EU là một khối hợp tác kinh tế và chính trị với cách thức hoạt động độc đáo. Mọi thứ vận hành dựa trên nguyên tắc pháp lý và được triển khai thực hiện thông qua nhiều hiệp ước khác nhau. EU hoạt động thông qua các cơ quan trực thuộc chuyên về chính trị, tài chính và pháp lý.

Bạn đang xem: European commission là gì

*

Ủy ban châu Âu (European thienmaonline.vnuncil)

Lãnh đạo của các quốc gia thành viên EU là thành viên của Ủy ban châu Âu, bên cạnh Chủ tịch Ủy ban và Chủ tịch Ủy hội EU (EU thienmaonline.vnmmission).

Các thành viên Ủy ban châu Âu họp ít nhất bốn lần mỗi năm để đưa ra các vấn đề chính trị và các mục tiêu cần ưu tiên xử lý.

Ủy ban có vị chủ tịch riêng. Các nhà lãnh đạo EU thienmaonline.vni vị trí chủ tịch như một người chủ tọa các phiên họp thay vì là một chính khách phải đi lại nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hiện vẫn đang có những tranh luận về quyền lực của Chủ tịch Ủy ban.

Có hai vấn đề cần chú ý khi bạn đưa tin trong lĩnh vực này:

Đừng nhầm lẫn giữa Ủy ban châu Âu (European thienmaonline.vnuncil) với Hội đồng châu Âu (thienmaonline.vnuncil of Europe). Đây là hai cơ quan hoàn toàn riêng rẽ với nhau. Hội đồng châu Âu gồm 47 quốc gia châu Âu, được thành lập vào năm 1949 nhằm cổ súy cho dân chủ và bảo vệ nhân quyền.

Cũng đừng gọi đó là Hội đồng Liên hiệp Âu châu (thienmaonline.vnuncil of the European Union) – bởi đó là tên gọi các cuộc họp của bộ trưởng chính phủ các quốc gia thành viên.

Nghị viện châu Âu (European Parliament)

Nghị viện châu Âu là tổ chức duy nhất của EU nơi cử tri có quyền bầu ra người đại diện cho mình.

Có tổng số 751 dân biểu EU được bầu cho mỗi nhiệm kỳ năm năm – Anh quốc có 73 đại diện tại Nghị viện châu Âu.

Bạn nhớ tránh dùng chữ “Brussels” khi nói về Nghị viện châu Âu, bởi cơ quan này có hai nơi họp khác nhau, một tại Brussels, một tại Strasbourg.

Vai trò của Nghị viện châu Âu đã tăng đáng kể và các dân biểu EU nay được chia sẻ quyền lập pháp cùng với Hội đồng Bộ trưởng (thienmaonline.vnuncil of Ministers).

Xem thêm: Từ Thông Là Gì – Hiện Tượng Cảm ứng điện Từ

Một khác biệt lớn của Nghị viện châu Âu so với Nghị viện Anh là các bộ trưởng và Nghị viện có quyền thông qua luật nhưng lại không có quyền đề xuất dự luật. Đó là công việc của Ủy hội châu Âu (European thienmaonline.vnmmission) – cơ quan dân sự của EU.

Một số vấn đề khác nữa cần chú ý nếu như bạn đã quen với cách làm việc của quốc hội từng nước:

Không có đảng cầm quyền hay đối lập trong Nghị viện châu Âu

Các dân biểu EU tham dự theo liên minh chính trị của mình chứ không phải theo nhóm đại diện cho từng quốc gia

Có bảy nhóm chính trị và có một lượng nhỏ các thành viên “không theo nhóm nào”

Chủ tịch Nghị viện giữ nhiệm kỳ hai năm rưỡi.

Ủy hội châu Âu (European thienmaonline.vnmmission)

Ủy hội châu Âu là bộ phận vận hành cỗ máy EU, đảm trách hầu hết các hoạt động hàng ngày.

Ủy hội đặt trụ sở tại Brussels, và có các nhân viên dân sự giúp việc.

Các ủy viên được trông đợi là phải quên đi mối liên hệ với quốc gia của mình và phải hoạt động độc lập, vì lợi ích chung của EU.

Ủy hội là cơ quan duy nhất trong EU có quyền đề xuất các dự luật tuy không có quyền thông qua. Các nhiệm vụ chính khác của Ủy hội gồm có:

Giám sát và triển khai các chính sách, ngân sách của EU

Đảm bảo việc áp dụng luật EU tại các quốc gia thành viên, cùng với Tòa án châu Âu

Đại diện cho EU trên diễn đàn quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực thương mại quốc tế và thay đổi khí hậu

Hội đồng Bộ trưởng (thienmaonline.vnuncil of Ministers)

Chính thức được biết đến với tên gọi Hội đồng Liên hiệp châu Âu (thienmaonline.vnuncil of the European Union), đây là nơi bộ trưởng chính phủ các nước thuộc EU có tiếng nói.

Về nguyên tắc, họ chỉ hành động đối với các đề xuất do Ủy hội châu Âu đưa ra.

Các bộ trưởng tham dự các cuộc họp Hội đồng theo nội dung từng kỳ họp. Ví dụ như các cuộc họp về môi trường, về nông nghiệp, hoặc về thương mại sẽ do các bộ trưởng tương ứng có mặt.

Xem thêm: Code Là Gì – Code Dễ đọc Là Như Thế Nào

Tùy thuộc và vấn đề được thảo luận mà các bộ trưởng có thể thông qua bằng cách đồng ý tuyệt đối hoặc bằng biểu quyết đa số cần thiết (qualified majority voting – QMV). Các vấn đề như thuế hay quốc phòng cần phải được nhất trí tuyệt đối.

Chuyên mục: Hỏi Đáp