Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục hiện hành cùng các quy định pháp luật liên quan. Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là gì?Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở nào?Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông là gì?

Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể hay còn gọi là khung chương trình, các chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Vậy chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là gì? Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở nào? Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông là gì?

Khách hàng đang quan tâm đến những nội dung trên, vui lòng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để biết thêm thông tin hữu ích.

Bạn đang xem: Giáo dục phổ thông là gì

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là gì?

Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, trong văn bản sẽ quy định các yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất của học sinh cũng như các yêu cầu về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục

và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, những yêu cầu này sẽ làm căn cứ quản lí chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời là cam kết của Nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng của cả hệ thống giáo dục với từng cơ sở giáo dục phổ thông.

Còn hiện nay không có giải thích nào về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là gì mà chỉ có giải thích chương trình giáo dục phổ thông và chương trình giáo dục tổng thể. Theo đó, chương trình tổng thể là phương hướng và kế hoạch khái quát của toàn bộ chương trình học giáo dục phổ thông.

Trong Chương trình phổ thông sẽ có quy định những vấn đề chung gồm: Quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh cuối mỗi cấp học, các lĩnh vực giáo dục và hệ thống các môn học, thời lượng của từng môn học, định hướng nội dung giáo dục bắt buộc ở từng lĩnh vực giáo dục và phân chia vào các môn học ở từng cấp học đối với tất cả học sinh.

Từ đó định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục và cách thức để làm căn cứ đánh giá chất lượng giáo dục, giảng dạy của từng môn học, điều kiện tối thiểu của nhà trường để thực hiện được Chương trình giáo dục.

Xem thêm: Chỉ Số Cpi Là Gì – Chỉ Số Giá Tiêu Dùng

Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở nào?

Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo nước nhà. Khi xây dựng sẽ dựa vào viêc kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình giáo dục phổ thông đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu những thành tựu nghiên cứu của nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Hơn nữa Việc xây dựng dựa trên những tiến bộ của thời đại về khoa học – công nghệ và xã hội, phù hợp với truyền thống của dân tộc và những giá trị chung của nhân loại cũng như các sáng kiến và định hướng phát triển chung của UNESCO về giáo dục. Xây dựng chương trình giáo dục sẽ tạo cơ hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập và phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia của học sinh, hướng đến nền tảng cho một xã hội nhân văn, phát triển bền vững và phồn vinh.

Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông là gì?

Hướng đến việc bảo đảm, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh thông qua nội dung giáo dục với những kĩ năng, kiến thức cơ bản nhằm giúp học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết mọi vấn đề trong học tập và đời sống nên

Mục tiêu của Chương trình giáo dục trung học phổ thông nhằm mục đích giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, đạo đức, năng lực cần thiết đối với việc học tập, nâng cao ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời.

Ngoài ra thì mục tiêu của chương trình còn hướng đến mục tiêu về khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.

Xem thêm: Ux Ui Là Gì – Làm Sao để Trở Thành Ux/ui Designer

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là gì? Khách hàng tham khảo nội dung bài viết, có thể phản hồi trực tiếp để nhận được sự hỗ trợ tận tình từ chúng tôi.

Chuyên mục: Hỏi Đáp