Hoặc chúng ta khó chịu trước các thông tin sai lệch do những kẻ chống đối lan truyền.

Bạn đang xem: False là gì

FVDP thienmaonline.vnetnamese-English Dictionary Và 18 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn
giả dối · nhầm · không thật · phản trắc · dối · huyễn · ảo · lừa · hư · man · dởm · gian dối · giả hiệu · giả trá · giả tạo · lừa dối · quay quắt · gian
(1 Peter 2:22) His enemies falsely accuse him of being a Sabbath breaker, a drunkard, and a demonized person, but Jesus is not dishonored by their lies. demonized person, but Jesus is not dishonored by their lies.
Tất cả các trường đã cùng phối hợp… kể cả trường Thánh Basil jw2019 jw2019
19 How happy we are to have God’s 19 How happy we are to have God’s Word, the Bible, and to use its powerful message to uproot false teachings and reach honesthearted ones!

Today, some 3,000 languages act as a barrier to understanding, and hundreds of false religions confuse mankind.
The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that were interpreted ominously by Sisera’s wise men, or perhaps astrological predictions for Sisera that proved false .

They are the dominant part of They are the dominant part of “Babylon the Great,” the bloodguilty world empire of false religion, which suffered a great fall spiritually following the first world war, being condemned by Jehovah. the first world war, being condemned by Jehovah.

Hence, the Greek Hence, the Greek word for “hypocrite” came to apply to one putting on a pretense, or one playing false .

Listed among the things that God hates are “a false tongue” and “a false witness that launches forth lies.”
Thanh này chứa danh sách của những thẻ đang mở. Nhấn vào một thẻ để đặt nó làm hiện thời. Có thể cấu hình hiển thị một nút đóng thay cho biểu tượng trang web ở góc trái của thẻ. Bạn cũng có thể dùng các phím nóng để di chuyển qua các thẻ. Chữ trên các thẻ là tiêu đề của trang web đang mở trong nó, đặt con chuột lên thẻ để xem tiêu đề đầy đủ khi nó bị cắt ngắn để tương ứng với kích thước thẻ jw2019 jw2019
The nation of Judah had become bloodguilty to the extreme, and its people The nation of Judah had become bloodguilty to the extreme, and its people were corrupted through stealing, murdering, committing adultery, swearing falsely , walking after other gods, and other detestable things.
8 The idolatrous symbol of jealousy 8 The idolatrous symbol of jealousy may have been a sacred pole representing the false goddess that the Canaanites thienmaonline.vnewed as the wife of their god Baal.

Xem thêm: Scooter Là Gì – Nghĩa Của Từ Scooters Trong Tiếng Việt

Chuyến bay # từ Columbus vừa mới hạ cánh vào cổng số #.Những hành khách chờ để lên máy bay, xin chờ trong giây lát để khách ra…… và cho máy bay quay lại jw2019 jw2019
13 Today, true 13 Today, true Christians likewise need to avoid popularly accepted customs based on false religious ideas that thienmaonline.vnolate Christian principles.
Ở đây hãy đặt phương pháp chuyển đổi chữ hoa/thường trong tên tập tin ảnh LDS LDS
Hatshepsut assumed all of the regalia and symbols of the pharaonic office in Hatshepsut assumed all of the regalia and symbols of the pharaonic office in official representations: the Khat head cloth, topped with the uraeus, the traditional false beard, and shendyt kilt.

Jehovah will see to it that every vestige of Christendom’s religious system will soon be Jehovah will see to it that every vestige of Christendom’s religious system will soon be wiped out, as will all of “Babylon the Great,” the world empire of false religion. —Revelation 18:1-24.

On Nisan 14 (about On Nisan 14 (about April 1), 33 C.E., Jesus was arrested, tried, sentenced, and executed on the false charge of sedition.

14 In modern times Jehovah has 14 In modern times Jehovah has used his anointed watchmen to show meek ones the way to freedom from bondage to false religion.

Tìm 201 câu trong 3 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-thienmaonline.vnetnamese-Dictionary, FVDP-thienmaonline.vnetnamese-English-Dictionary, thienmaonline.vnResearch, FVDP thienmaonline.vnetnamese-English Dictionary, thienmaonline.vn Research, LDS, jw2019, QED, thienmaonline.vnMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

fallow fallow-deer falls fallstreak hole falschood false false alarm false bottom false catshark false dog-meat dish false flag false gharial False gharial false ginseng false killer whale

Xem thêm: Pediatric Là Gì – Pediatrics Trong Tiếng Tiếng Việt

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về thienmaonline.vnChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp