Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Handle là gì

*
*
*

handle

*

handle /”hændl/ danh từ cán, tay cầm, móc quaito carry a bucket by the handle: xách thùng ở quai (nghĩa bóng) điểm người ta có thể lợi dụng đượcto give a handle to one”s enemy: làm gì để cho kẻ thù có thể lợi dụng chức tước, danh hiệuto have a handle to one”s name: có chức tướcto fly off the handle (thông tục) mất bình tĩnh, không tự chủ được nữa, thình lình nổi nónghandle off the face(đùa cợt) cái mũiup to the handle (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hoàn toàn, đầy đủ, hết sứcto enjoy something up to the handle: hết sức vui thích về cái gì ngoại động từ cầm, sờ mó vận dụng, sử dụng, điều khiển (bằng tay)to handle a machine: điều khiển máy đối xử, đối đãito handle someone roughly: đối xử thô bạo với ai, ngược đãi ai luận giải, nghiên cứu, bàn về (một vấn đề) quản lý, xử lý; chỉ huy, điều khiển (công việc, người…) (thương nghiệp) buôn bán (một số mặt hàng…)
cầnball handle: cần kẹpclamping handle: cần siếtdeadman”s handle: cần an toàndrive handle: cần siếtflexible (drive) handle: cần siết mềmhand-saw handle: cần nắm cưa tayhandle bar: cần điều khiểnratchet handle: cần siết 2 chiềuspinner handle: cần siết nụstarting handle: cần khởi độngđiều khiểncrank handle: tay quay điều khiển ghifill handle: móc điều khiển điềnhandle bar: cần điều khiểnmachine handle: sự điều khiển máyvalve control handle: tay điều khiển van hãmdụng cụdụng cụ kẹpdụng cụ ômgiải quyếtláiauxiliary handle: tay lái phụhandle column: trụ tay láistar handle: tay láinúmdoor handle: núm cửamóquả đấmanti-vibration handle: quả đấm giảm rungdoor handle: quả đấm cửahandle bar: thanh có quả đấmsash handle: quả đấm cánh cửaturning handle: quả đấm quayquả đấm cửaquả nắmsờcrisp handle: cảm giác sờ cứnghard handle: cảm giác cứng khi sờharsh handle: cảm giác sờ thô rápsự điều khiểnmachine handle: sự điều khiển máysử dụnghandle with care: sử dụng cẩn thậnsự thao táctay láiauxiliary handle: tay lái phụhandle column: trụ tay láitay vịnvận chuyểnvận hànhxử lýobject handle: sự xử lý đối tượngLĩnh vực: ô tôđiều khiển (xe)đối phóLĩnh vực: xây dựngđòn bảyL handle socket wrenchChìa khóa đầu ống cán chữ LT handle socket wrenchChìa khóa đầu ống cán chữ Tadjustment handlemóc điều chỉnhalarm signal handletay giật tín hiệu cảnh báoanti-vibration handletay nắm giảm rungbail handlevòng nắm (cửa)basket handletay nắm bằng mâybasket handletay nắm bằng songbasket handle archcuốn hộp ba tâmbasket handle archvòm ba tâmbasket handle archvòm có dạng cái quai thúngcarrying handlequai mangcarrying handlequai xáchclamping handlecán siếtclip-type door handletay nắm cửa ra vàoclip-type window handletay nắm cửa sổclub handlecán có quả vặncontrol handletay cầm khiểncrank handlekhuỷucrank handletay quaycross handletay gạt chữ thậpdeadman”s handletay nắm an toànbuôn bánchất hàngchỉ huyđiều khiểndỡ hàngngười lao động chân taynhân côngquản lýhandle a matter: quản lý một việcsử dụngvận chuyểnvận dụngxử lý danh từ o tay cầm, tay quay, cán § handle with care : chuyên chở cẩn thận § jack handle : đòn kích, đòn nâng kích § jug handle : ống hình quai (nối tháp chưng cất với thùng chân không) § lifting handle : tay cầm, móc cầm § pulling handle : tay kéo, tay rút § shovel handle : cán xẻng § starting handle : tay quay khởi động § valve handle : tay vặn van

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): handle, handler, handling, handle

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): handle, handler, handling, handle

*

*

*

Xem thêm: Thuế Vat Là Gì – Thuế Giá Trị Gia Tăng Là Gì

handle

Từ điển Collocation

handle noun

ADJ. long, short | carrying The table folds up and comes complete with a carrying handle. | door | knife, fork, pickaxe, etc.

VERB + HANDLE have | pull, push, try, turn You have to turn the handle and then pull it towards you. He tried the handle but the door was locked.

PREP. on a/the ~ His initials were on the knife handle.

Từ điển WordNet

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. A pointer to a pointer; that is, a variable that contains the address of another variable, which in turn contains the address of the desired object. In certain operating systems, the handle points to a pointer stored in a fixed location in memory, whereas that pointer points to a movable block. If programs start from the handle whenever they access the block, the operating system can perform ­memory-management tasks such as garbage collection without affecting the programs. See also pointer. 2. Any token that a program can use to identify and access an object such as a device, a file, a window, or a dialog box. 3. One of several small squares displayed around a graphical object in a drawing program. The user can move or reshape the object by clicking on a handle and dragging. See the illustration. 4.In online communication, such as chats and bulletin boards, the name a person uses to identify himself or herself. A handle is comparable to an alias or a nickname and is like those used with CB radio. 5.A unique alphanumeric identifier of up to 10 characters assigned by InterNIC to the domain names, contacts, and network records in its domain name database. The NIC handle is used as a shorthand means of finding records and ensuring accuracy in the database. Also called: NIC handle.

Bloomberg Financial Glossary

The whole-dollar price of a bid or offer is referred to as the handle (e.g., if a security is quoted at 101.10 bid and 101.11 offered, 101 is the handle). Traders are assumed to know the handle. See: Full.

Investopedia Financial Terms

Handle
The whole dollar price, or stem, of a quote.
Investopedia Says:
This term is usually used in the foreign currency and money markets. For example, a foreign currency trading at 75.25 and a money market security trading at 75.75 both have handles of 75. Traders usually do not include the handles when quoting prices because it is assumed that involved traders already know them.

Xem thêm: Bạn Có Biết ý Nghĩa Và Thông Tin Về đầu Số 0906 Là Mạng Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

handles|handled|handlingsyn.: carry on deal in direct feel finger govern manage manipulate regulate run touch trade in use

Chuyên mục: Hỏi Đáp