Trong thời đại công nghệ hiện nay, bất kỳ phần mềm nào cũng cần được cập nhật liên tục để khắc phục sự cố hoặc tăng hiệu suất. Và những cập nhật đó trong lĩnh vực đồng tiền kỹ thuật số nói riêng thường được gọi là “Forks“.

Bạn đang xem: Fork là gì

Vì tiền điện tử là các mạng phi tập trung, tất cả những người tham gia trong mạng- được gọi là các nút (nodes)- cần phải tuân theo các quy tắc tương tự để làm việc cùng nhau đúng cách. Bộ quy tắc đó được biết đến như là một giao thức “protocol”.

Các quy tắc điển hình trong giao thức bao gồm kích thước của một khối trên blockchain, phần thưởng mà người khai thác nhận được khi khai thác một khối mới và nhiều hơn nữa.

Có hai loại “Fork” trong tiền điện tử là: soft forks và hard forks. Cả hai loại fork này đều thay đổi căn bản cách thức giao thức của một loại tiền điện tử hoạt động.

Tuy nhiên trước khi đi sâu vào tìm hiểu chi tiết về softfork và hardfork, hãy cùng tổng quan lại một cách cụ thể fork là gì.

Fork

“Fork” là một thuật ngữ lập trình, có thể biết đến như một kỹ thuật sửa đổi mã nguồn mở, hay nói cách khác là “cập nhật phần mềm” và “nâng cấp, sửa lỗi”. Thông thường một bản fork rẻ nhánh sẽ tương tự như bản gốc những thêm một vài sửa đổi quan trọng, cả hai nhánh trực tiếp sẽ cùng tồn tại.

Đôi khi fork được sử dụng để kiểm tra một quy trình, tuy nhiên trong lĩnh vực tiền điện tử, nó thường được sử dụng để thực hiện thay đổi cơ bản hoặc để tạo một tài sản mới có các đặc điểm tương tự (nhưng không bằng) như ban đầu.

Không phải tất cả quy trình fork đều được chủ động thiết lập, với một cơ sở mã nguồn mở được phân phối rộng rãi, fork có thể vô tình xảy ra khi không phải tất cả các nút đều tiếp nhận cùng một thông tin. Thông thường các fork này sẽ được xác định và giải quyết, tuy nhiên phần lớn quá trình forking trong các loại tiền điện tử là do sự bất đồng về các đặc điểm nhúng.

Một điều cần lưu ý với fork đó là họ có “chia sẻ lịch sử”, bản ghi các giao dịch trên mỗi chuỗi (cũ và mới) là giống hệt nhau trước khi phân tách.

Fork trong bitcoin

Bản chất phi tập trung của các chuỗi khối công khai như Bitcoin có nghĩa là những người tham gia trên mạng phải có thể đi đến một thỏa thuận về trạng thái chia sẻ của blockchain. Sự đồng thuận hoàn toàn giữa những người tham gia mạng dẫn đến một chuỗi dữ liệu được xác minh duy nhất mà mọi người cho là chính xác. Một “Blockchain fork” sẽ xảy ra khi có sự khởi đầu từ sự đồng thuận, điều này có thể xảy ra trong ba kịch bản:

Temporary ForkSoft ForkHard Fork

“Temporary Fork” hay được dịch là “fork tạm thời”, xảy ra khi nhiều người khai thác trên các hệ thống tiền điện tử, phát hiện ra một khối (block) cùng một lúc. Điều này dẫn đến hai blockchains cạnh tranh phân chia. Temporary Fork được giải quyết trong các hệ thống bằng chứng công việc. Chẳng hạn như Bitcoin khi các thợ khai thác chọn một chuỗi nào đó để hình thành các khối tiếp theo. Chuỗi khối dài nhất được xem là chuỗi khối “chính xác”, và sẽ thắng, trong khi chuỗi ngắn hơn sẽ bị từ bỏ.

“Soft Fork” và “Hard Fork” khác “Temporary Fork” ở chỗ chúng thể hiện sự thay đổi vĩnh viễn trong các quy tắc cơ bản của giao thức. Lý do để thực hiện một thay đổi như vậy có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm:

Thêm chức năng bổ sung vào mạng dưới dạng nâng cấpThay đổi quy tắc cốt lõi trong giao thức, chẳng hạn như tăng kích thước khối mạng

Các “Soft Fork” và “Hard Fork” khác “Temporary Fork” vì các thay đổi được thực hiện là vĩnh viễn và do đó yêu cầu thay đổi ở lớp giao thức.

SoftFork và HardFork

SoftFork là gì?

*

SoftFork là một phương pháp tương thích ngược để nâng cấp blockchain. Hay nói cách khác, một SoftFork là sự nâng cấp phần mềm tương thích ngược với các phiên bản trước của phần mềm. SoftFork không yêu cầu các nút (nodes) trên mạng phải nâng cấp để duy trì sự đồng thuận, bởi vì tất cả các khối trên blockchain đã “soft- forked” đều tuân theo bộ quy tắc đồng thuận cũ cũng như các quy tắc mới. Tuy nhiên, các khối được tạo bởi các nút tuân theo bộ quy tắc đồng thuận cũ sẽ vi phạm bộ quy tắc đồng thuận mới và do đó, có thể sẽ bị lỗi bởi phần lớn những khai thác nâng cấp. Điều này là do để một Softfork hoạt động, phần lớn các thợ khai thác cần nhận ra và thực thi bộ quy tắc đồng thuận mới. Nếu đạt được đa số này, mạng cũ sẽ rơi vào tình trạng không sử dụng được, với blockchain mới hơn được công nhận là blockchain “chính xác”.

Tóm lại Softfork là một thay đổi trong giao thức tiền điện tử tương thích ngược. Điều đó có nghĩa là các nút không được cập nhật vẫn có thể xử lý các giao dịch và đẩy các khối mới vào blockchain, miễn là chúng không phá vỡ các quy tắc giao thức mới.

Một ví dụ về Softfork là việc thực hiện quy tắc mới thay đổi kích thước khối mạng từ 3MB xuống 2MB. Các nút chưa được nâng cấp sẽ tiếp tục xem các giao dịch đến là hợp lệ, vì các nút này tuân theo bộ quy tắc đồng thuận cũ cũng như mới. Tuy nhiên, các nút khai thác chưa được nâng cấp và cố gắng khai thác những khối mới sẽ bị loại bỏ bởi các khối này, vì nó không tuân thủ bộ quy tắc đồng thuận mới (kích thước khối 2MB). Có nghĩa là các nút cũ hơn vẫn có thể xử lý các giao dịch và đẩy các khối mới có dung lượng 2MB trở xuống. Nhưng nếu một nút cũ hơn cố gắng đẩy một khối lớn hơn 2MB vào mạng, các nút mới hơn sẽ từ chối khối vì nó vi phạm các quy tắc mới. Điều đó khuyến khích các nút cũ cập nhật lên giao thức mới vì chúng có hiệu quả như các nút được cập nhật. Do đó, blockchain với các khối có kích thước 3MB có khả năng rơi vào tình trạng không sử dụng được khi các công ty khai thác thực thi quy tắc đồng thuận mới là 2MB.

HardFork là gì?

*

Hardfork một thay đổi trong giao thức tiền điện tử không tương thích với các phiên bản trước đó, là một sự phân chia vĩnh viễn từ phiên bản trước của blockchain. Một bộ quy tắc đồng thuận mới sẽ được đưa vào mạng không tương thích với mạng cũ.

Nói cách khác, một hard fork có thể được coi là một bản nâng cấp phần mềm không tương thích với các phiên bản trước đó của phần mềm. Tất cả những người tham gia mạng được yêu cầu nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm để có thể tiếp tục xác minh và xác thực các khối giao dịch mới. Trong một hard fork, các khối được xác nhận bởi các nút chưa được nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm giao thức sẽ không hợp lệ. Các nút không cập nhật lên phiên bản mới không thể xử lý các giao dịch hoặc đẩy các khối mới lên blockchain. Các nút chạy phiên bản trước của phần mềm sẽ phải tuân theo bộ quy tắc đồng thuận mới để các khối của chúng có hiệu lực trên mạng rẽ nhánh (forked network). Trong trường hợp hard fork, nếu vẫn còn hỗ trợ khai thác cho một vài chuỗi thiểu số, thì hai blockchain có thể tiếp tục tồn tại đồng thời.

Hãy tưởng tượng một sự thay đổi trong một giao thức làm tăng kích thước khối từ 2MB lên 4MB. Nếu một nút được cập nhật cố gắng đẩy một khối 3 MB lên blockchain, thì các nút cũ hơn, không được cập nhật sẽ không xem khối này là hợp lệ và họ sẽ từ chối nó.

Các hardfork có thể được sử dụng để thay đổi hoặc cải thiện một giao thức hiện có hoặc thậm chí để tạo ra một giao thức và blockchain mới, độc lập.

Hardfork thường có 2 loại:

Hardfork có kế hoạch (Planned Hard Fork): Một hard fork được lên kế hoạch đơn giản là một bản nâng cấp cho giao thức đã được các nhà phát triển dự án làm rõ từ trước. Thông thường, đã đạt được sự đồng thuận cao từ các nhà phát triển dự án và cộng đồng trước khi quá trình hard fork xảy ra. Trong một chương trình “Planned Hard Fork” người tham gia sẽ tự nguyện nâng cấp phần mềm của họ để tuân theo các quy tắc mới, bỏ lại phiên bản cũ. Những người không cập nhật được sẽ phải khai thác trên chuỗi cũ, nơi mà rất ít người sẽ sử dụng. Ví dụ về hardfork có kế hoạch đó là hard fork Monero vào tháng 1 năm 2017, đã cho thấy sự bổ sung của một tính năng bảo mật mới được gọi là “Vòng giao dịch bảo mật” (Ring Confidential Transactions ) viết tắt là “RingCT”.Hardfork gây tranh cãi (Contentious Hard Fork): Có nghĩa là có một sự bất đồng trong cộng đồng về việc nâng cấp, giao thức thường được chia thành 2 chuỗi khối không tương thích- 2 loại tiền điện tử khác nhau. Cả hai blockchain sẽ có cộng đồng riêng và các nhà phát triển sẽ tiến hành theo cách họ tin là tốt nhất. Hay nói cách khác Contentious Hard Fork xảy ra khi có sự bất đồng nghiêm trọng giữa các bên liên quan khác nhau trong dự án. Có thể bao gồm: nhà phát triển dự án, người dùng mạng và người khai thác. Các hardfork gây tranh cãi thường diễn ra vì một phần của cộng đồng tin rằng những thay đổi lớn trong mã tiền điện tử sẽ tạo ra một blockchain vượt trội. Ví dụ nổi tiếng về một hard fork gây tranh cãi là hard fork Bitcoin Cash. Một phần của cộng đồng đã tin rằng việc tăng kích thước khối Bitcoin từ 1MB lên 8MB sẽ cho phép xử lý các giao dịch trên mạng nhanh hơn.

Xem thêm: Hbeag Là Gì – Các Xét Nghiệm Marker Viêm Gan B

Vì một Fork dựa trên blockchain gốc, tất cả các giao dịch từ blockchain ban đầu cũng sẽ được sao chép vào fork mới.

Ví dụ: nếu bạn có 100 đồng tiền điện tử có tên là Coin A và một hard fork dựa trên loại tiền điện tử đó sẽ tạo ra một loại tiền điện tử mới có tên là Coin B, bạn cũng sẽ nhận được 100 xu Coin B.

Do tính chất nguồn mở của tiền điện tử và khi nhiều cá nhân cũng như tổ chức có mục tiêu khác nhau xâm nhập vào không gian tiền điện tử, quá trình fork sẽ tiếp tục là một phần không thể thiếu để phát triển tiền điện tử.

Quá trình Bitcoin Fork và cách tiến hành

Bitcoin Fork là gì?

*

Fork về cơ bản là một sự thay đổi của giao thức Bitcoin hiện tại cũng như những quy tắc của nó. Ví dụ, nếu bạn đang chơi một trò chơi trực tuyến và muốn thay đổi luật chơi, tất cả những người chơi khác sẽ cần phải đồng ý về việc thay đổi quy tắc. Nếu thành công, các thay đổi được thực hiện và trò chơi tiếp tục như bình thường. Tuy nhiên, nếu sự đồng thuận không đủ lớn thì hai phiên bản của trò chơi sẽ được tạo ra (phiên bản #1 = quy tắc cũ, phiên bản #2 = quy tắc mới). Đây là một fork trong trò chơi, điều đó cũng tương tự áp dụng cho mã Bitcoin.

Bitcoin Fork sẽ tạo ra một “Bitcoin gốc” và một “Bitcoin mới”. Có ví dụ, Bitcoin Cash đã thay đổi kích thước khối từ 1MB thành 8MB. Những người ủng hộ sự thay đổi này đã chuyển sang sử dụng một đồng tiền mới đó là đồng “Bitcoin Cash”, còn những người ủng hộ quy tắc ban đầu sẽ tiếp tục sử dụng đồng “Bitcoin” ban đầu.

Ngoài ra còn có các SoftFork cho phép các quy tắc mới tương thích với các quy tắc cũ.

Những lý do để quan tâm đến fork trong bitcoin

Chuyển sang các quy tắc mới và đồng tiền mới vì nó tốt hơn so với sử dụng Bitcoin ban đầu.Fork có thể tác động đến cộng đồng Bitcoin, việc áp dụng Bitcoin, và giá trị Bitcoin.Lợi nhuận thu được từ fork bằng cách bán các đồng tiền mới sẽ được phân phối cho những người nắm giữ Bitcoin, vì mọi chủ sở hữu Bitcoin đều nhận được tiền miễn phí tại một quy trình hard fork. Điều này không xảy ra tự động và các đồng tiền mới phải được yêu cầu. Mỗi đồng tiền mới cũng có một cơ chế yêu cầu khác nhau.

Mỗi nguy hiểm trong Bitcoin Fork

*

Các quy trình fork gần đây có vẻ tương tự nhau, trong khi lý do chính đằng sau việc tạo ra những quy trình fork hiện nay chủ yếu là đẩy mạnh tiếp thị hơn là một ý thức hệ. Bitcoin fork dần đã trở thành ICO mới với nhiều người tìm kiếm coin miễn phí.Kiếm tiền nhanh chóng cho các nhà phát triển: Một số fork đã tạo ra các bản sao thật của lịch sử Bitcoin. Các nhà phát triển nhận được một lượng lớn tiền xu mới mà họ bán trên thị trường sau khi đồng xu bắt đầu được giao dịch.Lừa đảo: Một số fork chỉ đơn giản là lừa đảo. Ví dụ về một vụ lừa đảo được ghi nhận báo cáo là Bitcoin Platinum. Lừa đảo có thể xuất hiện dưới dạng các fork được tạo ra nhằm rút ngắn giá Bitcoin (ví dụ: Bitcoin Platinum) hoặc một cái gì đó phức tạp hơn như các fork được tạo ra để đánh cắp tài sản người dùng Bitcoin thật (ví dụ: ví giả Bitcoin Gold).Do đó, yêu cầu tạo nên một đồng xu ảo từ quá trình fork thường đem đến rủi ro đáng kể.

Làm thế nào để nhận tiền một cách an toàn từ fork

Tìm hiểu kỹ dự án là yêu cầu đầu tiên.Tìm ra ai là nhà phát triển và hồ sơ theo dõi của họ.Kiểm tra lộ trình và tiềm năng cũng như những bước tiến ban đầu mà họ đạt được.Kiểm tra đánh giá về dự án, cũng như các nhóm phát triên dự án.

Quá trình yêu cầu khá phức tạp và có nguy cơ làm bạn mất tiền.

Ví dụ, một đồng tiền rẽ nhánh (forked coin) phải được tái bảo vệ. Nó có nghĩa là mạng có thể tách tiền mới từ bản gốc. Nếu các đồng tiền còn lại trên một sàn giao dịch hỗ trợ fork thì trao đổi thường sẽ trích xuất các đồng tiền mới cho người dùng.

Tuy nhiên, một quy tắc phải luôn tuân theo trước khi yêu cầu bất kỳ một đồng tiền mới nào đó là chuyển Bitcoin sang ví mới với giai đoạn mới để giảm nguy cơ mất Bitcoin hiện tại.

Cảnh báo

Việc yêu cầu hay bán đồng tiền fork dẫn đến những rủi ro đáng kể và đòi hỏi một số kiến thức nâng cao. Khi tiến hành các thủ tục trên, bạn phải chấp nhận một số rủi ro sau:

Làm việc chung và tiết lộ các khóa riêng tư (Private key) Bitcoin của bạn.Phải cài đặt và chạy một số phần mềm nhất định.Giao dịch và có thể xác định bạn trên các sàn giao dịch khác nhau.

Quy tắc khi yêu cầu Bitcoin Fork

Yêu cầu Bitcoin Fork đòi hỏi sử dụng các khóa riêng của ví Bitcoin, có chứa BTC tại thời điểm đồng tiền được rẻ nhánh (forked). Vì vậy, hãy chuyển tất cả bitcoin sang ví phần cứng (hardware) mới để duy trì các tiêu chuẩn bảo mật trong khi yêu cầu!

Ba yếu tố quan trọng cần thiết để thu lợi nhuận từ Bitcoin Fork

Fork Height (Chiều cao fork): Có nghĩa là thời gian và ngày (được đo bằng chiều cao khối Bitcoin) khi fork diễn ra. Một địa chỉ Bitcoin sẽ nhận được giá trị bitcoin khi fork không nhận được đồng tiền fork nào.Reward Ratio (Tỷ lệ phần thưởng): Xu fork được trao theo tỷ lệ trực tiếp với số lượng bitcoin ở mỗi địa chỉ (ví dụ: 1,582 đồng tiền fork cho 1,582 BTC), tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi.Exchange Deposit Availability (Trao đổi tiền gửi khả dụng): Rất ít trao đổi sẽ cho phép tiền gửi của fork. Do đó nghiên cứu chuẩn bị phải được thực hiện nhằm tìm cách thoát khỏi sự nắm giữ tiền xu mới.

Yêu cầu Bitcoin Fork

Xuất khóa riêng (Private key) của bạn: Để yêu cầu hầu hết các đồng tiền fork, bạn cần phải xuất các khóa riêng từ ví cũ. Trong hầu hết các trường hợp, một tệp sẽ được tạo có chứa tất cả các địa chỉ và khóa riêng tương ứng. Một số ví, đặc biệt là ví phần cứng (hardware wallet), không cho phép bạn xuất các khóa riêng. Trong những trường hợp như vậy, bạn cần phải nhập “seed” ví cứng của bạn vào một số công cụ (chẳng hạn như công cụ Ian Coleman BIP39). Một tùy chọn khác là nhập “seed” vào ví HD tương thích, chẳng hạn như Electrum. Công cụ hoặc ví sẽ tạo lại các khóa riêng và địa chỉ của chúng, cho phép thông tin này được nhập vào fork-coin theo đúng định dạng.

Kiểm tra số dư địa chỉ của bạn và lập danh sách: Để tiết kiệm thời gian, chỉ nhập khóa riêng có chứa giá trị. Sử dụng các trang web như findmycoins.ninja và btcdiv.com để kiểm tra số dư tiền xu có thể yêu cầu của các địa chỉ Bitcoin cũ của bạn. Ghi lại tất cả các địa chỉ hợp lệ và tổ hợp khóa riêng.

Hai phương thức yêu cầu đáng tin cậy

BitPie & Bither: BitPie & Bither là hai ví Bitcoin cho phép yêu cầu một số đồng tiền fork. Ở đó, có lẽ có mối quan hệ đối tác giữa hai bên, trong khi dường như Bither từ chối các địa chỉ không phải của BitPie khi yêu cầu. Bither được giới thiệu trên trang Bitcoin.org, điều đó cho thấy độ tin cậy.Ymgve’s Fork Claimer: Ymgve có một tập lệnh tuyệt vời, hỗ trợ các địa chỉ SegWit, có phí khai thác thấp hơn BitPie/Bither và chấp nhận bất kỳ địa chỉ nào để gửi. Tiền có thể được gửi trực tiếp vào tài khoản tiền gửi trao đổi. Tuy nhiên, tập lệnh yêu cầu sử dụng dòng lệnh và do đó nó phức tạp hơn.

Xem thêm: Nupakachi Là Gì – Nupakachi Nghĩa Là Gì

Dịch vụ yêu cầu Bitcoin Fork

Thay thế cho phương pháp DIY, có những dịch vụ tính tỷ lệ phần trăm (thường là khoảng 5%) lợi nhuận của fork-coin để xử lý quy trình. Danh sách sau đây dường như đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Ngoài CoinPanic, họ sẽ yêu cầu khóa riêng của bạn.

Người dùng Reddit: CamkuNbysy là một Redditor khác cung cấp dịch vụ fork-coin, với nhiều phản hồi tốt.CoinPanic là một dịch vụ, không có yêu cầu khóa riêng của bạn để yêu cầu fork-coin.Dig.Walleting.Loyce có một dịch vụ yêu cầu trên diễn đàn BitcoinTalk, với nhiều phản hồi tích cực.
Chuyên mục: Hỏi Đáp