Mục tiêu quản lí (tiếng Anh: Management goals) là cái đích phải đạt tới của quá trình quản lí, nó định hướng và chi phối sự vận động của toàn bộ hệ thống quản lí.

Bạn đang xem: Goals là gì

Mục tiêu quản lí (Management goals)

Định nghĩa

Mục tiêu quản lí trong tiếng Anh là Management goals hoặc Management objectives.

Có nhiều cách hiểu về mục tiêu quản lí:

Mục tiêu quản lí được hiểu là trạng thái mong đợi, có thể có của đối tượng quản lí (hệ thống) tại một thời điểm nào đó trong tương lai hoặc sau một thời gian nhất định.

Mục tiêu quản lí là cái đích phải đạt tới của quá trình quản lí, nó định hướng và chi phối sự vận động của toàn bộ hệ thống quản lí.

Mục tiêu quản lí là một hệ thống các kế hoạch mà một công ty truyền đạt cho nhân viên của mình để đạt được.

Mọi quá trình quản lí (quản lí nền kinh tế, quản lí ngành, địa phương, doanh nghiệp…) đều bắt đầu từ việc đề ra mục tiêu quản lí dựa trên sự phân tích tình hình thực tế của đối tượng quản lí, khả năng và xu hướng phát triển của nó.

Vai trò của mục tiêu quản lí

Vai trò của mục tiêu quản lí được thể hiện trên các mặt chủ yếu sau:

– Mục tiêu quản lí là điểm xuất phát quyết định diễn biến của một quá trình quản lí.

– Xác định hệ thống mục tiêu quản lí là một căn cứ quan trọng để hình thành hệ thống quản lí.

– Mục tiêu quản lí là cơ sở của mọi tác động quản lí. Từ mục tiêu, người quản lí sẽ đề ra hàng loạt các phương pháp, các quyết định để thực hiện mục tiêu.

Xem thêm: Cnc Là Gì – Máy Cấu Tạo Và Phân Loại Máy Cnc

– Mục tiêu quản lí quitụ lợi ích của hệ thống. Xác định đúng và phấn đấu đạt được các mục tiêu quản lí đã đề ra sẽ đảm bảo được các lợi ích của cá nhân, tập thể và xã hội.

Tại sao nói quản lí theo mục tiêu là một phương thức quản lí hiệu quả?

– Quản lítheo mục tiêu đảm bảo cho công tác quảnlíđạt hiệu quả cao.

Việc quảnlítheo mục tiêu buộc các nhà quảnlíphải xây dựng kế hoạch để đạt được mục tiêu, tính toán phân bổ các nguồn lực, tổ chức bộ máy và con người cần cho việc thực hiện mục tiêu. Đó là những yếu tố đảm bảo cho công tác quảnlíđạt hiệu quả cao.

– Quản lítheo mục tiêu đảm bảo cho tổ chức được phân định rõ ràng.

Quảnlítheo mục tiêu đòi hỏi các nhà quảnlíphải phân định rõ ràng các chức vụ và cơ cấu tổ chức, phân chia các quyền hạn trong tổ chức theo các kết quả mà họ mong đợi, nhờ đó tổ chức được phân định rõ ràng.

– Quản lítheo mục tiêu cho phép khai thác được tính năng động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tổ chức.

Phương thức quảnlítheo mục tiêu giúp cho các cá nhân trong tổ chức có được nhưng mục tiêu được xác định rõ ràng. Họ được tham gia vào việc đề ra mục tiêu cho họ, hiểu được quyền hạn, trách nhiệm của họ, những điều kiện để thực hiện mục tiêu.

– Quản lítheo mục tiêu đảm bảo cho công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao hơn.

Xem thêm: Moan Là Gì – Moaning Có Nghĩa Là Gì

Công tác kiểm tra gắn liền với việc đo lường kết quả và tiến hành điều chỉnh những sai lệch so với kế hoạch để đảm bảo đạt được các mục tiêu. Vì vậy, việc xác định chính xác hệ thông mục tiêu của tổ chức là cơ sở quan trọng để triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra.

Chuyên mục: Hỏi Đáp