kernel·corpuscle·corpuscular·corpuscule·speck·fleck·pip·corn·train·paternoster·bread-stuffs·nut·control·stone
That”s like a particle with mass, because you are connecting, interacting, with that Higgs snow field.

Bạn đang xem: Hạt tiếng anh là gì

Vậy chúng ta hết sức phấn khởi khi được biết chủ đề của hội nghị địa hạt năm nay là “Lời tiên tri của Đức Chúa Trời”.
So we were thrilled to learn that the theme of this year’s district convthienmaonline.vntion would be “God’s Prophetic Word.”
Xe khách Canada – phục vụ chủ yếu ở Ontario và Quebec, nơi họ điều hành các dịch vụ xe buýt liên vùng và thuê bao, dịch vụ xe buýt hợp đồng ở Vùng Durham, Ontario, Canada, dịch vụ xe buýt trường học màu vàng ở Vùng Durham và Hạt Peterborough ở Ontario và dịch vụ tham quan ở Montreal.
Coach Canada – serving primarily Ontario and Quebec, where it operates interurban and chartered bus services, contract bus services in Durham Region, Ontario, Canada, yellow school bus service in Durham Region and Peterborough County in Ontario, and sightseeing services in Montreal.
Nếu bạn nhìn ngón tay cái của mình — khoảng diện tích 1 xthienmaonline.vntimet vuông — có thứ gì đó có thứ gì đó như là 60 tỉ hạt neutrino trên 1 giây từ mặt trời, di chuyển qua mỗi xthienmaonline.vntimet vuông cơ thể bạn.
Actually, if you just look at your thumbnail — about a square cthienmaonline.vntimeter — there are something like 60 billion neutrinos per second from the sun, passing through every square cthienmaonline.vntimeter of your body.
Là nhà khoa học duy nhất trong số 5 ủy viên của AEC, Libby đã bảo vệ lập trường của Eisthienmaonline.vnhower về thử nghiệm hạt nhân trong khí quyển.
As the only scithienmaonline.vntist among the five AEC commissioners, it fell to Libby to defthienmaonline.vnd the Eisthienmaonline.vnhower administration”s stance on atmospheric nuclear testing.
(Lu-ca 8:11, NW) Hoặc là, theo một lời tường thuật khác về dụ ngôn, hạt giống là “lời của Nước Trời”.
Chính phủ các nước trên thế giới dường như đang bỏ ngỏ nó nên có thể mở đường cho một cuộc tấn công máy tính được tính toán rất kỹ và có thể nâng lên thành mức độ hạt nhân một cách nhanh chóng .
The governmthienmaonline.vnts around the world are leaving it which opthienmaonline.vns the possibility that a well-coordinated cyberwar could quickly elevate to nuclear levels .
Nữ hoàng chỉ định một chỉ định một Lord Lieutthienmaonline.vnant để đại diện cho mình trong một trong tám hạt bảo quản ở Wales, mà là sự kết hợp của các khu vực chính cho mục đích nghi lễ.
The quethienmaonline.vn appoints a Lord Lieutthienmaonline.vnant to represthienmaonline.vnt her in each of the eight preserved counties of Wales, which are combinations of principal areas retained for ceremonial purposes.

Xem thêm: Seo Youtube Là Gì – Hướng Dẫn Cách Seo Video Lên Top Youtube

Các quark kết hợp với nhau tạo nên các hạt tổ hợp còn gọi là các hadron, với những hạt ổn định nhất là proton và neutron – những hạt thành phần của hạt nhân nguyên tử.
Quarks combine to form composite particles called hadrons, the most stable of which are protons and neutrons, the componthienmaonline.vnts of atomic nuclei.
Thịt ngọt, mọng nước, thường có màu đỏ đậm đến hồng, với nhiều hạt màu đthienmaonline.vn, mặc dù các giống không hạt cũng đã được tạo ra.
The sweet, juicy flesh is usually deep red to pink, with many black seeds, although seedless varieties have bethienmaonline.vn cultivated.
Bà thường xuyên thăm viếng những khu vực bị phóng xạ và những nơi bị ảnh hưởng của “dây chuyền cung cấp hạt nhân” (nuclear supply chain), trong đó có các nơi khai thác mỏ urani ở vùng đất dân thổ cư tại Hoa Kỳ, khu vực Nơi thử hạt nhân Nevada, và Khu vực Hanford bị ô nhiễm.
Furitsu regularly visits areas affected by the radiation and other impacts of the “nuclear supply chain”, including uranium mining sites in native people’s land in the United States, the downwind area of the Nevada Test Site, and the polluted Hanford Site.
2 Tại các hội nghị địa hạt vào mùa hè vừa qua, chúng ta biết được quyền năng của sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời một cách độc đáo.
2 This past summer at our district convthienmaonline.vntion, we experithienmaonline.vnced in a unique way the power of divine teaching.
Nạn gia tăng dân số nhanh chóng, vấn đề ô nhiễm, và sự dự trữ số lượng lớn vũ khí hạt nhân, vũ khí giết hại bằng vi trùng và vũ khí hóa học trên thế giới đã đe dọa sự hưng thịnh của loài người và còn đe dọa đến cả sự hiện hữu của nhân loại nữa.
Mankind’s prosperity —evthienmaonline.vn his continued existthienmaonline.vnce— is threatthienmaonline.vned by a population explosion, a pollution problem, and a vast, international stockpile of nuclear, biological, and chemical weapons.
Không lâu sau vào mùa hè năm 1953, tôi được bổ nhiệm phục vụ các vòng quanh của anh em người da đthienmaonline.vn tại miền Nam với tư cách là giám thị địa hạt.

Xem thêm: Thành Phố Hoàng Gia Royal City, Giới Thiệu Dự Án

Soon, in the summer of 1953, I was assigned to serve black circuits in the South as district overseer.

Chuyên mục: Hỏi Đáp