CasesActions against imports into VietnamActions against exports from VietnamDispute CasesStatisticsActions against imports into VietnamActions against exports from VietnamWTO and Other countries Legal DocumentsAnti-dumpingAnti-subsidySafeguardsPublications

Bạn đang xem: Dumping là gì

*

Bán phá giá trong thương mại quốc tế là hiện tượng xảy ra khi một loại hàng hóa được xuất khẩu (bán sang thị trường nước khác) với giá thấp hơn giá bán của mặt hàng đó tại thị trường nước xuất khẩu.Như vậy có thể hiểu một cách đơn giản là nếu giá xuất khẩu (giá XK) của một mặt hàng thấp hơn giá nội địa (giá thông thường) của nó thì sản phẩm đó được coi là bán phá giá tại thị trường nước nhập khẩu sản phẩm đó.
Bán phá giá trong thương mại quốc tế là hiện tượng xảy ra khi một loại hàng hóa được xuất khẩu (bán sang thị trường nước khác) với giá thấp hơn giá bán của mặt hàng đó tại thị trường nước xuất khẩu.Như vậy có thể hiểu một cách đơn giản là nếu giá xuất khẩu (giá XK) của một mặt hàng thấp hơn giá nội địa (giá thông thường) của nó thì sản phẩm đó được coi là bán phá giá tại thị trường nước nhập khẩu sản phẩm đó.

*

Xem thêm: Lc Là Gì – Tín Dụng Thư

*

*

*

*

Workshop Ho Chi Minh City: Trade Remedies – A tool to protect interests of the domestic manufacturing industry in the context of integration

Time: 8.00 – 12.00 Wednesday, November 4, 2020Location: National Assembly Guest House, 165 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 3, District 1, City. Ho Chi Minh

Các bài khác »

Xem thêm: đá Hộc Tiếng Anh Là Gì, đá Hộc Là Gì, Nghĩa Của Từ đá Hộc

Newsletter on “https://thienmaonline.vn/dumping-la-gi/imager_1_8054_700.jpgEnterprises and Trade Liberalization”https://thienmaonline.vn/dumping-la-gi/imager_1_8054_700.jpg No.17+18 Quarter III+IV / 2019Topic: “https://thienmaonline.vn/dumping-la-gi/imager_1_8054_700.jpgLooking back on Vietnam’s FTA integration process in 2019″https://thienmaonline.vn/dumping-la-gi/imager_1_8054_700.jpg

License No.39/GP-BVHTT, granted by Ministry of Culture and Information on January 21 2003

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chuyên mục: Hỏi Đáp