*

Điểm chớp cháy là gì?

Điểm chớp cháy (Flash Point) của vật liệu dễ bay hơi là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó hơi của vật liệu sẽ bốc cháy, khi được cung cấp nguồn đánh lửa.

Bạn đang xem: Flash point là gì

Điểm chớp cháy đôi khi bị nhầm lẫn với nhiệt độ tự động, nhiệt độ dẫn đến tự động tự phát. Điểm cháy là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó hơi của vật liệu sẽ tiếp tục cháy sau khi nguồn đánh lửa được loại bỏ. Điểm cháy cao hơn điểm chớp cháy, vì tại điểm chớp cháy, nhiều hơi nước có thể không được tạo ra đủ nhanh để duy trì sự cháy. Không phải điểm chớp cháy hay điểm cháy phụ thuộc trực tiếp vào nhiệt độ nguồn đánh lửa, nhưng nhiệt độ nguồn đánh lửa cao hơn nhiều so với điểm chớp cháy hoặc điểm cháy.

Cơ chế

Tất cả các chất lỏng đều có áp suất hơi cụ thể, là hàm của nhiệt độ của chất lỏng đó và tuân theo Định luật Boyle. Khi nhiệt độ tăng, áp suất hơi tăng. Khi áp suất hơi tăng, nồng độ hơi của chất lỏng dễ cháy hoặc dễ cháy trong không khí tăng. Do đó, nhiệt độ xác định nồng độ hơi của chất lỏng dễ cháy trong không khí. Một nồng độ nhất định của hơi dễ cháy hoặc dễ cháy là cần thiết để duy trì sự cháy trong không khí, giới hạn dễ cháy thấp hơn và nồng độ đó là khác nhau và đặc trưng cho từng chất lỏng dễ cháy hoặc dễ cháy. Điểm chớp cháy là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó sẽ có đủ hơi dễ cháy để gây ra sự đánh lửa khi một nguồn đánh lửa được áp dụng.

Xem thêm: Here We Go Là Gì – Here We Go (Again)

Phương pháp đo lường điểm chớp cháy

Có hai loại đo điểm chớp cháy cơ bản: cốc mở và cốc kín. Trong các thiết bị cốc mở, mẫu được chứa trong một cốc mở được nung nóng và trong khoảng thời gian, một ngọn lửa được mang trên bề mặt. Điểm chớp cháy đo được sẽ thực sự thay đổi theo chiều cao của ngọn lửa phía trên bề mặt chất lỏng và ở độ cao vừa đủ, nhiệt độ điểm chớp cháy đo được sẽ trùng với điểm cháy. Ví dụ nổi tiếng nhất là cốc mở Cleveland (COC).

Có hai loại máy thử cốc kín: không cân bằng, chẳng hạn như Pensky-Martens, trong đó các hơi trên chất lỏng không ở trạng thái cân bằng nhiệt độ với chất lỏng và cân bằng, như Quy mô nhỏ (thường được gọi là Setaflash), trong đó hơi được coi là ở trạng thái cân bằng nhiệt độ với chất lỏng. Trong cả hai loại này, các cốc được niêm phong bằng nắp thông qua đó nguồn đánh lửa có thể được đưa vào. Các máy kiểm tra cốc kín thường cho các giá trị thấp hơn cho điểm chớp cháy so với cốc mở (thường là 5 nhiệt10 ° C hoặc 9 nhiệt18 ° F thấp hơn) và gần đúng hơn với nhiệt độ mà áp suất hơi đạt đến giới hạn dễ cháy thấp hơn.Điểm chớp cháy là một phép đo thực nghiệm hơn là một tham số vật lý cơ bản.

Giá trị đo sẽ thay đổi theo các biến thể của thiết bị và giao thức thử nghiệm, bao gồm tốc độ tăng nhiệt độ (trong máy thử tự động), thời gian cho phép mẫu cân bằng, thể tích mẫu và liệu mẫu có được khuấy hay không.Các phương pháp xác định điểm chớp cháy của chất lỏng được quy định trong nhiều tiêu chuẩn. Ví dụ: thử nghiệm bằng phương pháp cốc kín Pensky-Martens được trình bày chi tiết trong tiêu chuẩn ASTM D93, IP34, ISO 2719, DIN 51758, JIS K2265 và AFNOR M07-019. Xác định điểm chớp cháy bằng phương pháp cốc kín quy mô nhỏ được trình bày chi tiết trong tiêu chuẩn ASTM D3828 và D3278, EN ISO 3679 và 3680, và IP 523 và 524.Hướng dẫn kiểm tra điểm chớp cháy CEN / TR 15138 và Hướng dẫn kiểm tra điểm chớp cháy ISO TR 29662 bao gồm các khía cạnh chính của kiểm tra điểm chớp cháy.

Xem thêm: Bom Là Gì – định Nghịa Bom Là Viết Tắt

Máy đo điểm chớp cháy cốc kín Pensky-Martens closed cup

Tiêu chuẩn đo lường điểm chớp cháy

Điểm chớp cháy của các chất được đo theo các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn được mô tả và xác định trong một ấn phẩm năm 1938 bởi T.L. Ainsley của South Shields mang tên “Vận tải dầu khí trên biển” (Capt. P. Jansen). Phương pháp thử nghiệm xác định thiết bị cần thiết để thực hiện phép đo, các tham số thử nghiệm chính, quy trình cho người vận hành hoặc thiết bị tự động tuân theo và độ chính xác của phương pháp thử. Phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn được viết và kiểm soát bởi một số ủy ban và tổ chức trong nước và quốc tế. Ba cơ quan chính là Nhóm làm việc chung CEN / ISO về Điểm chớp cháy (JWG-FP), Bộ phận dễ cháy ASTM D02.8B và Bảng điều khiển dễ cháy TMS SC-B-4 của Viện năng lượng.

Chuyên mục: Hỏi Đáp