Hạng mục là từ được các doanh nghiệp sử dụng rất phổ biến trong những bản kế hoạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng nằm rõ được nội dung, ý nghĩa và các vấn đề liên quan đến hạng mục.

Bạn đang xem: Hạng mục tiếng anh là gì

Bài viết sau đây, TBT Việt Nam chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho quý vị các vấn đề liên quan đến hạng mục.

Hạng mục là gì?

Hạng mục là những phần, mục đã được quy định thành những loại, hạng nhất định hay có thể hiểu nó chính là những công trình nhỏ, riêng lẻ và nó nằm trong một công trình lớn.

Hạng mục là thuật ngữ được ứng dụng nhiều trong đời sống, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng.

*

Hạng mục tiếng Anh là gì?

Hạng mục tiếng Anh là: Categories

Trong tiếng Anh, hạng mục được định nghĩa như sau:

Categories are parts, items that have been specified in certain categories, categories or can be understood as small and separate works and it is located in a large work.Category is a term that is applied a lot in life, especially in fields such as industry and construction.

Cụm từ liên quan đến hạng mục tiếng Anh là gì?

Khi nói đến hạng mục, cụm từ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống cũng như công việc của chúng ta là cụm từ hạng mục công trình.

When it comes to categories, the term that often appears in our lives as well as our work is the construction item.

Hạng mục công trình theo tiếng Anh là : Construction items

Hạng mục công trình là một phần của công trình với công năng có thể vận hành độc lập. Các tòa nhà hay công trình đang xây dựng sẽ chứa nhiều hạng mục khác nhau.

A construction item is a part of a building with its function that can operate independently. The building or building under construction will contain many different items.

Xem thêm: Innovation Là Gì – Nghĩa Của Từ Innovation

Ví dụ, trong công trình xây dựng một tòa nhà thì tường rào, bãi đỗ xe có thể xem là một hạng mục của công trình.

For example, in a building construction a fence, a parking lot can be considered a work item.

*

Ví dụ cụm từ thường sử dụng hạng mục tiếng Anh viết như thế nào?

Một số cụm từ thường sử dụng hạng mục tiếng Anh viết như sau:

Công trình xây dựng tiếng Anh là gì?

Công trình dịch theo tiếng Anh là: Construsction

Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình khác được tạo nên bởi sức lao động con người.

Construction site include public constructions, houses, industrial buildings, transportation, irrigation and other works created by human labor.

Xây dựng cơ bản tiếng Anh là gì?

Xây dựng cơ bản theo tiếng Anh là: Basic construction

Xây dựng cơ bản là việc xây dựng các công trình hạ tầng như công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng cơ sở kinh tế- xã hội. Đây là những công trình mang đến lợi ích cộng đồng chung để giúp ổn định và an sinh xã hội.

Basic construction is the construction of infrastructure works such as technical infrastructure works, socio-economic infrastructure works. These are constructions that provide common community benefits to help stabilize and secure social security.

Hạng mục phụ trợ tiếng Anh là gì?

Hạng mục phụ trợ theo tiếng Anh là: Ancillary items

Các hạng mục phụ trợ được hiểu là các hạng mục phục vụ quản lý và được xây dựng để phục vụ các hạng mục xây dựng chính.

Xem thêm: Json Là Gì – Và Cách Sử Dụng Nó Lên Website

Ancillary items are understood as items that serve the management and are built to serve the main construction items.

Chuyên mục: Hỏi Đáp