sự trợt (slip, trip, slide, glide), sự lướt qua (gliding, graze, glide), xớt ngang qua (glide), đút nhẹ (glide, insinuate), lướt qua (glide, graze), trượt (glide), bay liệng (hover, glide), trợt (slip, slither, slide, sideslip, glide), xớt ngang qua (glide)

Tác phẩm kết thúc bằng một cú lướt dài của cô ấy trong A nhỏ.

một âm thanh được tạo ra khi các cơ quan phát âm di chuyển về phía hoặc ra khỏi phát âm của nguyên âm hoặc phụ âm, ví dụ / y / in câm / myo͞ot /.

Bạn đang xem: Glide là gì

Các r gần đúng cũng có thể được coi là một lướt.

di chuyển với một chuyển động liên tục trơn tru, thường có ít tiếng ồn.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra và người quản gia lướt vào phòng.

từ đồng nghĩa: slide ( cầu trượt ); slip (trượt); sail ( chèo ); float ( Phao nổi ); drift (trôi dạt); flow ( lưu lượng ); coast (bờ biển); freewheel (bánh xe tự do); roll ( cuộn ); skim ( hớt bọt ); skate ( giày trượt băng ); slip (trượt); steal ( lấy trộm ); slink ( lỉnh đi );
thực hiện một chuyến bay không có sức mạnh, trong tàu lượn hoặc trong máy bay bị hỏng động cơ.

Ví dụ: You have to assume engine shut-down at any time and be able to glide to a landing.

Xem thêm: Tải Game Minecraft Pe – Tải Minecraft Pe Miễn Phí Cho Android

Bạn phải cho rằng động cơ ngừng hoạt động bất cứ lúc nào và có thể lướt qua hạ cánh.

Ví dụ: During tracking sessions, notes were made on whether the falcons were gliding in circles or in a straight flight path.

Trong các phiên theo dõi, các ghi chú đã được đưa ra về việc chim ưng đang lượn theo vòng tròn hay trên một đường bay thẳng.

Ví dụ: But she glided effortlessly past, clearly unimpressed.

Nhưng cô lướt qua dễ dàng, rõ ràng không ấn tượng.

Ví dụ: Floating high above the clouds, she saw birds glide gracefully around her.

Nổi cao trên những đám mây, cô thấy những chú chim lướt nhẹ duyên dáng quanh mình.

Ví dụ: She took that as a cue to glide down the stairs and introduce herself.

Cô lấy đó làm gợi ý để lướt xuống cầu thang và tự giới thiệu.

Ví dụ: If no prey is sighted the bird glides forward or circles a few times before hovering once more over new ground.

Nếu không nhìn thấy con mồi, con chim sẽ lướt về phía trước hoặc vòng tròn một vài lần trước khi bay lượn một lần nữa trên mặt đất mới.

Ví dụ: Then everything seemed to become compact and streamlined, his pace would quicken into a glide , rather than a sprint, and he would hit the ball like a smooth rock and be gone.

Sau đó, mọi thứ dường như trở nên nhỏ gọn và được sắp xếp hợp lý, tốc độ của anh sẽ nhanh chóng lướt qua, thay vì chạy nước rút, và anh sẽ đánh bóng như một hòn đá nhẵn và biến mất.

Ví dụ: These glide over a weak zone in the mantle known as the asthenosphere, and the relative motion between plates causes most large-scale tectonic structures.

Chúng lướt qua một vùng yếu trong lớp phủ được gọi là asthenosphere và chuyển động tương đối giữa các mảng gây ra hầu hết các cấu trúc kiến ​​tạo quy mô lớn.

Ví dụ: She glided down the corridor neither her mind nor her feet really touching the ground.

Cô lướt xuống hành lang, cả tâm trí lẫn đôi chân không chạm đất.

Ví dụ: You may see stiff-winged fulmars gliding effortlessly, or hear them cackling as they sit precariously on ledges incubating single eggs.

Bạn có thể thấy những con chim cánh cụt cứng ngắc lướt đi một cách dễ dàng, hoặc nghe thấy chúng kêu lạch cạch khi chúng ngồi bấp bênh trên các mỏm đá ấp trứng đơn.

Ví dụ: Jake smiled, gliding Ellen’s car into the next lane.

Jake mỉm cười, lướt chiếc xe của Ellen sang làn đường tiếp theo.

Ví dụ: Cries of the forest animals and the great birds of the night glided across the treetops.

Tiếng kêu của những con thú rừng và những con chim lớn trong đêm lướt qua những ngọn cây.

Ví dụ: I remember kicking off the side of the aircraft, gliding , and then popping my flotation.

Tôi nhớ đá bên hông máy bay, lướt đi, và sau đó bật ra nổi của tôi.

Ví dụ: You have to assume engine shut-down at any time and be able to glide to a landing.

Bạn phải cho rằng động cơ ngừng hoạt động bất cứ lúc nào và có thể lướt qua hạ cánh.

Ví dụ: As you glide your mouse over each, the page appears; click on the dot, and the page zooms in and pans crazily.

Khi bạn lướt chuột trên mỗi cái, trang sẽ xuất hiện; nhấp vào dấu chấm, và trang phóng to và chảo điên cuồng.

Ví dụ: This style utilizes a glide step, and, rather than a perpetually upbeat approach, uses motions that ebb and flow with the mood of the music.

Phong cách này sử dụng một bước lướt, và, thay vì một cách tiếp cận lạc quan liên tục, sử dụng các chuyển động nổi và chảy theo tâm trạng của âm nhạc.

Ví dụ: Then they landed on the water and glided forward before taking flight again.

Sau đó, họ hạ cánh trên mặt nước và lướt về phía trước trước khi bay trở lại.

Ví dụ: Then, simply take long, smooth strokes and glide the razor blade along your face without applying too much pressure.

Sau đó, chỉ cần thực hiện những cú vuốt dài, mượt mà và lướt lưỡi dao cạo dọc theo khuôn mặt của bạn mà không phải chịu quá nhiều áp lực.

Ví dụ: Both circled high over the estuary, sharply-pointed wings alternately flapping and gliding as the great birds searched for ducks and waders.

Cả hai vòng tròn cao trên cửa sông, đôi cánh sắc nhọn xen kẽ vỗ và lướt đi khi những con chim lớn tìm kiếm vịt và phù thủy.

Ví dụ: As the birds glided through the clouds with great ease, he wondered exactly where his life was going.

Khi những con chim lướt qua những đám mây rất dễ dàng, anh tự hỏi chính xác cuộc sống của mình sẽ đi về đâu.

Ví dụ: I could barely walk in them, let alone gracefully glide over smooth ice.

Tôi chỉ có thể đi bộ trong chúng, mặc kệ duyên dáng lướt trên lớp băng mịn màng.

Ví dụ: I watched him move across the kitchen, gliding in a perfect motion.

Tôi nhìn anh ta đi qua nhà bếp, lướt đi trong một chuyển động hoàn hảo.

Ví dụ: I loosened my grip on the rail enough to begin a glumble down the stairs (glumble meaning a glide and a stumble all in one).

Tôi nới lỏng sự kìm kẹp của mình trên đường ray đủ để bắt đầu một cú lộn xộn xuống cầu thang (glumble có nghĩa là một sự lướt qua và vấp ngã tất cả trong một).

Ví dụ: Shortly after dawn, a group of massive, white-shouldered birds glides over the lake in search of breakfast.

Ngay sau khi bình minh lên, một nhóm các loài chim có bộ lông trắng, khổng lồ lướt qua hồ để tìm kiếm bữa sáng.

Ví dụ: After the successful test flight, Altair glided to a landing on the remote desert runway.

Sau chuyến bay thử nghiệm thành công, Altair lướt tới hạ cánh trên đường băng sa mạc xa xôi.

Ví dụ: There were couples gliding across the polished floor, dancing circles around the large room.

Có những cặp vợ chồng lướt qua sàn đánh bóng, nhảy múa vòng quanh căn phòng lớn.

Ví dụ: The pilot and his crew had baled out and the aircraft had glided into the sea, coming to rest on a reef with its nose in 60m and its tail in 70m of water.

Phi công và phi hành đoàn của anh ta đã bị hói và máy bay đã lướt xuống biển, đến để nghỉ ngơi trên một rạn san hô với mũi của nó trong 60m và đuôi của nó trong 70m nước.

Ví dụ: Completely absorbed, Rolando glided across the dance floor with her in his arms.

Hoàn toàn mải mê, Rolando lướt qua sàn nhảy với cô trong vòng tay anh.

Ví dụ: The approximant r can also be regarded as a glide .

Các r gần đúng cũng có thể được coi là một lướt.

Ví dụ: Slowly, I made my way downstairs, gliding my hand along the smooth wooden banister.

Dần dần, tôi đi xuống cầu thang, lướt tay dọc theo lan can gỗ trơn tru.

Ví dụ: the Cessna started a gentle power-off glide

Cessna bắt đầu lướt nhẹ

sailing ( thuyền buồm ); semivowel (bán kết); slide ( cầu trượt );
glaɪd n.* smooth flowing movement* soaring, flying v.* move smoothly and easily, coast, soar* move quietly and stealthily* pass quietly without attracting attention* fly in a glider
GLIAS, GLIB SOURCE, GLIBBER, GLIBBEST, GLIDED, GLIDERS, GLIMMERED, GLIMMERINGLY, GLIMMERINGS, GLIMMERS, GLIMPSED, GLIMPSER, GLIMPSERS, GLIMPSES, GLIMPSING,

*

Nhập khẩu từ ITALY Với chiết xuất thực vật hữu cơ Loại bỏ nhanh ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma

*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài.

Xem thêm: Active Là Gì – Iphone Chưa Cách Phân Biệt Máy Chưa

Mua tại: vimexcopharma

*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma

Chuyên mục: Hỏi Đáp