Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Fluorescent là gì

*
*
*

fluorescent

*

fluorescent /fluorescent/ tính từ (vật lý) huỳnh quanga fluorescent lamp: đèn huỳnh quangfluorescent light: ánh sáng huỳnh quang
huỳnh quangGiải thích VN: Tính chất phát quang tắt dần rất nhanh sau khi ngưng kích thích.compact fluorescent lamp: đèn huỳnh quang cỡ thu gọnelectric fluorescent panel: bảng điện huỳnh quangfluorescent X-ray spectrometer: phổ kế huỳnh quang tia Xfluorescent discharge tube: đèn phóng điện huỳnh quangfluorescent dye: thuốc nhuộm huỳnh quangfluorescent inspection lamp: đèn huỳnh quang kiểm trafluorescent lamp: đèn huỳnh quangfluorescent light: đèn (ống) huỳnh quangfluorescent lighting: đèn huỳnh quangfluorescent lighting strip: giá mắc đèn huỳnh quangfluorescent material: vật liệu huỳnh quangfluorescent material: chất huỳnh quangfluorescent mercury vapour lamp: đèn huỳnh quang thủy ngânfluorescent screen: màn huỳnh quangfluorescent spectrum: phổ huỳnh quangfluorescent staining: nhuộm huỳnh quangfluorescent tube: đèn huỳnh quangfluorescent tube rack: giá mắc đèn huỳnh quangneon fluorescent tube: đèn ống huỳnh quangpreheat fluorescent lamp: đèn huỳnh quang nung trướcrapid start fluorescent lamp: đèn huỳnh quang khởi động nhanhtubular fluorescent lamp: đèn huỳnh quang ốngfluorescent lampđèn neonfluorescent lifetimekhoảng thời gian phát quangfluorescent lightingđèn nêonfluorescent paintsơn sáng nhoángfluorescent reflector lampđèn phản xạfluorescent reflector lampphản quangfluorescent substancephốt phofluorescent tubeđèn ống nóng sáng o (phát) huỳnh quang

Xem thêm: Bpmn Là Gì – Hiện Tại Các Tổ Chức Có Quy

*

*

Xem thêm: Tagline Là Gì – Slogan Thì Sao

*

n.

adj.

emitting light during exposure to radiation from an external sourcebrilliantly colored and apparently giving off light

fluorescent colors

Chuyên mục: Hỏi Đáp