Phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2021 như thế nào? Nộp đơn phúc khảo bài thi THPT Quốc gia ở đâu và thời gian nộp đơn phúc khảo là khi nào? Các thủ tục liên quan đến phúc khảo bài thi THPT Quốc gia chắc chắn sẽ bao gồm Mẫu đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi THPT Quốc gia mới nhất. Mời các bạn tải về.Thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2020

Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2020

1. Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT số 12. Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT số 23. Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia4. Những lưu ý khi phúc khảo bài thi THPT Quốc gia

1. Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THIKỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020

Kính gửi:- Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi……………………….- Hội đồng thi Sở GD&ĐT ………………………………..

Bạn đang xem: đơn phúc khảo là gì

Họ và tên thí sinh: ……………………………………….. Giới tính: ……….Ngày, tháng, năm sinh:……………………….. Dân tộc: …………………..Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………Chứng minh nhân dân số: ………………………….. Số điện thoại:……………………Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm …………:Tại Hội đồng thi số ……… – Sở GD&ĐT ……………………………Điểm thi:………………………………………. Số báo danh:………………….Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STTMôn thiPhòng thiĐiểm bài thiGhi chú (Ghi rõ môn ngoại ngữ)1Ngữ văn2Toán3Vật lí4Hóa học5Sinh học6Ngoại ngữ7Lịch sử8Địa lí9GDCD

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

……….., ngày ….. tháng …..năm…….Thí sinh đề nghị phúc khảo(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——–ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢOKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM……..Kính gửi: Hội đồng thi THPT Quốc gia Trường …………………………………………

Xem thêm: Sonication Là Gì – Tháng Mười Một 2009

Tôi tên:…………………………………………..Sinh ngày:………………………………………………Số báo danh:………………………………………………………………………………………………………..Tôi đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Hội đồng thi Trường:……………………………………….Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn sau:

TTMôn xin chấm phúc khảoĐiểm đã công bốGhi chú0102030405

Tôi xin đóng lệ phí theo quy định (30.000 đồng/một môn xin chấm phúc khảo).…………….., ngày……..tháng……….năm……….Người làm đơn(Ký tên và ghi rõ họ tên)Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………………………………Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………………….

3. Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia

– Đối với các bài thi với hình thức trắc nghiệm:+ Chỉ được chấm lại các bài thi khi có đủ hội đồng thành viên chấm phúc khảo và những người làm nhiệm vụ giám sát.+ Đối chiếu từng câu hỏi của mỗi bài với đáp án thí sinh tô trên phiếu trả lời với những kết quả được lưu trong máy tính.Sau khi đối chiếu, nếu phát hiện sai lệch thì ban tổ chức sẽ in phiếu chấm điểm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa để lưu lại hồ sơ và xác định các lý do dẫn đến sự chênh lệnh đó. Nếu có chênh lệch thì điểm sau khi chấm lại chính là kết quả thực của bài thi.- Đối với những bài thi theo hình thức tự luận:+ Hội đồng chấm thi sẽ tuân thủ theo quy trình có sẵn và đảm bảo đúng nguyên tắc độc lập giữa hai người khi chấm; sử dụng màu mực khác với màu mực trước đó để dễ dàng phân biệt.Nếu hai người cùng có kết quả chấm phúc khảo như nhau thì lấy kết quả này làm điểm chính thức còn nếu chênh lệnh nhau thì người đứng đầu tổ chức phải lấy bài thi đó ra chấm bằng màu mực thứ ba. Cuối cùng nếu cả ba kết quả đó khác nhau thì điểm chính thức được tính bằng cách lấy trung bình cộng về điểm số của ba người vừa chấm rồi làm tròn đến hai chữ số thập phân.Lưu ý: Nếu bài phúc khảo chênh lệch so với kết quả ban đầu là 0,25 thì điều chỉnh và công bố điểm cho thí sinh. Nếu chênh lệch lên đến 0,5 điểm thì hội đồng chấm phúc khảo phải tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ chấm thi đợt đầu và xử lý đúng quy định nếu thấy có biểu hiện gian lận.

Xem thêm: Css Là Gì – Tổng Quan Html Css

4. Những lưu ý khi phúc khảo bài thi THPT Quốc gia

Theo Điều 33, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (Ban hành kèm theo Thông tư 15/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo) quy định về phúc khảo bài thi thì:- Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi; thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi ĐKDT.- Nơi thí sinh ĐKDT nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.Năm nay, theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 27/8.Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 23/9.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

*

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi

*

Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học) Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Chuyên mục: Hỏi Đáp