Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

flush

*

flush /flush/ tính từ bằng phẳng, ngang bằngthe door is flush with the walls: cửa ngang bằng với tường tràn đầy, chứa chan, đầy dẫy; nhiều tiền lắm của tràn ngập, tràn đầy (sông) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hồng hào, đỏ ửng (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đứng thẳnga blow flush in the face: cú đấm đúng vào mặt, cú đấm thẳng vào mặt phó từ bằng phẳng, ngang bằng (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đứng thẳng ngoại động từ làm cho bằng phẳng, làm cho đều, làm cho ngang bằng danh từ (đánh bài) xấp bài cùng hoa; dãy bài cùng hoaroyal flush: dãy bài cùng hoa liền nhau (từ con át trở xuống) đàn chim (xua cho bay lên một lúc) ngoại động từ xua cho bay lên nội động từ vỗ cánh bay hốt hoảng, vụt bay đi danh từ sự chảy xiết, sự chảy mạnh (nước); dòng nước (từ guồng cối xay gió) lớp cỏ mới mọc sự giội rửa sự hừng sáng; ánh (của ánh sáng, màu sắc); sự đỏ bừng (mặt); sự ửng hồng sự tràn đầy; sự phong phú sự xúc động dào dạt; niềm hân hoan (vì thắng lợi…) cơn nóng, cơn sốt tính chất xanh tươi; sức phát triển mạnh mẽthe flush of youth: sức phát triển mạnh mẽ của tuổi thanh xuânin the flush of victories trên đà thắng lợi, thừa thắng nội động từ phun ra, toé ra đâm chồi nẩy lộc (cây) hừng sáng; ánh lên (màu); đỏ bừng, ửng hồng (mặt) ngoại động từ giội nước cho sạch, xối nước làm ngập nước, làm tràn nước làm đâm chồi nẩy lộc làm hừng sáng; làm ánh lên (màu); làm đỏ bừng (mặt) kích thích, làm phấn khởi, làm hân hoanflushed with victory: phấn khởi vì chiến thắng
bằng phẳngflush lifting ring: vòng nâng bằng phẳngmake flush: làm bằng phẳngđềumake flush: làm đều nhaudội nước, rửa bằng tia nướcGiải thích EN: To remove deposits of rock fragments and other debris by flushing them with a high-velocity stream of water.Giải thích VN: Tách lớp lắng các mảnh đá nhỏ hoặc mảnh vụn bằng cách rửa bằng luồng nước có vận tốc lớn.dòng chảydòng chảy xiếtdòng nướchàn phẳngflush joint: mối hàn phẳnglàm bằngmake flush: làm bằng phẳnglàm bằng phẳnglàm ngang bằnglàm ngập nướclàm nhẵnlàm phẳnglàm trànlàm tràn nướcngang bằngflush interconnection: sự liên kết ngang bằngflush left: ngang bằng tráiflush right: ngang bằng phảiflush switch: công tắc ngang bằngngập nướcnối phẳngphẳngflush instrument: khí cụ đo độ phẳngflush joint: mối hàn phẳngflush joint: mạch xây miết phẳngflush lifting ring: vòng nâng bằng phẳngflush panel door: cửa phẳngflush plate: phiến (ghép) phẳngflush plating: lớp mạ phẳng (đóng tàu)flush rivet: đinh tán đầu chìm phẳngflush switch: cái chuyển mạch phẳngflush wiring: sự đi dây phẳngmake flush: làm bằng phẳngphunflush coat: phun trángflush gate: cửa phunflush sprinkler: đầu phun xối (nước)flush sprinkler: đầu phun xốiflush tank: bình phunflush valve (flushing valve): van phunflush water: nước phun thành tiaphun rửaphun rửa (nước)ra xỉsan bằngsan phẳngsự chảy mạnhsự chảy xiếtsự cọ sạchsự làm sạchsự loé sángsự rửa sạchsự súc rửasự tẩy sạchsự xả nướctẩy rửathổitia nướcxóa sạchxốiflush irrigation: tưới xốiflush joint: mộng ngàm xốiflush sprinkler: đầu phun xối (nước)flush sprinkler: đầu phun xốixối nướcxối rửaLĩnh vực: hóa học & vật liệuchảy xiếtflush water: nước chảy xiếtLĩnh vực: y họcchứng đỏ bửngLĩnh vực: xây dựngdội nướcLĩnh vực: cơ khí & công trìnhhoàn toàn ngang bằngGiải thích EN: Describing separate surfaces that are on the same level..Giải thích VN: Mô tả những bề mặt tách rời nhau nhưng nằm trên một mặt phẳng.bead flush panelpanô ghép có gờbead flush panelpanô ghép có gờ (cửa)counter flushtuần hoàn ngượccounter flush drillingkhoan kiểu bơm ngượcflood flushsự xả lũflush aerialăng ten rútflush antennaăng ten rútflush boltbulông chìmflush boltbulông đầu chìmflush ceilingtrần (chiếu) sángflush centercăn giữaflush curbbó vỉa bằngflush curbđá bờ đườngflush cutmạch xây miết bằngflush damđập tháo nướcflush damđập xả nướcflush deckboong bằngflush decksàn bằng (đóng tàu)flush faucetvòi rửaflush headđầu chìmflush headmũ chìmflush head rivetđinh tán đầu chìmflush hingebản lề chìmflush jointđầu nối bằngflush jointđầu nối ngangdòng chất lỏngrửa bằng tia nướctia nướcflush cakemiếng bột (để rán thử)flush deck vesseltàu boong phẳng suốt danh từ o rửa bằng phun nước o rửa ống, bình chứa hoặc giếng bằng vòi phun nước o sự chảy xiết, sự chảy mạnh; dòng nước; sự đãi bằng tia nước; sự đãi bằng tia nước động từ o xối nước, phun ra, làm tràn nước, làm ngập nước § counter flush : sự tuần hoàn ngược § mud flush : dung dịch bùn, sự bơm dung dịch bùn § flush production : sản xuất không hạn chế § flush-coupled casing : ống chống ren trong § flush-joint casing : ống chống nối nhẵn § flush-joint connection : sự nối ống nhẵn § flush-joint pipe : ống nôi nhẵn § flush-production stage : giai đoạn sản xuất khoan hạn chế

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Flush: 1. To open a cold-water tap to clear out all the water which may have been sitting for a long time in the pipes. In new homes, to flush a system means to send large volumes of water gushing through the unused pipes to remove loose particles of solder and flux. 2. To force large amounts of water through a system to clean out piping or tubing, and storage or process tanks.

Bạn đang xem: Flushing là gì

Phụt rửa: 1. Mở một vòi nước lạnh để gột sạch bợn nước đóng lâu ngày trong ống nước. Trong những ngôi nhà mới, phun rửa một hệ thống nghĩa là dẫn dòng nước mạnh qua những ống chưa sử dụng nhằm loại bỏ các hạt hợp kim hay hạt chảy rời. 2. Ép một lượng nước lớn đi qua một hệ thống để làm sạch ống dẫn hoặc bể xử lý bảo quản.

*

*

*

n.

a poker hand with all 5 cards in the same suit

v.

Xem thêm: Trendy Là Gì

flow freely

The garbage flushed down the river

cause to flow or flood with or as if with water

flush the meadows

adj.

adv.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Không Chỉnh Sửa được Căn Lề Trong Word

squarely or solidly

hit him flush in the face

in the same plane

set it flush with the top of the table

Microsoft Computer Dictionary

adj. Aligned in a certain way on the screen or on paper. Flush left, for example, means aligned on the left side; flush right means aligned on the right side. See also align (definition 1).vb. To clear a portion of memory. For example, to flush a disk file buffer is to save its contents on disk and then clear the buffer for filling again.

English Synonym and Antonym Dictionary

flushes|flushed|flushingsyn.: blush chase color even flat full level redden rush pale

Chuyên mục: Hỏi Đáp