kiểu các lớp buổi tối hoặc đủ sức thực hiện trong một phần thời gian làm việc, gợi ý, mỗi tuần học một số buổi hoặc mỗi quý tập kết học một vài tuần,v.v… Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương hay công ty.

• Lớp cạnh xí nghiêp thường áp dụng để huấn luyện nhân sự mới cho công ty to.

công ty có cơ sở đào tạo riêng nhằm tuyển sinh coaching những nghề thông dụng, lựa chọn những sinh viên suất sắc của khoá đào tạo, tuyển vào sử dụng việc trong công ty. Học viên sẽ học lý thuyết tại lớp sau đó tham gia thực hành ngay tại các phân xưởng trong doanh nghiệp.

Các lớp huấn luyện này thường rất hiệu quả, học viên vừa nắm vững về lý thuyết, vừa làm quen với điều kiện sử dụng vịệc, thực hành ngay tại doanh nghiệp, thời gian đào tạo ngắn, ngân sách đào tạo thấp. không những thế, chỉ có những công ty to mới có cấp độ tổ chức hình thức coaching kiểu các lớp cạnh xí nghiệp.

• Kèm cặp tại chỗ là hình thức training theo kiểu vừa làm vừa học, người có trình độ lành ngành cao (người hướng dẫn) giúp người mới vào ngành hoặc có trình độ lành nghề thấp (người học). tiến trình đào tạo diễn ra ngay tại nơi làm việc).

4. Theo địa điểm hoặc nơi coaching, có các ảnh thức: training tại nơi làm việc và training ngoài kênh sử dụng việc5. Theo phân khúc học viên, có các hình thức: training mới và training lại.

• huấn luyện mới áp dụng đối với các người lao động phổ thông, chưa có trình độ lành nghề mặc dù người lao động đủ nội lực mới lần đầu đi làm việc hoặc đang đi sử dụng việc nhưng chưa có kỹ năng để thực hiện công việc.

• coaching lại vận dụng so với những lao động vừa mới có skill, trình độ lành ngành nhưng cần đổi ngành do yêu cầu của doanh nghiệp.

Xem thêm: kiểm định cronbach’s alpha là gì

Việc lựa chọn hình thức đào tạo nào để mang lại hiệu quả cao nhất phục thuộc vào các yêu cầu về quy mô huấn luyện, cấp độ phức tạp, nội dung cần huấn luyện và điều kiện trang bị kỹ thuật, tài chính,v.v… Cụ thể trong từng doanh nghiệp.

Chuyên mục: Hỏi Đáp