Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Due on là gì

*
*
*

due

*

due /dju:/ danh từ quyền được hưởng; cái được hưởngto give somebody his due: cho ai cái mà người ta có quyền được hưởng món nợ (cho ai vay; vay của ai), tiền nợ; cái phải trảto pay one”s dues: trả nợ; trả cái mình phải trảto claim one”s dues: đòi nợ (số nhiều) thuếharbour dues: thuế bến (số nhiều) hội phí, đoàn phíparty dues: đảng phífor a full due (hàng hải) mãi mãi, hoàn toàn tính từ đến kỳ đòi, đến kỳ, đến hạn, phải trả (nợ…)bill due on May 1st: hối phiếu trả vào ngay mồng 1 tháng 5;to fall (become) due: đến kỳ phải trả, đến hạn đáng, xứng đáng, thích đáng, đáng, đúng với quyền được hưởng, đúng với cái được hưởngwith due attention: với sự chú ý thích đángin due from: theo đúng thể thứcin due time: đúng giờto have one”s due reward: được phần thưởng xứng đángafter due consideration: sau khi có sự cân nhắc thích đáng, sau khi suy nghĩ kỹ vì, do bởi, tại, nhờ cóit is due to him: tại hắn tadue to one”s negligence: do cẩu thả, do lơ đễnhdue to fog the boat arrived late: tại sương mù tàu đến chậmthe discovery is due to Newton: nhờ có Niu-tơn mà có phát minh phải đến, phải (theo kế hoạch, theo quy định…)the train is due at two o”clock: xe lửa phải đến vào lúc hai giờthe train is due and overdue: xe lửa đáng lẽ phải đến và phải đến từ lâu rồihe is due to speak at the meeting tonight: anh ta phải nói ở buổi mít tinh đêm nayI”m due to start early: tôi phải khởi hành sớm phó từ đúngto go due north: đi đúng hướng bắc
xứng đángTermination due to Contractor”s Defaultchấm dứt do lỗi của nhà thầuTermination due to Employer”s Defaultchấm dứt do lỗi của chủ công trìnhacceleration due to gravitygia tốc (do) trọng lựcacceleration due to gravitygia tốc trọng trườngbending due to axial com-presssự uốn dọccoefficient of expansion due to heathệ số giãn (nở) nhiệtcontract in due formhợp đồng hợp lệcorrosion due to leachingsự ăn mòn do kiềmcracking due to loadsự nứt do tải trọngcracking due to temperaturesự nứt do nhiệt độ thay đổicracks due to active lateral earth pressurevết nứt (do) phản lực ngang của đấtcracks due to bottom soil bearing pressurevết nứt (do) phản lực đáy của nềndeflection due to gravitationlệch do hấp dẫndeformation due to bendingbiến dạng do uốndeformation due to creepbiến dạng do từ biếndeformation due to fatiguesự biến dạng mỏideformation due to shearbiến dạng do lực cắtdisease due to vibration effectbệnh run tay (Packingson)due and payablechậm trễ và hoàn trảdue carequyền bảo dưỡngearliest due datengày hạn sớm nhấtexpansion of the steel due to prestressingđộ giãn của cột thép do gây ứng suất trướcfailure due to fatiguesự phá hỏng do mỏifault due to glue layer swellinglớp cộm dày (do keo dán bị phồng rộp)flexure due to compressionsự uốn do nén dọc trụcforce due a masslực do khối lượngforce due to curvature and eccentricity of trucklực do độ cong đường và độ lệch tâm đườnggradient due to super-elevationđộ nghiêng do siêu caohead loss due to frictionáp lực do ma sáthead loss due to frictionsự mất mát cột ápcái được hưởngcái được quyền hưởngcái phải trảcó thể đòi đượcđáo hạndate on which payment becomes due: ngày đáo hạn trả tiềndate on which the claim becomes due: ngày đáo hạn trả nợdue bill: phiếu khoán đáo hạndue date of coupon: ngày đáo hạn lãi phiếuinterest due: lãi đáo hạn (phải trả)mean due date: ngày đáo hạn trung bìnhpremium due: phí bảo hiểm đáo hạn (chưa trả)rebate on bills not due: sự tái chiết khấu các phiếu khoán chưa đáo hạnreminder of due date: sự nhắc lại ngày đáo hạnsum due on a bill: số phiếu khoán đáo hạnđến kỳ trảmãn hạnmón nợdue from: món nợ từ…, tiền thiếu từ…, nợ người ta thiếu mìnhphải trảbalance due to: số thiếu phải trả cho…debt due: nợ phải trảdue to: phải trả cho…due to banks: khoản tiền ngân hàng phải trảdue to consignor: phải trả khoản nợ gửi bándue to consignor: phải trả cho người gửi hàngdue to other funds: phải trả khoản tiền cho quỹ khácsums due to you: những số tiền bạn phải trảquyền được hưởngtiền nợannuity dueniên kim nộp ngayaverage due datengày thanh toán trung bìnhbalance duekết số thiếubalance duemức thiếubalance duesố dư nợbalance duesố tiền còn thiếu (của bảng cân đối)balance due fromngười phát phiếubalance due fromsố phiếu phải thu từ (của)…balance due tothiếu người khácbecome due (to …)đến kỳbecome due (to …). mãn hạndate when performance duengày đến hạn thi hành nghĩa vụdebt not duenợ không thể đòi đượcdue bankngân hàng thu nợdue billgiấy báo nợ (Mỹ)due billgiấy nhận nợdue caresự quan tâm thích đángdue course of lawthủ tục luật pháp chính đángdue diligencesự chú ý xác đángdue diligence meetinghội nghị chu toàn hợp thứcdue from bankskhoản tiền ngân hàng phải thudue from bankstiền gửi các ngân hàng đồng nghiệpdue from other fundsphải thu khoản tiền (thiếu) từ quỹ khác

Thuật ngữ hành chính, văn phòngDue: Thời hạn/kỳ hạn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): due, dues, due, undue, duly, unduly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): due, dues, due, undue, duly, unduly

*

Xem thêm: Ejs Là Gì – Ejs — Tiếng Việt — It

*

*

n.

that which is deserved or owed

give the devil his due

a payment that is due (e.g., as the price of membership)

the society dropped him for non-payment of dues

adj.

suitable to or expected in the circumstances

all due respect

due cause to honor them

a long due promotion

in due course

due esteem

exercising due care

adv.

directly or exactly; straight

went due North

Xem thêm: Brand Value Là Gì – Giá Trị Của Thương Hiệu (Brand Value) Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

duessyn.: equitable fair fitting just proper rightful squareant.: undue

Chuyên mục: Hỏi Đáp