*
*
*
*
*
*

Việc quản lý đội xe nâng một cách thủ công có thể mất rất nhiều thời gian. Với việc sử dụng các giải pháp quản lý đội xe, các nhà vận hành sẽ dễ dàng giám sát đội xe và nâng cao năng suất thông qua:Cung cấp các báo cáo chi tiết về tình trạng xe, bộ phận xeCung cấp cho nhà quản lý các thông tin về thời gian vận hành, sự tuân thủ quy trình của các đội xe và các va chạm.Theo dõi thông tin chung về đội xe bao gồm khai thác đội xe, tiêu thụ năng lượng hay thời gian biểu làm việc.

Bạn đang xem: Forklift là gì

Thực hiện các quyết định

Mục đích của các bản ghi chép, đánh giá và báo cáo là để giữ cho nhà quản lý luôn nắm được tình hình và đưa ra các quyết định đối với đội xe. Không nên chỉ nắm thông tin, hãy có ‘action plan’ – một kế hoạch cụ thể.

Xem thêm: Đấu Thầu Tiếng Anh Là Gì – Thuật Ngữ Đấu Thầu Trong Tiếng Anh

Nhận thấy hầu hết đội xe đều bị lỗi thời ? Hãy lên kế hoạch loại bỏ những chiếc xe cũ và mang về những chiếc xe mới. Cảm thấy việc va chạm giữa các xe diễn ra thường xuyên ? Hãy lên lịch đào tạo các nhà vận hành và thay thế các nhà vận hành kém bằng nhân sự có kinh nghiệm hơn.

Xem thêm: 20/1 Là Cung Gì – Giải Mã Tính Cách Người Sinh Ngày 20/1

Cuối cùng, chìa khóa thành công cho việc quản lý các đội xe nâng gì là thông qua sự hiểu biết về những gì đang xảy ra trong đội xe của bạn, từ đó có sự điều chỉnh hợp lý. Thay vì xác định vấn đề khi chúng phát sinh, hãy ngăn chặn chúng trước đó bằng việc thu thập các ghi chép báo cáo và đưa ra quyết định từ những thông tin ấy.

Chuyên mục: Hỏi Đáp