anh nào giải thích giùm em từ boxx doom hay armor doom là gì dc ko ạ em mới chơi em chưa hiểu rõ lắm 😐

Bạn đang xem: Doom là gì

Trả lời kèm Trích dẫn
Junior Member
doom amor --> áo 80 b cho char , bạn vào đây xem tên nè http://www.ptv.com.vn/SubPages/PTVPro/guide_defense.aspbạn coi cuối trang kia`

Xem thêm: Troll Là Gì – ý Nghĩa Thực Sự Của Từ Troll

Trả lời kèm Trích dẫn
Junior Member

Xem thêm: Objection Là Gì – Nghĩa Của Từ Objection

doom * danh từ o số phận bất hạnh, sự bạc phận o sự chết, sự diệt vong, sự tận số; sự sụp đổ o (tôn giáo) sự phán quyết cuối cùng + the day of doom; the ***** of doom ngày phán quyết cuối cùng, ngày tận thế o (sử học) quy chế, sắc luật, sắc lệnh o (từ cổ,nghĩa cổ) sự kết án, sự kết tội * ngoại động từ o kết án, kết tội o ( (thường) động tính từ quá khứ) đoạ đày, bắt phải chịu (số kiếp khổ ải…) + doomed to failure tất phải thất bại + he knows he is doomed hắn biết là hắn sẽ bị kết tội; hắn biết là hắn phải chết; hắn biết là hắn đã đến ngày tận số o (từ cổ,nghĩa cổ) ra lệnh, hạ lệnh + to doom someone”s death hạ lệnh xử tử ai hell * danh từ o địa ngục, âm ti; nơi tối tăm khổ cực + life is a hell under colonialism cuộc sống dưới ách thực dân quả là địa ngục + hell on earth địa ngục trần gian o chỗ giam những người bị bắt (trong trò chơi bắt tù binh của trẻ con) o sòng bạc o quỷ, đồ chết tiệt (trong câu rủa) + hell! chết tiệt! + what the hell do you want? mày muốn cái chết tiệt gì? + go hell đồ chết tiệt!, quỷ tha ma bắt mày đi! + a hell of a… (cũng) a helluva kinh khủng, ghê khiếp, không thể chịu được + a hell of a way đường xa kinh khủng + a hell of a noise tiếng ồn ào không thể chịu được + to give somebody hell đày đoạ ai, làm ai điêu đứng xỉ vả ai, mắng nhiếc ai + like hell hết sức mình, chết thôi + to work like hell làm việc chết thôi + to run like hell chạy chết thôi, chạy như ma đuổi + to ride hell for leather (xem) ride + all hell was let loose ốn ào hỗn độn quá sức tưởng tượng + to beat hell out of sb/sth đánh ai/cái gì thật mạnh + a cat in hell”s chance xem cat + for the hell of it chỉ để đùa cho vui + hell or high water dù trở ngại thế nào chăng nữa + like a bat out of hell rất nhanh, nhanh vô cùng + not to have a hope in hell chẳng có chút hy vọng nào cả + to play hell with sb/sth làm ai/cái gì rối tung lên + the road to hell is paved with good intentions không làm đúng mục đích tốt đẹp ban đầu, sớm muộn gì người ta cũng sẽ trả giá đắt cho hành động của mình + to raise hell nổi cơn tam bành, nổi trận lôi đình + to see sb in hell first không đời nào chấp nhận như vậy + play with him? I”ll see him in hell first chơi với hắn ư? – không đời nào + there will be hell to pay sẽ bị trừng trị, sẽ phải trả giá đắt + to hell with you mặc xác chúng mày, kệ cha chúng mày doom thường ám chỉ doom armor

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp