Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

glacial

*

glacial /”gleisjəl/ tính từ (thuộc) nước đá; (thuộc) thời kỳ sông băngthe glacial period: thời kỳ sông băng băng giá, lạnh buốt lạnh lùng, ảm đạma glacial smile: nụ cười lạnh lùng (hoá học) băngglacial acetic acid: axit axêtic băng
băngfluvio glacial accumulation: sự tích tụ băng thủyfluvio glacial deposit: trầm tích băng sôngglacial acetic acid: axit axetic băngglacial action: tác dụng đóng băngglacial advance: tiến của sông băngglacial alluvion: bồi tích sông băngglacial and plain: đồng bằng cát sông băngglacial basin: bồn sông băngglacial boulder: cuội băng hàglacial burst: băng tanglacial cirque: đài băngglacial cirque: đấu băngglacial clay: đất sét băng hàglacial clay: sét băng giáglacial depeter: băng tíchglacial deposit: băng tíchglacial deposit: lớp trầm tích băng hàglacial dislocation: sự đứt gãy sông băngglacial drift: băng tíchglacial environment: môi trường băngglacial epoch: thời kỳ sông băngglacial epoch: thời kỳ băng hàglacial erosion: bào mòn sông băngglacial erosion: sự xói do sông băngglacial giant”s kettle: lòng chảo băng hà khổng lồglacial groove: khía băngglacial horn: mỏm băngglacial ice: băng sông băngglacial lake: hồ băngglacial moraine: băng tích sông băngglacial mud: bùn băngglacial outburst: sự bột phát băng hàglacial outwash: chất lắng băng hàglacial outwash plain: đồng bằng rửa trôi sông băngglacial period: chu kỳ đóng băngglacial period: thời kỳ đóng băngglacial period: thời kỳ sông băngglacial periods: thời kỳ băng hàglacial plain: bình nguyên băngglacial plain: đồng bằng sông băngglacial ploughing: sự cày mòn do băngglacial river stream: dòng chảy băng hàglacial sand plain: đồng bằng cát sông băngglacial scratching: sự khía rãnh trên băngglacial scratching: sự khía rãnh do băngglacial sheet: lớp phủ băngglacial silt: bùn băngglacial strait: rãnh sông băngglacial stream: dòng băngglacial till: sét tảng do băngglacial trough: rãnh sông băngglacial valley: thung lũng băng hàglacial weather: thời tiết băng giábăng giáglacial clay: sét băng giáglacial weather: thời tiết băng giábăng hàglacial boulder: cuội băng hàglacial clay: đất sét băng hàglacial deposit: lớp trầm tích băng hàglacial epoch: thời kỳ băng hàglacial giant”s kettle: lòng chảo băng hà khổng lồglacial outburst: sự bột phát băng hàglacial outwash: chất lắng băng hàglacial periods: thời kỳ băng hàglacial river stream: dòng chảy băng hàglacial valley: thung lũng băng hàsông băngglacial advance: tiến của sông băngglacial alluvion: bồi tích sông băngglacial and plain: đồng bằng cát sông băngglacial basin: bồn sông băngglacial dislocation: sự đứt gãy sông băngglacial epoch: thời kỳ sông băngglacial erosion: bào mòn sông băngglacial erosion: sự xói do sông băngglacial ice: băng sông băngglacial moraine: băng tích sông băngglacial outwash plain: đồng bằng rửa trôi sông băngglacial period: thời kỳ sông băngglacial plain: đồng bằng sông băngglacial sand plain: đồng bằng cát sông băngglacial strait: rãnh sông băngglacial trough: rãnh sông băngglacial claysét lẫn cuộiglacial claysét lẫn đá tảngglacial claysét lẫn sỏiglacial claysét tảng lăn o (thuộc) băng, băng giá, (thuộc) sông băng
Chuyên mục: Hỏi Đáp