Executive Order là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Executive Order – Definition Executive Order – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Executive Order
Tiếng Việt Mệnh Lệnh Hành Chánh; Sắc Luật
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Executive Order là gì?

Tại Hoa Kỳ, lệnh hành pháp liên bang là một chỉ thị được ban hành bởi tổng thống Hoa Kỳ quản lý các hoạt động của chính phủ liên bang. Các cơ sở pháp lý hoặc hiến pháp cho các lệnh điều hành có nhiều nguồn. Điều Hai của Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho tổng thống quyền hành pháp và thực thi rộng rãi sử dụng toàn quyền quyết định cách thức thi hành luật hoặc quản lý các nguồn lực và nhân viên của nhánh hành pháp. Khả năng thực hiện các mệnh lệnh như vậy cũng dựa trên Đạo luật của Quốc hội rõ ràng hoặc ngụ ý ủy quyền cho Tổng thống một mức độ quyền lực tùy ý (luật pháp được ủy quyền).

Bạn đang xem: Executive order là gì

Executive Order là Mệnh Lệnh Hành Chánh; Sắc Luật.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Executive Order nghĩa là Mệnh Lệnh Hành Chánh; Sắc Luật.

Xem thêm: Sugar Daddy Nghĩa Là Gì

Giống như cả các đạo luật và quy định lập pháp do các cơ quan chính phủ ban hành, các mệnh lệnh hành pháp phải được xem xét lại tư pháp và có thể bị đảo ngược nếu các lệnh thiếu sự hỗ trợ của đạo luật hoặc Hiến pháp. Một số sáng kiến chính sách cần có sự chấp thuận của ngành lập pháp, nhưng các mệnh lệnh hành pháp có ảnh hưởng đáng kể đến các vấn đề nội bộ của chính phủ, quyết định cách thức và mức độ pháp luật sẽ được thi hành, xử lý các tình huống khẩn cấp, tiến hành chiến tranh và trong các lựa chọn chính sách điều chỉnh chung trong việc thực hiện các đạo luật rộng. Là người đứng đầu nhà nước và người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, chỉ có tổng thống Hoa Kỳ mới có thể ban hành một mệnh lệnh hành pháp.

Xem thêm: Phony Là Gì – Phony Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Definition: In the United States, a federal executive order is a directive issued by the president of the United States that manages operations of the federal government. The legal or constitutional basis for executive orders has multiple sources. Article Two of the United States Constitution gives the president broad executive and enforcement authority to use their discretion to determine how to enforce the law or to otherwise manage the resources and staff of the executive branch. The ability to make such orders is also based on express or implied Acts of Congress that delegate to the President some degree of discretionary power (delegated legislation).

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Executive Order

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Executive Order là gì? (hay Mệnh Lệnh Hành Chánh; Sắc Luật nghĩa là gì?) Định nghĩa Executive Order là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Executive Order / Mệnh Lệnh Hành Chánh; Sắc Luật. Truy cập thienmaonline.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Chuyên mục: Hỏi Đáp