2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Ô tô3.2 Kỹ thuật chung4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /də”mestik/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) gia đình, (thuộc) việc nhà, nội trợdomestic sciencekhoa nội trợ Nuôi trong nhà (súc vật) Trong nước, nội địa, quốc nộidomestic tradenội thươngdomestic flightscác chuyến bay trong nước, chuyến bay quốc nội Thích ở nhà, thích đời sống gia đình; chỉ quanh quẩn ở nhà, chỉ ru rú xó nhà

Danh từ

Người hầu, người nhà ( số nhiều) hàng hoá sản xuất trong nước, hàng nội địa

Chuyên ngành

Ô tô

nội địa (xe)

Kỹ thuật chung

ngôi nhà gia đìnhbottle storage space (domesticrefrigerator)ngăn để chai (tủ lạnh gia đình)chill bin (domesticrefrigerator)ngăn lạnh (tủ lạnh gia đình)domestic compression refrigerating cabinettủ lạnh nén hơi gia đìnhdomestic electric installationthiết bị điện gia đìnhdomestic gas appliancethiết bị ga gia đìnhdomestic heat pumpbơm nhiệt gia đìnhdomestic refrigeratormáy lạnh gia đìnhdomestic robotrobot gia đìnhelectric domestic refrigeratortủ lạnh gia đình chạy điệnelectric-operated domestic refrigeratortủ lạnh gia đình chạy điệnice server (domesticrefrigerator)ngăn đá (trong tủ lạnh gia đình)recessed domestic refrigeratortủ lạnh gia đình gắn chìmrecessed domestic refrigeratortủ lạnh gia đình gắn tườngtwo-door domestic refrigeratortủ lạnh gia đình hai buồngtwo-door domestic refrigeratortủ lạnh gia đình hai cửatwo-door domestic refrigeratortủ lạnh gia đình hai cửa (ngăn, buồng)two-door domestic refrigeratortủ lạnh gia đình hai ngăn gia dụngdomestic air conditionerđiều hòa gia dụngdomestic boilernồi hơi gia dụngdomestic coalthan gia dụngdomestic compression refrigerating cabinettủ lạnh nén hơi gia dụngdomestic freezertủ lạnh gia dụngdomestic fuel oildầu đốt gia dụngdomestic heat pumpbơm nhiệt gia dụngdomestic home frostermáy kết đông gia dụngdomestic ice makermáy đá gia dụngdomestic refrigeratortủ lạnh gia dụngdomestic robotrobot gia dụngdomestic sealed compressormáy nén khí gia dụnggas-operated domestic refrigeratortủ lạnh gia dụng chạy ga nội địa

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectivecalm , devoted , domiciliary , family , home , homelike , home-loving , homely , indoor , pet , private , sedentary , settled , stay-at-home , subdued , submissive , tame , trained , tranquil , handcrafted , home-grown , homemade , indigenous , inland , internal , intestine , intramural , municipal , national , native , familial , household , domesticated , enchorial , fond of home , menial , unskilled

Từ trái nghĩa

adjectivebusiness , industrial , office , alien , foreign

Chuyên mục: Hỏi Đáp