Hướng dẫn sử dụng Entity Framework trong C# bao gồm các nội dung như giới thiệu Entity Framework, cài đặt Entity Framework, thực hành Entity Framework thông qua bài mẫu, …

Để theo dõi tốt bài hướng dẫn này, các bạn phải có kiến thức về database và kiến thức về lập trình với C#.

Hướng dẫn sử dụng Entity Framework trong C# – Giới thiệu Entity Framework

Entity Framework phát hành đầu tiên vào năm 2008 nhằm hỗ trợ sự tương tác giữa các ứng dụng trên nền tảng .NET với các cơ sở dữ liệu quan hệ.

Hay nói cách khác, nó là một công cụ giúp ánh xạ giữa các đối tượng trong phần mềm của bạn với các bảng của một cơ sở dữ liệu quan hệ.

Hướng dẫn sử dụng Entity Framework trong C# – Chuẩn bị

1/ Phần mềm Visual Studio

2/ Phần mềm SQL Server

Hướng dẫn sử dụng Entity Framework trong C# – Tạo project và cài đặt Entity Framework

1/ Tạo project: Mở Visual Studio -> tạo một project và đặt tên EntityFrameworkDemo

Bạn đang xem: Entity framework là gì

*

2/ Cài đặt Entity Framework phiên bản mới nhất

Trong Solution Explorer, chuột phải lên project -> chọn Manage NuGet Packages…

*

Chọn Entity Framework -> chọn Install

*

Chọn OK

*

Chọn I Accept

*

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta sẽ nhìn thấy thông báo như hình bên dưới

Hướng dẫn sử dụng Entity Framework trong C# – Chuẩn bị cơ sở dữ liệu

1/ Mở SQL Server Management Studio -> kết nối đến server

2/ Tạo một cơ sở dữ liệu tênEntityDB

3/ Tạo một table tên Student có 4 column là StudentID, StudentName, StudentGenderAddress

Hướng dẫn sử dụng Entity Framework trong C# – Sử dụng Entity Framework

1/ Tạo ADO.NET Entity Data Model

Trong Solution Explorer, chuột phải lên project -> chọn Add -> chọn New Item…

Chọn Visual C# Items -> chọn ADO.NET Entity Data Model -> nhập DatabaseFirstModel -> chọn Add

Chọn EF Designer from database -> chọn Next

Chọn kết nối hiện có hoặc chọn New Connection… để thiết lập kết nối mới.

Trường hợp chọn New Connection… -> chọn tên máy chủ (Server name), chọn cơ sở dữ liệu (Database name) -> chọn OK

Chọn Next

Chọn table và chọn Finish

Chọn 2 lầnOK

Kết quả thu được sẽ như hình bên dưới. Lưu ý phải lưu DatabaseFirstModel.edmx trước khi thực hiện viết code

2/ Viết code: Mở Program.cs và nhập code như sau

3/ Mở SQL Server Management Studio -> mở bảng Student và thêm dữ liệu

4/ Build và run chương trình

Hướng dẫn sử dụng Entity Framework trong C# – Một số xử lý khác

1/ Thêm dữ liệu với Entity Framework

// Thông tin của sinh viên được thêm mớivar student = new Student();student.StudentID = 3;student.StudentName = “Lê Thị Hồng”;student.StudentGender = “Nam”;student.Address = “Bình Dương”;// Thêm vào databaseusing (var db = new EntityDBEntities()) { db.Students.Add(student); db.SaveChanges();}2/ Cập nhật dữ liệuEntity Framework (Cập nhật giới tính thành Nữ cho sinh viên có id là 3)

using (var db = new EntityDBEntities()){ var update = (from u in db.Students where u.StudentID == 3 select u).Single(); u.StudentGender = “Nữ”; db.SaveChanges();}3/ Xóa dữ liệuEntity Framework (Xóa sinh viên có id là 3)

using (var db = new EntityDBEntities()){ var delete = (from d in db.Students where d.StudentID == 3 select d).Single(); db.Students.Remove(delete); db.SaveChanges();}
TAGS
Facebook
Twitter
Bài trướcXây dựng web application với java

Xem thêm: Slide Là Gì – Nghĩa Của Từ Slide, Từ Từ điển Anh

Bài tiếp theoHướng dẫn sử dụng WCF Service với C#
admin
Hướng dẫn CSharp

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Windows app với C#

Hướng dẫn CSharp

Hướng dẫn sử dụng WCF Service với Entity Framework trong C#

Hướng dẫn CSharp

Hướng dẫn sử dụng WCF Service với C#

BÌNH LUẬN Hủy trả lời

đăng nhập để lại một bình luận
Bài viết nên xem
Lập trình swift

Hàm trong swift – Swift Functions (Bài 6)

Spring Framework

Hướng dẫn sử dụng Spring Security với Spring MVC 5

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Hướng dẫn sử dụng JWT với Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Thymeleaf trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Spring Boot để tạo Restful API

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

Tổng quan về html (Bài 1)

Truy vấn dữ liệu trong sql (Bài 5)

Mô hình dữ liệu quan hệ (Bài 3)

MỤC XEM NHIỀU
VỀ CHÚNG TÔI
gmail.com
THEO DÕI CHÚNG TÔI
© Gia Sư Tin Học
Hướng dẫn CSharp

Hướng dẫn sử dụng WCF Service với Entity Framework trong C#

0

Xem thêm: Wwe Là Gì – Nếu Ai Chê Wwe Không Thật Hoặc Nghĩ

×

Chuyên mục: Hỏi Đáp