Riêng biệt, dành riêng (câu lạc bộ, cửa hàng…); độc chiếm, độc quyềnan exclusive interviewcuộc phỏng vấn dành riêng cho một tờ báoexclusive right to sell somethingđộc quyền bán cái gì

Bạn đang xem: Exclusive là gì

Trừ, không kể, không gồmfrom page one to page ten exclusivetừ trang 1 đến trang 10 không kể trang 10100000 people exclusive of women100000 người không kể đàn bà con gái
dành riêngexclusive lockkhóa dành riêngexclusive lock statetrạng thái khóa dành riêngexclusive modechế độ dành riêngexclusive rightquyền dành riêng
độc quyềnexclusive dealingcung cấp độc quyềnexclusive dealingkinh doanh độc quyềnexclusive licencegiấy phép độc quyềnexclusive licensegiấy phép độc quyền

Xem thêm: Capacity Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

loại trừexclusive disjunctionphép tuyển loại trừexclusive intentmục đích loại trừexclusive lockkhóa loại trừexclusive lock statetrạng thái khóa loại trừexclusive modechế độ loại trừexclusive NOR circuitmạch NOR loại trừexclusive NOR gatecửa NOR loại trừexclusive NOR gatemạch NOR loại trừexclusive OR circuitcửa OR loại trừexclusive OR circuitmạch OR loại trừexclusive referencesự quy chế loại trừexclusive segmentđoạn loại trừexclusive segmentscác đoạn loại trừexclusive-NOR elementphần tử loại trừ Norexclusive-NOR gatecổng loại trừ NORexclusive-OR elementphân tử loại trừ ORexclusive-OR gate (XORgate)cổng loại trừ ORexclusive-OR operationphép toán loại trừ ORModified, Exclusive, Shared or Invalid (Cache-Protocol) (MESI)đổi mới, loại trừ, chia sẻ hoặc vô hiệu (giao thức Cache)mutually exclusiveloại trừ lẫn nhaumutually exclusive setscác tập (hợp) loại trừ nhaumutually exclusive setscác tập hợp loại trừ nhau
riêngexclusive allow-read lock statetrạng thái khóa riêng cho phép đọcexclusive lockkhóa dành riêngexclusive lock statetrạng thái khóa dành riêngexclusive modechế độ dành riêngexclusive rightquyền dành riêngfast path exclusive transactiongiao dịch riêng truyền nhanh

Xem thêm: Match Là Gì

adjectiveabsolute , aloof , aristocratic , chic , choice , chosen , circumscribed , clannish , classy , cliquish , closed , complete , confined , country club , discriminative , elegant , entire , exclusionary , exclusory , fashionable , full , independent , licensed , limited , narrow , only , particular , peculiar , posh , preferential , private , privileged , prohibitive , restrictive , ritzy , segregated , select , selfish , single , snobbish , socially correct , sole , swank , total , undivided , unique , upper crust , whole , elect , intensive , unswerving , fancy , swanky , alone , elite , esoteric , exclusivistic , expensive , limitative , monopoly , rare , rarefied , restricted , selective , stylish

Chuyên mục: Hỏi Đáp