Thị Trường Quy Hoạch Vật liệu xây dựng Dự án Phân Tích – Nhận Định Xu hướng – Cẩm nang Kiến thức Nhà đất

PPP là gì?

PPP là từ viết tắt của cụm Public – Private Partner, là việc mà chính phủ và nhà đầu tư cùng nhau phối hợp và thực hiện các dự án dựa trên cách thảo luận và ký kết hợp đồng. Các dự án nhằm phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp những dịch vụ công của PPP là những dự án nhằm thực hiện xây dựng, cải tiến, vận hành, kinh doanh, quản lý cho các công trình hạ tầng, cung cấp những dịch vụ công trên cơ sở mà hợp đồng đã được các bên ký kết.

Bạn đang xem: Dự án ppp là gì

Hiện tại có 5 hình thức PPP phổ biến đó là:

1. Xây dựng-Chuyển giao (BT: Build – Transfer): Trong các mô hình này, chính quyền đứng ra ký hợp đồng với 1 đối tác tư nhân để thiết kế và xây dựng 1 công trình đáp ứng các yêu cầu. Khi công trình hoàn thành, chính quyền sẽ chịu trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng công trình đó.
2. Xây dựng-Cho thuê-Chuyển giao (BLT: Build – Lease – Transfer ): Mô hình này tương tự như Xây dựng-Chuyên giao, chỉ khác là sau khi hoàn thành, công trình được giao cho chính quyền thuê lại. Khi tiền thuê đã được thanh toán đủ công trình được chuyển giao cho phía chính quyền mà không yêu cầu thêm chi phí nào. Chính quyền có trách nhiệm vận hành trong thời gian thuê công trình.
3. Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT: Build – Operate – Transfer) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để thiết kế và xây dựng 1 công trình kết cấu hạ tầng. Sau đó, nhà đầu tư vận hành và bảo dưỡng công trình trong một thời hạn nhất định. Hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước, Nhà nước chịu trách nhiệm tiếp tục vận hành công trình.

Xem thêm: Lỗi Wifi, Lỗi Mạng Wifi Thường Gặp Và Cách Sửa Lỗi Wifi

4. Xây dựng – chuyển giao – vận hành (BTO: Build – Transfer – Operate) Là mô hình đầu tư được ký kết giữa nhà đầu tư và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước nhưng nhà đầu tư vẫn giữ quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.
5. Xây dựng – sở hữu – vận hành (BOO; Build – Own – Operate) Trong mô hình này, Nhà nước nhượng quyền cho một đơn vị tư nhân cấp tài chính, xây dựng, vận hành và bảo trì một dự án. Đơn vị này có quyền sở hữu dự án trong thời gian hoạt động của dự án.

Xem thêm: Vrrp Là Gì – Giới Thiệu Giao Thức Vrrp

PPP là từ viết tắt của cụm Public – Private Partner, là việc mà chính phủ và nhà đầu tư cùng nhau phối hợp và thực hiện các dự án dựa trên cách thảo luận và ký kết hợp đồng.
Follow us

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp