Chi phí hiện (tiếng Anh: Explicit cost) là chi phí kinh doanh thông thường, xuất hiện trong sổ cái và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời của công ty.
19-11-2019 Chi phí ẩn (Implicit Cost) là gì? Ví dụ về chi phí ẩn 19-11-2019 Chỉ số sản xuất công nghiệp (Index of Industrial Production – IIP) là gì? 19-11-2019 Biểu đồ xương cá (Fishbone Diagram) là gì? Mục đích sử dụng 18-11-2019 Tài trợ hạng hai (Mezzanine Financing) là gì? Cách thức hoạt động của khoản tài trợ hạng hai 18-11-2019 Dòng tiền từ hoạt động tài chính (Cash Flow from Financing Activities – FCF) là gì? 

Hình minh họa (Nguồn: WallStreetMojo)

Chi phí hiện (Explicit cost)

Khái niệm

Chi phí hiện trong tiếng Anh là Explicit cost.

Chi phí hiện là chi phí kinh doanh thông thường, xuất hiện trong sổ cái và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời của công ty. Chi phí hiện xác định rõ dòng tiền qua báo cáo kết quả kinh doanh. Ví dụ về chi phí hiện bao gồm tiền lương, khoản thanh toán tiền thuê, hệ thống phụ trợ, nguyên liệu thô và các chi phí trực tiếp khác.

Chi phí hiện dễ dàng xác định và liên quan tới các hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng được ghi vào sổ cái chung của công ty và được chuyển qua các chi phí được liệt kê trên báo cáo kết quả kinh doanh. 

Thu nhập ròng (NI) của một doanh nghiệp phản ánh thu nhập còn lại sau khi tất cả các khoản chi phí hiện đã được thanh toán. Chi phí hiện là chi phí kế toán duy nhất cần thiết để tính toán lợi nhuận, vì chúng có tác động rõ ràng đến lợi nhuận của công ty.

Bạn đang xem: Explicit là gì

Xem thêm: Sửa Lỗi Font Nova Trên Win 7, Sửa Lỗi Font Trong Nova

Xem thêm: Tsh Là Gì – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương

Thước đo chi phí hiện đặc biệt hữu ích cho việc lập kế hoạch chiến lược dài hạn của các công ty.

So sánh chi phí hiện và chi phí ẩn

Chi phí hiện bao gồm các tài sản hữu hình và giao dịch tiền tệ và kết quả của các cơ hội kinh doanh thực thụ. Chi phí hiện dễ dàng xác định, có thể ghi lại và kiểm toán. Các chi phí liên quan đến quảng cáo, vật tư, hệ thống phụ trợ, hàng tồn kho và thiết bị đã thanh toán là những ví dụ về chi phí hiện. 

Mặc dù khấu hao của một tài sản không phải là một hoạt động có thể được theo dõi một cách hữu hình nhưng chi phí khấu hao là một chi phí hiện vì nó liên quan đến chi phí của tài sản cơ sở thuộc sở hữu của công ty.

Ngược lại, chi phí ẩn không được miêu tả, xác định hoặc báo cáo rõ ràng là khoản chi phí. Chúng thường liên quan tới các tài sản vô hình và được mô tả như là chi phí cơ hội (giá trị của phương án thay thế tốt nhất mà không được chấp nhận). 

Một ví dụ về chi phí ẩn là thời gian dành cho hoạt động của doanh nghiệp có thể tốt hơn dành cho mục đích khác. Ban quản lí sẽ sử dụng chi phí hiện khi xem xét hoạt động của một doanh nghiệp, bao gồm cả lợi nhuận; nhưng sẽ tính toán chi phí ẩn cho việc ra quyết định hoặc lựa chọn giữa các lựa chọn thay thế.

Các công ty sử dụng cả chi phí hiện và chi phí ẩn khi tính toán lợi nhuận kinh tế của công ty (được định nghĩa là tổng lợi nhuận mà công ty nhận được dựa trên tất cả các chi phí phát sinh để đạt được doanh thu đó). Cụ thể, lợi nhuận kinh tế được sử dụng rộng rãi để xác định xem liệu một doanh nghiệp nên tham gia hay rời khỏi thị trường hoặc ngành.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Chuyên mục: Hỏi Đáp