Bạn đang cần tìm mẫu giấy ủy quyền tiếng anh mới nhất năm 2020 để chuẩn bị cho công việc sắp tới của mình. Vậy thì đừng nên bỏ lỡ qua bài viết này nhé. Hôm nay công ty luật JES sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu giấy ủy quyền tiếng anh, kèm theo là mẫu ủy quyền tiếng anh (song ngữ).

Bạn đang xem: Giấy ủy quyền tiếng anh là gì

Giấy ủy quyền tiếng anh là gì?

Giấy ủy quyền tiếng anh được sử dụng trong trường hợp giao dịch giữa hai hoặc nhiều cá nhân, trong đó có ít nhất 01 bên là người nước ngoài, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền tiếng anh, hoặc tham khảo thêm mẫu giấy ủy quyền tiếng anh (song ngữ) để giúp cho cả hai bên hiểu được nội dung thỏa thuận trong mẫu giấy ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền tiếng anh

Ocialist Republic Of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness—–oo0oo—-

LETTER OF AUTHORIZATION

Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

Name:…………………………………………………………………………………

Date of birth:…………………………………………………………………………………

ID No.:…………………………………………………………………………………

Current residence address:……………………………………………………………………….

Be legal representative of:………………………………………………………………………

Business Registration Certificate No.:……………………………………………………………..

I hereby authorize the Attorney:…………………………………………………………..

Name:…………………………………………………………………………………

Date of birth:…………………………………………………………………………………

ID No.:…………………………………………………………………………………

Place of issue:…………………………………………………………………………………Date of issue:…………………………………………………………………………………

Current residence address:………………………………………………………………………

The Principal authorizes Mr/Ms:…… to carry out the following tasks:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………

Article 1: The term of authorization

From the official assigned date till when this authorization document shall be replaced with another one.

Article 2: Obligations of parties

The Principal and the Attorney shall be responsible for the following commitments:

1. The Principal shall be liable for undertakings given by the attorney within the scope of the authorization.

2. The Attorney shall report fully on the performance of the authorized act to the Principal.

3. This agreement of authorization shall be made on the basis of voluntarily entering of parties.

4. The Pricipal and The Attorney guarantee to fulfill all of the regulations hereof.

Article 3: Other terms

1. Parties confirm to understand clearly about the rights,the obligations and benefits of each other, and the legal consequences of such written authorization.

2. Parties have been read, understood clearly and accepted all the terms hereof, and finally signed in such document.

Xem thêm: Ui Là Gì – Ui, Ux Design Là Gì

3. Such authorization document will be in full force from the official assigned date.

Ho Chi Minh City, ________________ 20…..

Principal Attorney

Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments

*

Mẫu giấy ủy quyền tiếng anh (song ngữ)

GIẤY ỦY QUYỀN / letter of authorization

V/v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document

Địa danh, dated ……………………………………………………

– Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005.

Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005

– Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

Pursuant to current Laws.

I/ Bên ủy quyền (Bên A)/ Mandator (hereinafter referred to as “Party A”)

Họ và tên khách hàng / Full Name of Customer : ……………………………………

Số CMND/Hộ chiếu/ ID No./Passport Number: …………………………………………..

Ngày cấp/ Dated: ……………………………………………………

Nơi cấp/ Issued at: ……………………………………………………

Địa chỉ/ Address: ……………………………………………………

Điện thoại/ Telephone Number: ……………………………………………………

Email:……………………………………………………

II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/ Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”): CÔNG TY CHỨNG KHOÁN / Securities Company ……………………………………………………

Người đại diện / Representative:……………………………………………………

Chức vụ / Position: ……………………………………………………

Địa chỉ/ Address:……………………………………………………

Điện thoại/ Phone Number:……………………………………………………

Số Fax/ Fax Number:……………………………………………………

III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện việc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan đến các tài khoản tiền gửi của bên A mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. / Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (BIDV).

Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung nêu trong giấy ủy quyền tiếng Anh. / Party B’s staffs are allowed to conduct above authorizationBên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa. / Party B has to inform BIDV – Nam Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization

IV/ Thời hạn ủy quyền/ Period of Authorization:

Giấy ủy quyền tiếng Anh này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại. / This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên. / This Authorization shall be made into two (02) Each party keeps one (01) copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be prevailed.

 Bên ủy quyền Bên được ủy quyền

The Mandator For and on Behalf of the Authorized Party

 

Xác nhận của Phòng GDKHCN/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments

*

Nội dung cần có trong giấy ủy quyền tiếng Anh

Nên thỏa thuận rõ ràng về Nội dung, phạm vi ủy quyền;Nên có quy định cụ thể về thời hạn ủy quyền (VD: Mẫu giấy ủy quyền tiếng anh có thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký)Hoặc nếu không có người làm chứng, không muốn có người làm chứng thì bỏ nội dung này trong trường hợp đó tòa án vẫn chấp thuận nếu phát sinh tranh chấp về sau và hai bên tự nguyện thỏa thuận các nội dung không trái với quy định của pháp luật hiện hành.Trong một số giao dịch không yêu cầu bắt buộc phải có xác nhận của cơ quan nhà nước (UBND xã, Văn phòng công chứng…) thì có thể nhờ bên thứ 3 không liên quan đến quyền và lợi ích trong hoạt động ủy quyền ký xác nhận với vai trò là người làm chứng.Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ mẫu giấy uy quyền tiếng anh này có giá trị từ ngày …. đến ngày …..Trong trường hợp này, cán bộ tư pháp xã phường đóng vai trò là người chứng kiến/người làm chứng xác nhận việc các bên có đầy đủ năng lực dân sự (khả năng nhận thức và điều kiển hành vi) và tự nguyện tam gia quan hệ ủy quyền.Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

Xem thêm: Ngày 20/10 Là Ngày Gì – Có ý Nghĩa Như Thế Nào

Tổng kết

Trên đây, mình đã giới thiệu với các bạn về mẫu giấy ủy quyền tiếng anh, kèm với mẫu giấy ủy quyền tiếng anh (song ngữ), mời bạn đọc cùng tham khảo. Nếu các bạn có thắc mắc hay cần trợ giúp. Hãy bình luận bên dưới để nhận được sự hỗ trợ sớm nhất.

Chuyên mục: Hỏi Đáp