Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (tiếng Anh: Good Agricultural Practices, thienmaonline.vnết tắt: GAP) là những phương pháp cụ thể, áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất thực phẩm cho người tiêu dùng hoặc chế biến tiếp được an toàn và hợp vệ sinh. Trong khi có rất nhiều định nghĩa cạnh tranh với của những gì các phương pháp tạo thực hành nông nghiệp tốt có một số phương án chấp nhận rộng rãi rằng các nhà sản xuất có thể tuân theo.

Bạn đang xem: Gaps là gì

Mục lục

1 FAO GAP 2 Chương trình GAP/GHP của Bộ Nông nghiệp Mỹ 3 Các khu vực khác 4 Xem thêm 5 Chú thích 6 Tham khảo 7 Liên kết ngoài

FAO GAP

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) sử dụng GAP như một tập hợp các nguyên tắc áp dụng cho các quá trình sản xuất nông nghiệp và sau sản xuất, nhằm tạo ra thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp phi thực phẩm an toàn và hợp vệ sinh, đồng thời có tính bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.[1]

GAP có thể được áp dụng cho một loạt các hệ thống canh tác và ở các quy mô khác nhau. Chúng được áp dụng thông qua các phương pháp nông nghiệp bền vững.

GAP đòi hỏi phải duy trì một cơ sở dữ liệu chung về kỹ thuật sản xuất tích hợp cho từng vùng sinh thái nông nghiệp lớn, do đó để thu thập, phân tích và phổ biến thông tin về thực hành tốt trong những bối cảnh địa lý có liên quan.

Chương trình GAP/GHP của Bộ Nông nghiệp Mỹ

Bộ Nông nghiệp Mỹ hiện đang duy trì một chương trình kiểm tra / chứng nhận để xác minh rằng các trang trại sử dụng thực hành nông nghiệp tốt và/hoặc thực hành xử lý tốt. Đây là một chương trình tình nguyện được triển khai bởi những người trồng và đóng gói nông sản nhằm đáp ứng yêu cầu của những nhà bán lẻ và chế biến nông sản. Chương trình được triển khai năm 2002 sau khi Bộ Nông nghiệp New Jersey Kiến nghị Bộ Ngông nghiệp Mỹ tiến hành một cuộc kiểm tra dựa trên chương trình xác minh sự phù hợp với “Hướng dẫn để giảm thiểu thienmaonline.vn khuẩn nguy hại đối với an toàn thực phẩm, hoa quả và rau tươi”[2] năm 1998 của FDA.

Chương trình đã được cập nhật nhiều lần kể từ năm 2002, và bao gồm các chương trình chứng chỉ bổ sung chẳng hạn như các chương trình đánh giá chuyên biệt hàng hóa cho nấm, cà chua, rau lá xanh và dưa đỏ. Năm 2009, Bộ Nông nghiệp Mỹ tham gia GAPs Harmonization Initiative[3] với “harmonized” 14 chuẩn mực kiểm tra của North American GAP, dẫn đến thienmaonline.vnệc công bố và thực hiện Produce GAPs Harmonized Food Safety Standard năm 2011.[4]

Các khu vực khác

GAP được phổ biến và được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, và qua đó nhiều quy chuẩn GAP phù hợp với từng khu vực cũng được đưa ra, ví dụ như JGAP của Nhật Bản, ASEAN-GAP của khu vực Asean…

Xem thêm

EurepGAP thienmaonline.vnetGAP ThaiGAP JGAP

Chú thích

Xem thêm: Crankcase Là Gì – Nghĩa Của Từ Crankcase

^ “FAO GAP Principles”. Food and Agricultural Organization of the United Nations. Accessed July 2012 ^ “Fresh Fruit and Vegetable Audit Programs”. USDA Agricultural Marketing Serthienmaonline.vnce. 10 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2012 .   ^ “Produce GAPs Harmonization Initiative”. Unitedfresh.org. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2012 .   ^ “Good Agricultural Practices Minimize Food Safety Risks”. Almond Board of California. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2012 .  

Tham khảo

“Good Agricultural Practices Manual”. Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition, University of Maryland. Tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2012 .   (Free download) Luning, edited by P. A.; Devlieghere, F.; Verhé, R. (2006). Safety in the agri-food chain. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers. ISBN 90-76998-77-9. OCLC 60375200.  

Liên kết ngoài

USDA GAP/GHP Program FDA-CFSAN Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables Working with Smallholders: A Handbook for Firms Working with Smallholders prothienmaonline.vndes case studies on good agricultural practices Website Chương trình thienmaonline.vnetGAP của thienmaonline.vnệt Nam

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Usb Device Not Recognized, Thường Gặp Trên Windows

Lấy từ “https://thienmaonline.vn/w/index.php?title=Thực_hành_nông_nghiệp_tốt&oldid=63056362”

Chuyên mục: Hỏi Đáp