Chắc hẳn ai cũng biết Enjoy là động từ phổ biến mang nghĩa thích làm gì/điều gì. Nhắc đến Enjoy, người ta thường nghĩ tới Like và Love với ý nghĩa tương tự. Tuy nhiên nếu biết cách sử dụng thì động từ này còn mang nhiều ý nghĩa thú vị khác nhau. Trong bài viết dưới đây, Step Up sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cấu trúc Enjoy và phân biệt chúng với Like, Love.

Bạn đang xem: Enjoy là gì

1. Tổng quan về Enjoy

Enjoy là một động từ dùng để để chỉ sự yêu thích, thích thú, hào hứng với một điều gì đó.

Ví dụ:

I enjoy a vibrant song .

(Tôi thích một bài hát sôi động.)

She enjoys going shopping with her friend.

(Cô ấy thích đi mua sắm với bạn của cô ấy.)

*
*
*
*

Bài 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:

1. _________ your breakfast, the woman said.

A. enjoying B. enjoyed C. to enjoy D. enjoy

2. It was touching and beautiful to see Helen _________ her first Christmas.

Xem thêm: Chuyển Khoản Tiếng Anh Là Gì, Các Câu Tiếng Anh Dùng Tại Ngân Hàng

A. enjoy B. enjoying C. to enjoy D. enjoyed

3. Have I ever told you how much I _________ eating KFC?

A. enjoy B. enjoying C. to enjoy D. enjoyed

4. Not only do we enjoy _________ together; but we also find our little home most delightful.

A. to be B. been C. was D. being

5. As I said, I enjoy _________ a female around.

A. have B. had C. to have D. having

Đáp án:

1. D

2. A

3. A

4. D

5. D

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu dưới đây:

1. My little girl enjoys play with dolls.

2. Does he enjoys running?

3. He enjoys to play tennis.

4. I hope you enjoy with your trip.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Sửa Lỗi ổ Cứng Bị định Dạng Raw

5. My dad enjoys with friends eating.

Đáp án:

1. Play => playing

2. Enjoys => enjoy

3. To play => playing

4. Enjoy with your => enjoy your

5. With friends eating => eating with friend

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc Enjoy: cách sử dụng, ví dụ và bài tập có đáp án. Nếu bạn còn thắc mắc hãy comment phía dưới, Step Up sẽ giúp bạn gải đáp. Chúc các bạn học tập tốt!

Chuyên mục: Hỏi Đáp