Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

express

*

express /iks”pres/ danh từ người đưa thư hoả tốc, công văn hoả tốc xe lửa tốc hành, xe nhanh (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hàng gửi xe lửa tốc hành; tiền gửi hoả tốc hãng (vận tải) tốc hành súng bắn nhanh tính từ nói rõ, rõ ràngan express order: mệnh lệnh rõ ràng như hệt, như in, như tạcan express likeness: sự giống như hệt nhằm mục đích đặc biệt, nhằm mục đích riêng biệthis express reason for going…

Bạn đang xem: Express là gì

: lý do đặc biệt để đi… của anh ta nhanh, hoả tốc, tốc hànhan express rife: súng bắn nhanhan express bullet: đạn cho súng bắn nhanhan express train: xe lửa tốc hành phó từ hoả tốc, tốc hành ngoại động từ vắt, ép, bóp (quả chanh…) biểu lộ, bày tỏ (tình cảm…); phát biểu ý kiênto express oneself: diễn đạt, phát biểu ý kiến (về một vấn đề gì…)his face expressed sorrow: nét mặt anh ta biểu lộ sự đau buồn (toán học) biểu diễn (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gửi hoả tốc
biểu diễnbiểu thịcao tốcexpress elevator: thang máy cao tốcexpress highway: đường cao tốcexpress lathe: máy tiện cao tốcexpress lift: thang máy cao tốccực nhanhdiễn đạtexpress delivery letterthơ phát gấpexpress delivery letterthơ phát riêngexpress delivery letterthư chuyển phát nhanhexpress filterthiết bị lọc nhanhexpress laboratoryphòng thí nghiệm nhanhexpress parcels traintàu tốc hành chở bưu kiệnexpress streetcarđiện tốc hànhexpress streetcarđường tàu điện tốc hànhexpress streetcarđường xeexpress traintàu nhanhexpress traintàu tốc hànhexpress tramwayđường tàu điện tốc hànhexpress tramwayđường xe điện tốc hànhexpress voicemạch nói chuyện cấp tốclabel for express mailnhãn hiệu cho thư gởi gấplabel for express mailnhãn hiệu cho thư gửi gấpregional express railroadđường tàu nhanh cấp vùngregional express railwayđường tàu nhanh cấp vùngbưu phẩm phát chuyển nhanhchuyên chở tốc hànhexpress shipment service: dịch vụ chuyên chở tốc hànhminh bạchexpress provision: điều quy định minh bạchexpress terms of the contract: điều khoản minh bạch của hợp đồngminh thịexpress agreement: thỏa ước minh thịexpress authority: quyền hạn minh thịexpress condition: điều kiện minh thịexpress consent: đồng ý minh thịexpress contract: hợp đồng minh thịexpress undertaking: cam kết minh thịexpress undertaking: sự cam kết minh thịexpress warranty: sự bảo đảm minh thịminh xácnhanhby express: chuyển phát nhanhexpress charge: phí phát chuyển nhanhexpress counter: quầy thu tiền nhanhexpress delivery: sự giao nhanhexpress delivery: quầy thu tiền nhanhexpress delivery: phát chuyển nhanhexpress fee: phí nhanhexpress fee: phí chở nhanhexpress fee: phí chuyển nhanhexpress mail: thư phát chuyển nhanhexpress mail service: dịch vụ thư phát chuyển nhanhexpress money order: thư chuyển tiền phát nhanhexpress money order: thư chuyển tiền nhanhexpress paid: đã trả phí phát triển nhanhexpress paid: đã trả phí phát chuyển nhanhexpress transfer: chuyển tiền nhanhparcel express: bưu kiện chuyển phát nhanhphát chuyển nhanhexpress charge: phí phát chuyển nhanhexpress mail: thư phát chuyển nhanhexpress mail service: dịch vụ thư phát chuyển nhanhexpress paid: đã trả phí phát chuyển nhanhquy định rõ bằng văn bảnrõ ràngexpress consent: sự đồng thuận rõ ràng trên văn bảnexpress proclamation: sự công bố rõ ràngexpress warranty: sự cam kết rõ ràngsự chuyên chở tốc hànhsự chuyển tiền nhanhsuốttốc hànhair express: thư tốc hành hàng khôngby express: bằng xe tốc hànhcontainer express: xe lửa công-ten-nơ tốc hànhdirect express container: tàu công-ten-nơ tốc hành trực tiếpexpress agency: hãng vận tải tốc hànhexpress airmail: thư tốc hành hàng khôngexpress business: nghề vận chuyển tốc hànhexpress cargo: hàng chở tốc hànhexpress consignment: hàng gởi tốc hành. express container service: dịch vụ công-ten-nơ tốc hànhexpress container service: dịch vụ tàu công-ten-nơ tốc hành (chỉ dừng ở các cảng chính)express delivery: chuyên chở tốc hànhexpress liner: tàu khách tốc hànhexpress rate: giá chở tốc hànhexpress shipment service: dịch vụ chuyên chở tốc hànhexpress ticket: vé xe tốc hànhlimited express: chuyến xe tốc hành đặc biệtvắt épxe tốc hànhby express: bằng xe tốc hànhexpress ticket: vé xe tốc hànhlimited express: chuyến xe tốc hành đặc biệtcommercial express and storagevận chuyển và dự trữ thương mạiexpress clause “”to order””điều khoản “người chỉ định” nêu rõexpress clause “”to order””điều khoản “theo lệnh” nêu rõexpress collectcước thu khi hàng đếnexpress conditionđiều kiện hiển nhiênexpress consentsự đồng thuận rõ trên văn bản

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): expression, express, expressive, expressively

*

*

*

express

Từ điển Collocation

express verb

ADV. well Perhaps I have not expressed myself very well. | fully She expresses herself most fully in her paintings. | openly He expressed his anger openly. | clearly | cogently Students must learn to express a point of view cogently and with clarity. | exactly, precisely | concisely, succinctly | eloquently The poet eloquently expresses the sense of lost innocence.

VERB + EXPRESS be/feel able/unable to Many patients feel unable to express their fears. | find it difficult to

PHRASES a chance/an opportunity to express sth

Từ điển WordNet

n.

v.

Xem thêm: Atsm Là Gì – ý Nghĩa Của Cụm Từ Atsm Trên Facebook

manifest the effects of (a gene or genetic trait)

Many of the laboratory animals express the trait

send by rapid transport or special messenger service

She expressed the letter to Florida

adj.

Xem thêm: Tải Game Dream League Soccer Hack, Tải Game Dream League Soccer 2021 Mod Apk 8

not tacit or implied

her express wish

without unnecessary stops

an express train

an express shipment

adv.

by express

please send the letter express

English Synonym and Antonym Dictionary

expresses|expressed|expressingsyn.: describe dispatch fast imply indicate present quick rapid say send ship show speedy swift tell voiceant.: implied local suppress

Chuyên mục: Hỏi Đáp