bản điện cực generated near the back electrode (insolar cell) phát sinh gần bản điện cực (trong pin mặt trời)
điện cực accelerating electrode điện cực gia tốc active electrode điện cực tác dụng antimony electrode điện cực antimon auxiliary electrode điện cực phụ bare electrode điện cực không bọc vỏ base electrode điện cực gốc battery electrode điện cực ắcqui beam forming electrode điện cực tạo tia electron bipolar electrode điện cực lưỡng cực butt-welding electrode điện cực hàn cắm cadmium electrode điện cực cađimi calomel electrode điện cực thủy ngân Clorua calomel electrode điện cực calomel calomel electrode điện cực Calomen calomel-electrode điện cực chuẩn Clomen calomel-electrode system hệ thống điện cực calomel carbon electrode điện cực than carbon electrode điện cực bằng than carbon electrode điện cực cacbon carbon electrode welding sự hàn bằng điện cực cacbon centre electrode điện cực trung tâm coated electrode điện cực phụ coated electrode điện cực bọc vỏ coated rod electrode thanh điện cực được phủ collecting electrode điện cực góp collector electrode điện cực colectơ collector electrode điện cực góp consumable electrode điện cực nóng chảy control electrode điện cực điều khiển convergence electrode điện cực hội tụ covered electrode điện cực bọc covered electrode điện cực có lớp phủ deceleration electrode điện cực giảm tốc deflecting electrode điện cực lái tia deflecting electrode điện cực làm lệch deflection electrode điện cực lái tia deflection electrode điện cực làm lệch dipped electrode điện cực nhúng discharge electrode điện cực phóng điện earth electrode điện cực nối đất earth electrode điện cực tiếp đất earth electrode điện cực bìa earth electrode điện cực đất earth electrode (earthingelectrode) điện cực nối đất earthing electrode điện cực nối đất earthing electrode điện cực tiếp đất electrode admittance dẫn nạp điện cực electrode bar thanh điện cực electrode bar, electrode wheel bánh xe điện cực electrode bar, electrode wheel thanh điện cực electrode bias thiên áp điện cực electrode bias voltage điện áp định thiên điện cực electrode bias voltage thiên áp điện cực electrode boiler nồi hơi điện cực electrode boiler nồi hơi dùng điện cực electrode capacitance điện dung điện cực electrode carbon cacbon điện cực electrode carbon than điện cực electrode characteristic đặc trưng điện cực electrode characteristic đặc tuyến điện cực electrode coating lớp phủ điện cực (hàn) electrode conductance điện dẫn điện cực electrode configuration cấu hình điện cực electrode current dòng điện cực electrode dark current dòng tối điện cực electrode degasifying tỏa khí ở điện cực electrode dissipation tiêu tán ở điện cực electrode drop sụt áp ở điện cực electrode gap khe điện cực electrode grade số hiệu điện cực electrode holder giá điện cực electrode inverse current dòng điện cực ngược electrode inverse current dòng ngược điện cực electrode lead cáp điện cực electrode polishing mài điện cực electrode potential điện áp điện cực electrode reaction phản ứng điện cực electrode resistance điện trở điện cực electrode soldering sự hàn bằng điện cực electrode tip mũi điện cực electrode vaporization bốc hơi điện cực electrode voltage điện áp điện cực electrode voltage thế điện cực electrode wating vỏ bọc điện cực electrode wear control kiểm soát hao mòn điện cực electrode welding sự hàn bằng điện cực electrode wheel bánh xe điện cực electrode wrapping vỏ bọc điện cực emitter electrode điện cực phát energized electrode điện cực mang điện equilibrium electrode potential thế điện cực cân bằng fault electrode current dòng điện cực quá áp fault electrode current dòng điện cực sự cố fixed-electrode method phương pháp điện cực cố định focusing electrode điện cực điều tiêu gas electrode điện cực khí generated near the back electrode (insolar cell) phát sinh gần bản điện cực (trong pin mặt trời) glass electrode điện cực thủy tinh glass electrode for pH-meter điện cực thủy tinh cho pH kế golden electrode điện cực vàng graphite electrode điện cực grafit ground electrode điện cực nối đất ground electrode điện cực tiếp đất grounding electrode điện cực nối đất grounding electrode điện cực tiếp đất guard ring electrode điện cực vành bảo vệ heavy-coated electrode điện cực (phủ) dày hot electrode điện cực nung hydrogen electrode điện cực hydro hydrogen-free electrode điện cực không hiđro inclined-electrode welding sự hàn nghiêng điện cực initiating electrode điện cực khởi động initiating electrode điện cực sơ cấp input electrode điện cực đầu vào intensifier electrode điện cực tăng cường inverse electrode current dòng điện cực ngược keep-alive electrode điện cực kích thích keep-alive electrode điện cực duy trì main electrode điện cực chính metal electrode điện cực kim khí metal electrode điện cực kim loại metallic electrode arc lamp đèn hồ quang điện cực kim loại MIG welding (metallic-electrode inert gas welding) sự hàn trơ điện cực kim loại modulating electrode điện cực điều chế modulation electrode điện cực điều biến multiple electrode đa điện cực multiple electrode nhiều điện cực negative electrode điện cực âm non-consumable electrode điện cực không nóng chảy normal electrode điện cực chuẩn outer electrode điện cực rìa output electrode điện cực nối ra oxidizing electrode điện cực ôxi hóa passive electrode điện cực thụ động permanent electrode điện cực không tiêu hao permanent electrode điện cực thường xuyên plate electrode điện cực lá plate electrode điện cực tấm platinum electrode điện cực bạch kim (bougie) point electrode method phương pháp điện cực điểm positive electrode điện cực dương positive electrode điện cực dương (ắcqui) potentiometric electrode điện cực phân thế potentiometric electrode điện cực đo thế radial deflecting electrode điện cực lái tia xuyên tâm radial deflecting electrode điện cực làm lệch hướng tâm reference electrode điện cực quy chiếu reference electrode điện cực tham chiếu reference electrode điện cực chuẩn reference electrode điện cực chuẩn (điện hóa) reference electrode điện cực chuẩn (dùng cho pH kế) reference electrode comparator bộ so sánh điện cực chuẩn (điện hóa) reference electrode for pH-meter điện cực chuẩn cho pH kế reflecting electrode điện cực phản xạ reflector electrode điện cực phản xạ rod electrode điện cực thanh roller electrode điện cực con lăn rotating electrode điện cực quay sea electrode điện cực biển sea electrode điện cực dưới biển secondary electrode điện cực thứ cấp selective ion electrode điện cực iôn hóa chọn lọc sensing electrode điện cực cảm biến sensing electrode điện cực đo side electrode điện cực bìa bougie signal electrode điện cực tín hiệu silver electrode điện cực bạc (điện hóa) simple electrode điện cực đơn single-electrode system hệ (thống) một điện cực single-electrode system hệ thống điện cực đơn spark plug electrode điện cực bugi sparking plug electrode điện cực bougie splitting electrode điện cực tách splitting electrode điện cực chẻ standard electrode potential thế điện cực tiêu chuẩn starter electrode điện cực khởi động static electrode potential thế điện cực tĩnh stick electrode điện cực thanh strip electrode điện cực thanh strip electrode điện cực trần supported electrode điện cực phủ (lớp thuốc hàn) supported electrode điện cực bao (lớp thuốc hàn) surge electrode current dòng điện cực quá áp surge electrode current dòng điện cực sự cố target electrode điện cực đích thick-coated electrode điện cực (phủ) mỏng top electrode điện cực bìa của bougie triangular earth electrode điện cực 3 chấu (bougie) tubular electrode điện cực ống twin electrode welding sự hàn hai điện cực water electrode điện cực nước welding electrode điện cực hàn wire electrode điện cực dây

Chuyên mục: Hỏi Đáp